Документ v0163359-15, поточна редакція — Редакція від 28.08.2015, підстава - v0203359-15

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2015 року № 163

Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 203 від 28.08.2015}

Відповідно до частини другої статті 12, частин першої - восьмої статті 22 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 14 квітня 2014 року № 271 "Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

від 6 червня 2014 року № 779 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 14 квітня 2014 року № 271".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 163

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Цей Порядок відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) визначає механізм проведення жеребкування щодо включення кандидатур від місцевих організацій політичних партій (далі - партії) до складу обласних, районних, міських (у тому числі міст Києва та Севастополя), районних у містах (у містах з районним поділом), селищних та сільських виборчих комісій (далі - територіальні виборчі комісії) з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - місцеві вибори).

1. Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій (з урахуванням обмежень, установлених частиною другою статті 12 Закону) у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб.

2. Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:

1) місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація партії.

3. Склад територіальних виборчих комісій формується:

1) обласної, районної (крім районних в Автономній Республіці Крим), міської (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної у містах Києві, Севастополі виборчої комісії - Центральною виборчою комісією не пізніш як за 48 днів до дня виборів за поданнями обласних, районних, міських (у містах обласного значення, містах Києві, Севастополі), районних у містах Києві, Севастополі організацій партій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що вносяться не раніше ніж за 60 днів та не пізніш як за 53 дні до дня виборів. При цьому до складу обласної, районної (крім районних в Автономній Республіці Крим), міської (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районної у містах Києві, Севастополі виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано відповідно в межах області, району, міста, району в містах Києві, Севастополі;

2) районної (районів в Автономній Республіці Крим), міської (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії - виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 51 день до дня виборів за поданнями районних (у районах в Автономній Республіці Крим), міських (у містах республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організацій партій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що вносяться не пізніш як за 53 дні до дня виборів. При цьому до складу районної (районів в Автономній Республіці Крим), міської (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано відповідно в межах району, міста;

3) міської (міст районного значення), селищної, сільської виборчої комісії - районною виборчою комісією не пізніш як за 42 дні до дня виборів за поданнями районних організацій партій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що вносяться не пізніш як за 45 днів до дня виборів. При цьому до складу міської (крім міст обласного значення, міст Києва та Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст, які входять до складу інших міст), селищної, сільської виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано відповідно в межах міста, селища, села;

4) районної в місті (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя) виборчої комісії - міською виборчою комісією не пізніш як за 42 дні до дня виборів за поданнями міських організацій партій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що вносяться не пізніш як за 45 днів до дня виборів. При цьому до складу районної в місті виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано в межах відповідного району в місті;

5) міської, селищної, сільської (міста, селища, села, що входить до складу іншого міста) виборчої комісії - міською виборчою комісією не пізніш як за 42 дні до дня виборів за поданнями міських організацій партій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, а в разі їх відсутності - за поданнями організацій цих партій вищого рівня, що вносяться не пізніш як за 45 днів до дня виборів. При цьому до складу міської (міста, що входить до складу іншого міста), селищної (селища, що входить до складу міста), сільської (села, що входить до складу міста) виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано відповідно в межах міста, селища, села, що входять до складу міста.

У разі непроведення виборів до районної у місті ради до складу районної в місті виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та місце проживання яких зареєстровано в межах міста.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 203 від 28.08.2015}

4. У разі невідповідності кандидатур, внесених до складу територіальної виборчої комісії вимогам, зазначеним у статті 21 Закону, а також у разі невідповідності внесеного подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій та доданих до нього документів вимогам частин другої - одинадцятої статті 22 Закону внесені кандидатури вважаються відхиленими.

Рішення щодо відхилення кандидатур не приймається.

5. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Закону до складу територіальної виборчої комісії включаються:

не більше ніж по дві кандидатури від суб’єкта подання, зазначеного в підпункті 1 пункту 2 Порядку, - обов’язково;

по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цього Порядку, - шляхом жеребкування.

6. Жеребкування до складу:

обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій проводиться на засіданні Центральної виборчої комісії, яка формує їх склад, не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до їх складу;

районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій проводиться на засіданні виборчої комісії Автономної Республіки Крим, яка формує їх склад, не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до їх складу;

міських (міст районного значення) сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі проводиться на засіданні районної виборчої комісії, яка формує їх склад, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до їх складу;

районних у місті виборчих комісій проводиться на засіданні міської виборчої комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя), яка формує їх склад, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до їх складу;

міських, селищних, сільських виборчих комісій проводиться на засіданні міської виборчої комісії міста, до складу якого входить інше місто, селище, село, яка формує їх склад, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до їх складу.

7. Кількість місць, на які включаються кандидатури шляхом жеребкування (далі - вакантні місця), встановлюється знаходженням різниці між максимально можливою кількістю членів відповідної територіальної виборчої комісії, передбаченою частиною першою статті 22 Закону (пункт 1 цього Порядку), та кількістю кандидатур, які включаються до складу територіальної виборчої комісії обов’язково.

8. Жеребкування проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону і можуть включатися до складу відповідної територіальної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі територіальної виборчої комісії, щодо заповнення яких проводиться жеребкування.

9. Жеребкування не проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які запропоновані до складу територіальної виборчої комісії, відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу територіальної виборчої комісії шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної територіальної виборчої комісії.

10. Для проведення жеребкування окремо для кожної територіальної виборчої комісії складається у вигляді таблиці список кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування. До такого списку в алфавітному порядку включаються кандидатури із зазначенням порядкового номера кожної з них, їх прізвищ, власних імен (усіх власних імен), по батькові (за наявності), повної назви місцевої організації партії, яка подала цю кандидатуру. У разі коли дві або більше кандидатури мають однакові прізвища, власні імена (усі власні імена), по батькові (за наявності), такі кандидатури включаються до списку в порядку зростання дати їх народження. Список також містить графу для фіксації результатів жеребкування шляхом проставлення проти кандидатур, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, відмітки про включення такої кандидатури до складу комісії.

11. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів згідно зі списком кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу комісії шляхом жеребкування.

Перед початком жеребкування виборча комісія визначає територіальну виборчу комісію, до складу якої згідно зі списками кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування, складеними відповідно до пункту 10 цього Порядку, подано для включення найбільшу кількість кандидатур. Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для включення до складу такої територіальної виборчої комісії.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

12. Територіальною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребкування;

член комісії або особа з числа залучених працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;

особа з числа залучених працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.

13. Перед початком жеребкування головуючий на засіданні виборчої комісії (чи за його дорученням - інший член комісії) оголошує: максимальний граничний склад кожної територіальної виборчої комісії, у якому буде сформовано її склад, кількість кандидатур, які включаються до складу територіальної виборчої комісії обов’язково, та кількість кандидатур, які за результатами розгляду подань можуть бути включені до складу територіальної виборчої комісії шляхом жеребкування.

Жеребки поміщаються визначеною відповідною територіальною виборчою комісією особою з числа залучених працівників (за дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії - працівником її Секретаріату) в пристрій для жеребкування та перемішуються. При цьому присутні на засіданні комісії представники суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути.

За дорученням головуючого на засіданні виборчої комісії член цієї комісії або особа з числа залучених працівників (працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії) дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Такі номери заносяться членом територіальної виборчої комісії (працівником Секретаріату Центральної виборчої комісії) до відповідної відомості в порядку визначеної жеребкуванням черговості.

14. Згідно з установленою жеребкуванням черговістю визначається послідовність включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

Особи, які внесені до списків кандидатур до складу територіальних виборчих комісій під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу територіальних виборчих комісій у черговості, визначеній жеребкуванням.

Для цього два визначені для опрацювання результатів жеребкування члени територіальної виборчої комісії (працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії) послідовно щодо кожної територіальної виборчої комісії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, встановлюють у списку кандидатур до складу відповідної комісії наявність кандидатури за відповідним номером і в графі для фіксації результатів жеребкування проти зазначеної кандидатури роблять відповідну відмітку.

Після заповнення всіх вакантних місць у складі відповідної територіальної виборчої комісії список передається головуючому на засіданні виборчої комісії, який оголошує прізвища осіб, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, зазначаючи суб’єктів їх подання.

Під час оголошення головуючим списку кандидатур, які включаються до складу однієї територіальної виборчої комісії, процедура опрацювання результатів жеребкування членами виборчої комісії (працівниками Секретаріату Центральної виборчої комісії) продовжується щодо наступних комісій.

Така процедура повторюється щодо кожної територіальної виборчої комісії.

Жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій завершується після заповнення вакантних місць у всіх територіальних виборчих комісіях.

Центральна виборча комісія може визначати кандидатури, які включаються до складу територіальних виборчих комісій, з використанням інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

15. Визначені за результатами жеребкування кандидатури підлягають включенню до відповідних територіальних виборчих комісій під час формування їх складу.

16. Після закінчення процедури жеребкування виборча комісія, яка формує склад територіальних виборчих комісій, щодо кожної територіальної виборчої комісії складає список осіб, які включаються до її складу. До таких списків включаються особи, що підлягають обов’язковому включенню до складу територіальних виборчих комісій (за умови наявності відповідних подань та їх відповідності встановленим Законом вимогам - не більше ніж по дві кандидатури від місцевих організацій партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання), та особи, визначені шляхом жеребкування. Особи, внесені до таких списків, підлягають включенню до складу територіальних виборчих комісій під час їх формування.

Одночасно з формуванням кожної територіальної виборчої комісії виборча комісія призначає від різних суб’єктів подання кандидатур до її складу, зазначених у пункті 2 цього Порядку, керівний склад територіальної виборчої комісії - голову, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії.

При цьому в разі, якщо до складу територіальної виборчої комісії включено дві або три особи від місцевої організації однієї партії (не більше ніж по дві кандидатури від місцевої організації цієї партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та зареєстрованої в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевої організації цієї партії), ці особи не можуть бути одночасно призначені на керівні посади в такій територіальній виборчій комісії.

17. У разі формування складу однієї територіальної виборчої комісії жеребкування щодо визначення кандидатур до її складу припиняється після заповнення всіх вакантних місць у цій комісії. Для цього із пристрою дістаються жеребки (окремо по одному) у кількості, що дорівнює кількості вакантних місць у складі територіальної виборчої комісії, та в разі, якщо жеребки запаковані, їх розкривають, демонструють та оголошують нанесені на них номери, які вносяться до відповідної відомості в порядку визначеної жеребкуванням черговості.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки (якщо вони запаковані - без розкриття) та вкладаються в окремий конверт (пакет), який запаковується та скріплюється печаткою виборчої комісії, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії.

На вимогу присутніх на засіданні територіальної виборчої комісії (Центральної виборчої комісії) представників суб’єктів подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії запаковані жеребки можуть розкриватися та оголошуватися нанесені на них порядкові номери.

18. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання виборчої комісії, яка формує склад відповідних територіальних виборчих комісій.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору