Документ v0164359-15, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2015 року № 164

Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Відповідно до абзацу першого частини сьомої статті 74 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 1).

2. Встановити форми:

списку місцевих організацій політичних партій для участі в першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 2);

списку місцевих організацій політичних партій, складеного за результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 3);

списку місцевих організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 4).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 29 квітня 2014 року № 414 "Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 164

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення виконання вимог абзацу першого частини сьомої статті 74 Закону України "Про місцеві вибори" щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій (далі - місцева організація партії), кандидатів у депутати від яких зареєстровано виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у місті виборчими комісіями (далі - виборча комісія) в багатомандатному виборчому окрузі, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад (далі - вибори депутатів) для голосування в багатомандатному виборчому окрузі.

1. Загальні положення

1.1. Жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі (далі - жеребкування), проводиться відповідними виборчими комісіями після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від цих місцевих організацій партій перед затвердженням текстів виборчих бюлетенів, що здійснюється не пізніш як за сімнадцять днів до дня проведення виборів депутатів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі.

1.2. Жеребкування серед місцевих організацій партій проводиться на засіданні відповідної виборчої комісії за участю їх представників у виборчій комісії з правом дорадчого голосу (далі - представники місцевих організацій партій).

1.3. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі місцевих організацій партій у жеребкуванні на другому етапі (далі - перший етап);

- другий - жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені (далі - другий етап).

1.4. Кожний етап жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який забезпечує проведення жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів.

Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості місцевих організацій партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

2. Перший етап жеребкування (технічне жеребкування) щодо встановлення черговості участі місцевих організацій партій у жеребкуванні на другому етапі

2.1. Для проведення першого етапу жеребкування складається список місцевих організацій партій (додаток 2), черговість розміщення назв місцевих організацій партій у якому визначається за датою та номером постанови відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків цих місцевих організацій партій.

2.2. Перший етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники місцевих організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представники місцевих організацій партій за встановленою черговістю згідно зі списком місцевих організацій партій дістають з пристрою жеребки і розпаковують їх, якщо жеребки запаковані, демонструючи та оголошуючи нанесені на них номери. У разі відсутності на засіданні виборчої комісії представника місцевої організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений виборчою комісією член цієї комісії;

3) після діставання останнього жеребка головуючим на засіданні виборчої комісії оголошуються номери, які отримали місцеві організації партій для встановлення черговості їх участі у другому етапі жеребкування.

3. Жеребкування (другий етап) щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені

3.1. Для проведення другого етапу жеребкування складається список місцевих організацій партій (додаток 3). Черговість розміщення назв місцевих організацій партій у списку визначається відповідно до результатів проведеного першого етапу жеребкування.

3.2. Другий етап жеребкування проводиться в такій послідовності:

1) жеребки поміщаються визначеним виборчою комісією членом цієї комісії у пристрій та перемішуються. При цьому представники місцевих організацій партій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути;

2) після кожного перемішування жеребків представники місцевих організацій партій за черговістю, встановленою під час технічного жеребкування, дістають з пристрою жеребки і розпаковують їх, якщо жеребки запаковані, демонструючи та оголошуючи нанесені на них номери. Такий номер вноситься до списку місцевих організацій партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені (додаток 4). У разі відсутності на засіданні виборчої комісії представника місцевої організації партії участь у жеребкуванні замість нього бере визначений виборчою комісією член цієї комісії;

3) після діставання останнього жеребка головуючим на засіданні виборчої комісії оголошуються номери, які отримали місцеві організації партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені.

3.3. Відомості про хід та результати жеребкування вносяться до протоколу засідання виборчої комісії.

3.4. На підставі визначеної жеребкуванням нумерації назви місцевих організацій партій розміщуються у виборчих бюлетенях з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для голосування в багатомандатному виборчому окрузі в межах усіх територіальних виборчих округів.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 164

СПИСОК
місцевих організацій політичних партій для участі у першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів
____________________________________________________
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної в місті ради)
для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Черговість участі місцевої організації політичної партії у технічному жеребкуванні

Назва місцевої організації
політичної партії

Дата та номер постанови територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації політичної партії

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 164

СПИСОК
місцевих організацій політичних партій, складений за результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів
____________________________________________________
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної в місті ради)
для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Черговість участі місцевої організації політичної партії у жеребкуванні (другий етап)

Назва місцевої організації політичної партії

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 164

СПИСОК
місцевих організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів
____________________________________________________
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, міської, районної в місті ради)
для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Номер місцевої організації політичної партії, за яким її назва розміщується у виборчому бюлетені з виборів депутатів ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі

Назва місцевої організації політичної партії

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору