Документ v0156359-18, поточна редакція — Редакція від 01.11.2018, підстава - v0188359-18, v0187359-18

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2018 року № 156

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 187 від 01.11.2018
№ 188 від 01.11.2018}

До Центральної виборчої комісії разом із супровідними листами надійшли звернення Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської обласних державних адміністрацій з доданими до них документами щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у зв’язку з утворенням у зазначених областях об’єднаних територіальних громад.

{Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 187 від 01.11.2018}

Розглянувши вказані звернення, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами) (далі - Порядок).

Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) перші вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

За змістом частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Пунктом 1 Порядку передбачено, що за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, Порядку, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату.

Виборчий процес перших місцевих виборів розпочинається за 50 днів до дня виборів (частина п’ята статті 15 Закону).

Орган, який відповідно до статті 14 Закону прийняв рішення про призначення, зокрема, перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб (частина сьома статті 15 Закону).

Згідно з частиною восьмою статті 15 Закону Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови. Офіційним оголошенням є прийняття рішення про початок виборчого процесу таких виборів. Рішення про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття відповідно в загальнодержавних засобах масової інформації чи в інший визначений Комісією спосіб. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин восьмої, дев’ятої статті 7, пункту 1 частини тринадцятої статті 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частин п’ятої - восьмої статті 15, пунктів 1, 1-1, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 1, 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Призначити на неділю, 23 грудня 2018 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з додатками 1 - 22.

2. Оголосити з 3 листопада 2018 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, призначених пунктом 1 цієї постанови.

3. Цю постанову надіслати Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській обласним державним адміністраціям для використання в роботі та передачі відповідним територіальним виборчим комісіям.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 187 від 01.11.2018}

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Вінницької області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Калинівський район

1

Павлівська сільська об’єднана територіальна громада

Павлівська сільська рада (село Павлівка), Мізяківська сільська рада (села Мізяків, Мізяківська Слобідка, Павленки)

Павлівська сільська рада Калинівського району Вінницької області

Павлівський сільський голова Калинівського району Вінницької області

Теплицький район

2

Соболівська сільська об’єднана територіальна громада

Соболівська сільська рада (села Соболівка, Антонівка), Шиманівська сільська рада (село Шиманівка)

Соболівська сільська рада Теплицького району Вінницької області

Соболівський сільський голова Теплицького району Вінницької області

3

Теплицька селищна об’єднана територіальна громада

Теплицька селищна рада (смт Теплик), Веселівська сільська рада (село Веселівка), Костюківська сільська рада (село Костюківка), Пологівська сільська рада (села Пологи, Лозовата), Росошанська сільська рада (села Росоша, Кам’янки, Кожухівка), Сокирянська сільська рада (село Сокиряни, селище Ленінка), Стражгородська сільська рада (села Стражгород, Розкошівка), Удицька сільська рада (села Удич, Червоний Кут)

Теплицька селищна рада Теплицького району Вінницької області

Теплицький селищний голова Теплицького району Вінницької області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток  2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Волинської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Камінь-Каширський район

1

Гуто-Боровенська сільська об’єднана територіальна громада

Гуто-Боровенська сільська рада (села Гута-Боровенська, Малі Голоби), Боровненська сільська рада (села Боровне, Житнівка, Надрічне), Великообзирська сільська рада (села Великий Обзир, Малий Обзир, Стобихва), Верхівська сільська рада (село Верхи), Олениненська сільська рада (село Оленине)

Гуто-Боровенська сільська рада Камінь-Каширського району Волинської області

Гуто-Боровенський сільський голова Камінь-Каширського району Волинської області

Ківерцівський район

2

Тростянецька сільська об’єднана територіальна громада

Тростянецька сільська рада (села Тростянець, Лички, Острів, Хопнів, Яромель), Завітненська сільська рада (села Завітне, Човниця), Озерська сільська рада (села Озеро, Гайове), Омельненська сільська рада (село Омельне)

Тростянецька сільська рада Ківерцівського району Волинської області

Тростянецький сільський голова Ківерцівського району Волинської області

3

Ківерцівська міська об’єднана територіальна громада

Ківерцівська міська рада (місто Ківерці), Сокиричівська сільська рада (села Сокиричі, Бодячів, Дідовичі, Заброди, Конопелька, Муравище), Суська сільська рада (села Суськ, Звози, Славне, Словатичі)

Ківерцівська міська рада Ківерцівського району Волинської області

Ківерцівський міський голова Ківерцівського району Волинської області

Локачинський район

4

Привітненська сільська об’єднана територіальна громада

Привітненська сільська рада (села Привітне, Коритниця), Білопільська сільська рада (села Білопіль, Кути), Бубнівська сільська рада (села Бубнів, Линів), Колпитівська сільська рада (село Колпитів)

Привітненська сільська рада Локачинського району Волинської області

Привітненський сільський голова Локачинського району Волинської області

Луцький район

5

Гіркополонківська сільська об’єднана територіальна громада

Гіркополонківська сільська рада (села Гірка Полонка, Оздів, Полонка), Лаврівська сільська рада (село Лаврів), Ратнівська сільська рада (села Ратнів, Вікторяни)

Гіркополонківська сільська рада Луцького району Волинської області

Гіркополонківський сільський голова Луцького району Волинської області

6

Підгайцівська сільська об’єднана територіальна громада

Підгайцівська сільська рада (села Підгайці, Крупа, Струмівка), Лищенська сільська рада (села Лище, Воротнів)

Підгайцівська сільська рада Луцького району Волинської області

Підгайцівський сільський голова Луцького району Волинської області

Старовижівський район

7

Старовижівська селищна об’єднана територіальна громада

Старовижівська селищна рада (смт Стара Вижівка, села Брідки, Мельники), Галиновільська сільська рада (села Галина Воля, Смолярі), Мизівська сільська рада (село Мизове), Нововижвівська сільська рада (села Нова Вижва, Рудка, Хотивель), Поліська сільська рада (села Поліське, Брунетівка, Чевель), Седлищенська сільська рада (села Седлище, Борзова, Черемшанка)

Старовижівська селищна рада Старовижівського району Волинської області

Старовижівський селищний голова Старовижівського району Волинської області

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ
СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Локачинський та Володимир-Волинський райони

8

Війницька сільська об’єднана територіальна громада

Локачинський район: Війницька сільська рада (села Війниця, Губин, Михайлівка, Павловичі, Тумин), Озютичівська сільська рада (села Озютичі, Запуст); Володимир-Волинський район: Березовичівська сільська рада (села Березовичі, Бегета, Бобичі, Міжлісся, Хворостів, Яковичі)

Війницька сільська рада Локачинського району Волинської області

Війницький сільський голова Локачинського району Волинської області

Луцький та Ківерцівський райони

9

Липинська сільська об’єднана територіальна громада

Луцький район: Липинська сільська рада (село Липини); Ківерцівський район: Борохівська сільська рада (села Борохів, Вишнів, Діброва)

Липинська сільська рада Луцького району Волинської області

Липинський сільський голова Луцького району Волинської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Дніпропетровської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Новомосковський район

1

Черкаська селищна об’єднана територіальна громада

Черкаська селищна рада (смт Черкаське), Гвардійська селищна рада (смт Гвардійське)

Черкаська селищна рада Новомосковського району Дніпропетровської області

Черкаський селищний голова Новомосковського району Дніпропетровської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКА

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 187 від 01.11.2018}Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Житомирської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Бердичівський район

1

Райгородоцька сільська об’єднана територіальна громада

Райгородоцька сільська рада (села Райгородок, Лемеші, Мартинівка), Андріяшівська сільська рада (село Андріяшівка), Буряківська сільська рада (село Буряки), Великоп’ятигірська сільська рада (села Велика П’ятигірка, Лісове, Любомирка, Мирне), Маркушівська сільська рада (села Маркуші, Обухівка)

Райгородоцька сільська рада Бердичівського району Житомирської області

Райгородоцький сільський голова Бердичівського району Житомирської області

2

Швайківська сільська об’єднана територіальна громада

Швайківська сільська рада (села Швайківка, Катеринівка), Мирославська сільська рада (села Мирославка, Демчин), Райківська сільська рада (село Райки), Слободищенська сільська рада (село Слободище)

Швайківська сільська рада Бердичівського району Житомирської області

Швайківський сільський голова Бердичівського району Житомирської області

3

Гришковецька селищна об’єднана територіальна громада

Гришковецька селищна рада (смт Гришківці), Гальчинська сільська рада (села Гальчин, Сьомаки), Никонівська сільська рада (села Никонівка, Кукільня), Осиківська сільська рада (села Осикове, Агатівка, Дубова), Половецька сільська рада (село Половецьке, селище Хмельове), Рейська сільська рада (села Рея, Гвіздава), Скаківська сільська рада (села Скаківка, Журбинці, Хмелище), Старосолотвинська сільська рада (села Старий Солотвин, Новий Солотвин)

Гришковецька селищна рада Бердичівського району Житомирської області

Гришковецький селищний голова Бердичівського району Житомирської області

{Позицію 4 виключено на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 188 від 01.11.2018}

Ружинський район

5

Вчорайшенська сільська об’єднана територіальна громада

Вчорайшенська сільська рада (села Вчорайше, Лісове), Бистріївська сільська рада (село Бистріївка), Крилівська сільська рада (села Крилівка, Ярославка), Малонизгорецька сільська рада (село Малі Низгірці), Малочернявська сільська рада (село Мала Чернявка, селище Першотравневе), Новочорнорудська сільська рада (село Нова Чорнорудка, селище Звиняче), Роставицька сільська рада (село Роставиця), Чорнорудська сільська рада (село Чорнорудка), Шпичинецька сільська рада (село Шпичинці)

Вчорайшенська сільська рада Ружинського району Житомирської області

Вчорайшенський сільський голова Ружинського району Житомирської області

Чуднівський район

6

Вільшанська сільська об’єднана територіальна громада

Вільшанська сільська рада (село Вільшанка), Бейзимівська сільська рада (село Бейзимівка), Галіївська сільська рада (село Галіївка), Карповецька сільська рада (села Карпівці, Шевченка), Трощанська сільська рада (села Троща, Ясопіль)

Вільшанська сільська рада Чуднівського району Житомирської області

Вільшанський сільський голова Чуднівського району Житомирської області

7

Чуднівська міська об’єднана територіальна громада

Чуднівська міська рада (місто Чуднів), Бабушківська сільська рада (села Бабушки, Дацьки, М’ясківка), Будичанська сільська рада (село Будичани), Дриглівська сільська рада (села Дриглів, Кихті, Рижів), Дубищенська сільська рада (село Дубище, Дідківці), Красногірська сільська рада (села Красногірка, Довбиші, Йосипівка, Красноволиця), Красносільська сільська рада (села Красносілка, Ясногірка), Стовпівська сільська рада (села Стовпів, Дреники), Турчинівська сільська рада (села Турчинівка, Княжин), Тютюнниківська сільська рада (села Тютюнники, Городище, Короченки, Малі Коровинці, Судачівка)

Чуднівська міська рада Чуднівського району Житомирської області

Чуднівський міський голова Чуднівського району Житомирської області

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 188 від 01.11.2018}

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Запорізької області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Бердянський район

1

Андрівська сільська об’єднана територіальна громада

Андрівська сільська рада (села Андрівка, Полоузівка, Трояни), Новотроїцька сільська рада (село Новотроїцьке)

Андрівська сільська рада Бердянського району Запорізької області

Андрівський сільський голова Бердянського району Запорізької області

Більмацький район

2

Більмацька селищна об’єднана територіальна громада

Більмацька селищна рада (смт Більмак, села Грузьке, Дубове, Трудове, Червоне Озеро), Більманська сільська рада (села Більманка, Бережне), Вершинська сільська рада (села Вершина, Очеретувате), Гусарківська сільська рада (села Гусарка, Дружне), Мар’янівська сільська рада (села Мар’янівка, Мирське, Пробудження)

Більмацька селищна рада Більмацького району Запорізької області

Більмацький селищний голова Більмацького району Запорізької області

Гуляйпільський район

3

Малинівська сільська об’єднана територіальна громада

Малинівська сільська рада (село Малинівка), Новозлатопільська сільська рада (села Новозлатопіль, Вишневе, Новоукраїнське, Степове), Полтавська сільська рада (села Полтавка, Ольгівське, Охотниче), Приютненська сільська рада (села Приютне, Левадне, Новодарівка, Ремівка)

Малинівська сільська рада Гуляйпільського району Запорізької області

Малинівський сільський голова Гуляйпільського району Запорізької області

Запорізький район

4

Новоолександрівська сільська об’єднана територіальна громада

Новоолександрівська сільська рада (села Новоолександрівка, Новооленівка, Юльївка), Григорівська сільська рада (села Григорівка, Веселянка, Запорожець, селище Річне)

Новоолександрівська сільська рада Запорізького району Запорізької області

Новоолександрівський сільський голова Запорізького району Запорізької області

Новомиколаївський район

5

Любицька сільська об’єднана територіальна громада

Любицька сільська рада (села Любицьке, Данилівка, Лісне, Мирівка), Барвінівська сільська рада (села Барвінівка, Василькове, Зірниця), Різдвянська сільська рада (село Різдвянка)

Любицька сільська рада Новомиколаївського району Запорізької області

Любицький сільський голова Новомиколаївського району Запорізької області

Пологівський район

6

Пологівська міська
об’єднана територіальна громада

Пологівська міська рада (місто Пологи), Басанська сільська рада (села Басань, Ожерельне), Інженерненська сільська рада (села Інженерне, Багате, Новокарлівка, Новофедорівка, Павлівське, Українське), Семенівська сільська рада (села Семенівка, Дмитрівське, Нова Дача)

Пологівська міська рада Пологівського району Запорізької області

Пологівський міський голова Пологівського району Запорізької області

Розівський район

7

Розівська селищна об’єднана територіальна громада

Розівська селищна рада (смт Розівка, села Луганське, Першотравневе), Азовська сільська рада (селище Азов, село Антонівка, селище Мирне), Зорянська сільська рада (села Зоря, Новгород, Святотроїцьке), Кузнецівська сільська рада (села Кузнецівка, Багатівка, Зоряне), Новозлатопільська сільська рада (села Новозлатопіль, Зеленопіль, Маринопіль, Надійне), Новомлинівська сільська рада (села Новомлинівка, Новодворівка), Солодководненська сільська рада (села Солодководне, Верхівка, Запорізьке, Іванівка, Кобильне, Форойс)

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області

Розівський селищний голова Розівського району Запорізької області

Токмацький район

8

Новомиколаївська сільська об’єднана територіальна громада

Новомиколаївська сільська рада (села Новомиколаївка, Веселе, Запоріжжя, Курошани, Мостове, Українка), Балківська сільська рада (села Балкове, Гришине, Козолугівка, Світле)

Новомиколаївська сільська рада Токмацького району Запорізької області

Новомиколаївський сільський голова Токмацького району Запорізької області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Івано-Франківської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№  з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Долинський район

1

Вигодська селищна об’єднана територіальна громада

Вигодська селищна рада (смт Вигода, село Пациків), Вишківська сільська рада (село Вишків), Кропивницька сільська рада (село Кропивник), Новоселицька сільська рада (село Новоселиця), Новошинська сільська рада (села Новошин, Пшеничники), Сенечівська сільська рада (село Сенечів), Старомізунська сільська рада (села Старий Мізунь, Новий Мізунь)

Вигодська селищна рада Долинського району Івано-Франківської області

Вигодський селищний голова Долинського району Івано-Франківської області

Калуський район

2

Новицька сільська об’єднана територіальна громада

Новицька сільська рада (села Новиця, Зелений Яр), Добровлянська сільська рада (село Добровляни), Підмихайлівська сільська рада (села Підмихайля, Бережниця), Середньоугринівська сільська рада (села Середній Угринів, Старий Угринів)

Новицька сільська рада Калуського району Івано-Франківської області

Новицький сільський голова Калуського району Івано-Франківської області

Коломийський район

3

Коршівська сільська об’єднана територіальна громада

Коршівська сільська рада (села Коршів, Казанів, Ліски), Жукотинська сільська рада (села Жукотин, Богородичин, Михалків)

Коршівська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області

Коршівський сільський голова Коломийського району Івано-Франківської області

Рогатинський район

4

Букачівська селищна об’єднана територіальна громада

Букачівська селищна рада (смт Букачівці, села Букачівська Слобода, Витань, Посвірж), Вишнівська сільська рада (села Вишнів, Зруб), Козарівська сільська рада (села Козарі, Журавеньки), Чернівська сільська рада (село Чернів)

Букачівська селищна рада Рогатинського району Івано-Франківської області

Букачівський селищний голова Рогатинського району Івано-Франківської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Київської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Баришівський район

1

Баришівська селищна об’єднана територіальна громада

Баришівська селищна рада (смт Баришівка, села Пасічна, Швачиха), Бзівська сільська рада (село Бзів), Веселинівська сільська рада (село Веселинівка), Волошинівська сільська рада (села Волошинівка, Борщів, Устинкова Гребля, Шовкове), Гостролуцька сільська рада (село Гостролуччя), Дернівська сільська рада (села Дернівка, Хлопків), Коржівська сільська рада (село Коржі), Корніївська сільська рада (село Корніївка), Лукашівська сільська рада (село Лукаші), Лук’янівська сільська рада (село Лук’янівка), Масківецька сільська рада (село Масківці), Морозівська сільська рада (село Морозівка), Паришківська сільська рада (села Паришків, Бакумівка), Перемозька сільська рада (село Перемога), Подільська сільська рада (села Поділля, Мала Тарасівка), Рудницька сільська рада (село Рудницьке), Сезенківська сільська рада (села Сезенків, Власівка), Селичівська сільська рада (село Селичівка), Селищанська сільська рада (село Селище)

Баришівська селищна рада Баришівського району Київської області

Баришівський селищний голова Баришівського району Київської області

Бородянський район

2

Бородянська селищна об’єднана територіальна громада

Бородянська селищна рада (смт Бородянка), Дмитрівська сільська рада (села Дмитрівка, Озерщина), Дружнянська сільська рада (село Дружня), Мирчанська сільська рада (села Мирча, Великий Ліс, Коблицький Ліс, Коблиця, Тальське), Новогребельська сільська рада (села Нова Гребля, Вабля), Новозаліська сільська рада (село Нове Залісся), Новокорогодська сільська рада (село Новий Корогод), Пилиповицька сільська рада (село Пилиповичі), Шибенська сільська рада (села Шибене, Красний Ріг)

Бородянська селищна рада Бородянського району Київської області

Бородянський селищний голова Бородянського району Київської області

Миронівський район

3

Миронівська міська об’єднана територіальна громада

Миронівська міська рада (місто Миронівка, село Нова Олександрівка), Центральненська сільська рада (села Центральне, Андріївка, Нова Миронівка, П’ятихатка), Яхнівська сільська рада (села Яхни, Микитяни)

Миронівська міська рада Миронівського району Київської області

Миронівський міський голова Миронівського району Київської області

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Васильківський та Фастівський райони

4

Ковалівська сільська об’єднана територіальна громада

Васильківський район: Ковалівська сільська рада (село Ковалівка), Вінницько-Ставська сільська рада (село Вінницькі Стави), Мар’янівська сільська рада (село Мар’янівка), Пологівська сільська рада (село Пологи), Пшеничненська сільська рада (село Пшеничне), Устимівська сільська рада (село Устимівка); Фастівський район: Кищинська сільська рада (село Кищинці), Паляничинська сільська рада (село Паляничинці), Червоненська сільська рада (село Червоне)

Ковалівська сільська рада Васильківського району Київської області

Ковалівський сільський голова Васильківського району Київської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Кіровоградської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Добровеличківський район

1

Піщанобрідська сільська об’єднана територіальна громада

Піщанобрідська сільська рада (села Піщаний Брід, Веснянка, Крикунка, Нова Ковалівка, Перемога), Любомирська сільська рада (села Любомирка, Вікняне, Коколове), Червонополянська сільська рада (села Червона Поляна, Микільське, Якимівка)

Піщанобрідська сільська рада Добровеличківського району Кіровоградської області

Піщанобрідський сільський голова Добровеличківського району Кіровоградської області

2

Добровеличківська селищна об’єднана територіальна громада

Добровеличківська селищна рада (смт Добровеличківка, села Варваро-Олександрівка, Мар’ївка), Дружелюбівська сільська рада (села Дружелюбівка, Василівка, Олександро-Завадське, Скопіївка, Шевченка), Юр’ївська сільська рада (село Юр’ївка)

Добровеличківська селищна рада Добровеличківського району Кіровоградської області

Добровеличківський селищний голова Добровеличківського району Кіровоградської області

Олександрійський район

3

Попельнастівська сільська об’єднана територіальна громада

Попельнастівська сільська рада (село Попельнасте), Долинська сільська рада (село Долинське), Травневська сільська рада (села Травневе, Братське, Зелена Балка, Зелене)

Попельнастівська сільська рада Олександрійського району Кіровоградської області

Попельнастівський сільський голова Олександрійського району Кіровоградської області

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Маловисківський та Новомиргородський райони

4

Мар’янівська сільська об’єднана територіальна громада

Маловисківський район: Мар’янівська сільська рада (села Мар’янівка, Вись, Заріччя, Ковалівка, Матусівка, Олексіївка, Павлівка); Новомиргородський район: Веселівська сільська рада (села Веселівка, Арсенівка)

Мар’янівська сільська рада Маловисківського району Кіровоградської області

Мар’янівський сільський голова Маловисківського району Кіровоградської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Луганської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Марківський район

1

Марківська селищна об’єднана територіальна громада

Марківська селищна рада (смт Марківка, село Деркулове), Бондарівська сільська рада (села Бондарівка, Курячівка, Нова Україна), Кризька сільська рада (села Кризьке, Сичівка), Ліснополянська сільська рада (села Лісна Поляна, Крупчанське, Марківське, Скородна, Тишківка, Фартуківка), Сичанська сільська рада (села Сичанське, Бондарне, Виноградне, Городище, Караван-Солодкий, Крейдяне, Лобасове)

Марківська селищна рада Марківського району Луганської області

Марківський селищний голова Марківського району Луганської області

Сватівський район

2

Коломийчиська сільська об’єднана територіальна громада

Коломийчиська сільська рада (села Коломийчиха, Джерельне), Райгородська сільська рада (села Райгородка, Надія, Новоєгорівка, Новоєгорівка, Паталахівка, Сергіївка)

Коломийчиська сільська рада Сватівського району Луганської області

Коломийчиський сільський голова Сватівського району Луганської області

Станично-Луганський район

3

Великочернігівська сільська об’єднана територіальна громада

Великочернігівська сільська рада (село Велика Чернігівка), Верхньобогданівська сільська рада (село Верхньобогданівка)

Великочернігівська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Великочернігівський сільський голова Станично-Луганського району Луганської області

4

Красноталівська сільська об’єднана територіальна громада

Красноталівська сільська рада (села Красна Талівка, Красний Деркул), Талівська сільська рада (селище Талове, село Благовіщенка)

Красноталівська сільська рада Станично-Луганського району Луганської області

Красноталівський сільський голова Станично-Луганського району Луганської області

Старобільський район

5

Веселівська сільська об’єднана територіальна громада

Веселівська сільська рада (села Веселе, Петрівське, Роздольне, Тарабани), Караяшницька сільська рада (села Караяшник, Березове, Бондареве), Садківська сільська рада (села Садки, Антонівка, Західне, Лозове)

Веселівська сільська рада Старобільського району Луганської області

Веселівський сільський голова Старобільського району Луганської області

6

Калмиківська сільська об’єднана територіальна громада

Калмиківська сільська рада (села Калмиківка, Кринички, Левадне, Новодонбаське), Світлівська сільська рада (села Світле, Джемільне, Єгорівка)

Калмиківська сільська рада Старобільського району Луганської області

Калмиківський сільський голова Старобільського району Луганської області

7

Підгорівська сільська об’єднана територіальна громада

Підгорівська сільська рада (село Підгорівка), Верхньопокровська сільська рада (село Верхня Покровка)

Підгорівська сільська рада Старобільського району Луганської області

Підгорівський сільський голова Старобільського району Луганської області

8

Шульгинська сільська об’єднана територіальна громада

Шульгинська сільська рада (села Шульгинка, Омелькове), Байдівська сільська рада (село Байдівка), Малохатська сільська рада (села Малохатка, Валуйки, Лозуватка, Новоастраханське, Орлівка, Федчине), Хворостянівська сільська рада (села Хворостянівка, Кам’янка, Лозовівка)

Шульгинська сільська рада Старобільського району Луганської області

Шульгинський сільський голова Старобільського району Луганської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Львівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Дрогобицький район

1

Меденицька селищна об’єднана територіальна громада

Меденицька селищна рада (селище Меденичі)*, Летнянська сільська рада (села Летня, Коросниця, Рівне), Опарівська сільська рада* (село Опори)

Меденицька селищна рада Дрогобицького району Львівської області

Меденицький селищний голова Дрогобицького району Львівської області

Радехівський район

2

Лопатинська селищна об’єднана територіальна громада

Лопатинська селищна рада (селище Лопатин)*, Березівська сільська рада (села Березівка, Бебехи, Грицеволя, Новоставці, Підмонастирок), Кустинська сільська рада (села Кустин, Батиїв, Руденко), Нивицька сільська рада (села Нивиці, Пустельники, Старий Майдан, Трійця), Хмільнівська сільська рада (село Хмільно)

Лопатинська селищна рада Радехівського району Львівської області

Лопатинський селищний голова Радехівського району Львівської області

3

Радехівська міська об’єднана територіальна громада

Радехівська міська рада (місто Радехів, село Кути), Бишівська сільська рада (села Бишів, Забава, Ордів, Торки), Кривецька сільська рада (село Криве), Немилівська сільська рада (село Немилів), Оглядівська сільська рада (села Оглядів, Гута-Скляна, Дубини, Монастирок-Оглядівський, Опліцько), Пиратинська сільська рада (село Пиратин), Середпільцівська сільська рада (села Середпільці, Мукані), Синьківська сільська рада (село Синьків), Сушнівська сільська рада (села Сушно, Обортів, Тоболів), Тетевчицька сільська рада (села Тетевчиці, Сабанівка)

Радехівська міська рада Радехівського району Львівської області

Радехівський міський голова Радехівського району Львівської області

Перемишлянський район

4

Бібрська міська об’єднана територіальна громада

Бібрська міська рада (місто Бібрка, село Шпильчина), Великоглібовицька сільська рада (села Великі Глібовичі, Волощина, Підмонастир), Ланівська сільська рада (села Лани, Благодатівка, Гончарів, Любешка, Серники), Романівська сільська рада (села Романів, Підгородище, Під’ярків, Селиська), Свірзька сільська рада (села Свірж, Глібовичі, Грабник, Задубина, Копань, Мивсева, Підвисоке), Стрілківська сільська рада (села Стрілки, Вілявче, Волове, Малі Ланки, Мостище, Стоки)

Бібрська міська рада Перемишлянського району Львівської області

Бібрський міський голова Перемишлянського району Львівської області

Пустомитівський район

5

Зимноводівська сільська об’єднана територіальна громада

Зимноводівська сільська рада (село Зимна Вода), Лапаївська сільська рада (села Лапаївка, Холодновідка), Скнилівська сільська рада (село Скнилів)

Зимноводівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області

Зимноводівський сільський голова Пустомитівського району Львівської області

* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України Опарівська сільська рада має найменування Опорівська сільська рада, селища Меденичі та Лопатин зазначені відповідно смт Меденичі та смт Лопатин.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 12
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Миколаївської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Баштанський район

1

Лоцкинська сільська об’єднана територіальна громада

Лоцкинська сільська рада (селища Лоцкине, Перемога), Новоолександрівська сільська рада (село Новоолександрівка)

Лоцкинська сільська рада Баштанського району Миколаївської області

Лоцкинський сільський голова Баштанського району Миколаївської області

Березнегуватський район

2

Березнегуватська селищна об’єднана територіальна громада

Березнегуватська селищна рада (смт Березнегувате, села Калачеве, Маломихайлівське, Червонопілля), Білокриницька сільська рада (села Біла Криниця, Новогригорівка), Мурахівська сільська рада (села Мурахівка, Велике Артакове, Калинівка, Тернівка, селище Березнегувате), Новоочаківська сільська рада (села Новоочаків, Петропавлівка), Новоукраїнська сільська рада (село Новоукраїнка), Федорівська сільська рада (села Федорівка, Романівка)

Березнегуватська селищна рада Березнегуватського району Миколаївської області

Березнегуватський селищний голова Березнегуватського району Миколаївської області

3

Висунська сільська об’єднана територіальна громада

Висунська сільська рада (села Висунськ, Василівка, Одрадне, Пришиб, Семенівка), Любомирівська сільська рада (села Любомирівка, Веселий Кут, Яковлівка)

Висунська сільська рада Березнегуватського району Миколаївської області

Висунський сільський голова Березнегуватського району Миколаївської області

Братський район

4

Новомар’ївська сільська об’єднана територіальна громада

Новомар’ївська сільська рада (села Новомар’ївка, Обухівка), Кам’яно-Костуватська сільська рада (села Кам’яно-Костувате, Кам’янопіль, Прищепівка, П’ятихатки), Костуватська сільська рада (села Костувате, Петрівка Друга, Петрівка Перша), Миролюбівська сільська рада (села Миролюбівка, Лісове, Юр’ївка)

Новомар’ївська сільська рада Братського району Миколаївської області

Новомар’ївський сільський голова Братського району Миколаївської області

Єланецький район

5

Калинівська сільська об’єднана територіальна громада

Калинівська сільська рада (села Калинівка, Водяне, Новоолександрівка, Уральське), Маложенівська сільська рада (села Маложенівка, Богодарівка, Веселий Поділ, Кам’янка)

Калинівська сільська рада Єланецького району Миколаївської області

Калинівський сільський голова Єланецького району Миколаївської області

Новобузький район

6

Вільнозапорізька сільська об’єднана територіальна громада

Вільнозапорізька сільська рада (села Вільне Запоріжжя, Діброва, Нововасилівка, Новоданилівка, Новоселівка, Показне, Симонівка, Степове), Новохристофорівська сільська рада (села Новохристофорівка, Лоцкине, Пархомівка, Чернігівка), Новоюр’ївська сільська рада (села Новоюр’ївка, Білоцерківка, Максимівка, Новокостянтинівка)

Вільнозапорізька сільська рада Новобузького району Миколаївської області

Вільнозапорізький сільський голова Новобузького району Миколаївської області

7

Софіївська сільська об’єднана територіальна громада

Софіївська сільська рада (села Софіївка, Володимирівка, Володимиро-Павлівка, Улянівка, селище Щасливе), Баратівська сільська рада (села Баратівка, Антонівка, Вівсянівка, Ганнівка, Майорівка, Мала Ганнівка, Новопетрівка)

Софіївська сільська рада Новобузького району Миколаївської області

Софіївський сільський голова Новобузького району Миколаївської області

8

Новобузька міська об’єднана територіальна громада

Новобузька міська рада (місто Новий Буг, села Добра Воля, Загальна Користь, Новосілля, Петрівка, Станційне), Новомихайлівська сільська рада (села Новомихайлівка, Анастасівка, Григорівка, Новодмитрівка)

Новобузька міська рада Новобузького району Миколаївської області

Новобузький міський голова Новобузького району Миколаївської області

Новоодеський район

9

Сухоєланецька сільська об’єднана територіальна громада

Сухоєланецька сільська рада (села Сухий Єланець, Суворовка), Новошмідтівська сільська рада (села Новошмідтівка, Степове)

Сухоєланецька сільська рада Новоодеського району Миколаївської області

Сухоєланецький сільський голова Новоодеського району Миколаївської області

Первомайський район

10

Мигіївська сільська об’єднана територіальна громада

Мигіївська сільська рада (села Мигія, Гаївське, Куріпчине), Романово-Балківська сільська рада (села Романова Балка, Генівка, Львів, Соколівка, селище Іванівка), Софіївська сільська рада (села Софіївка, Богословка, селище Бандурка)

Мигіївська сільська рада Первомайського району Миколаївської області

Мигіївський сільський голова Первомайського району Миколаївської області

Снігурівський район

11

Горохівська сільська об’єднана територіальна громада

Горохівська сільська рада (села Горохівське, Великопілля, Виноградне, Новий Шлях, селище Садове), Баратівська сільська рада (села Баратівка, Гречанівка, Новософіївка, Петропавлівське, Промінь, Романово-Булгакове, селище Галаганівка), Суворська сільська рада (села Суворе, Гуляйгородок, селище Світла Дача)

Горохівська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області

Горохівський сільський голова Снігурівського району Миколаївської області

12

Снігурівська міська об’єднана територіальна громада

Снігурівська міська рада (місто Снігурівка), Афанасіївська сільська рада (села Афанасіївка, Юр’ївка), Василівська сільська рада (села Василівка, Євгенівка, Павло-Мар’янівка), Калинівська сільська рада (села Калинівка, Бурханівка, Любимівка), Кобзарцівська сільська рада (села Кобзарці, Новопавлівське), Нововасилівська сільська рада (села Нововасилівка, Галаганівка, Єлизаветівка, Новокондакове, селище Ясна Поляна), Павлівська сільська рада (села Павлівка, Івано-Кепине), Першотравнева сільська рада (села Першотравневе, Трудолюбівка, селище Васильки), Тамаринська сільська рада (села Тамарине, Безіменне)

Снігурівська міська рада Снігурівського району Миколаївської області

Снігурівський міський голова Снігурівського району Миколаївської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 13
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Одеської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Великомихайлівський район

1

Великоплосківська сільська об’єднана територіальна громада

Великоплосківська сільська рада (село Великоплоске), Новосавицька сільська рада (село Новосавицьке), Слов’яносербська сільська рада (села Слов’яносербка, Антоно-Ковач, Олег), Тростянецька сільська рада (села Тростянець, Кістельниця, Малоплоске, Новоантонівка, Орел, Покровка, Привілля)

Великоплосківська сільська рада Великомихайлівського району Одеської області

Великоплосківський сільський голова Великомихайлівського району Одеської області

Іванівський район

2

Великобуялицька сільська об’єднана територіальна громада

Великобуялицька сільська рада (село Великий Буялик), Петрівська селищна рада (смт Петрівка, село Улянівка)

Великобуялицька сільська рада Іванівського району Одеської області

Великобуялицький сільський голова Іванівського району Одеської області

Лиманський район

3

Визирська сільська об’єднана територіальна громада

Визирська сільська рада (села Визирка, Воронівка), Любопільська сільська рада (села Любопіль, Ранжеве), Першотравнева сільська рада (села Першотравневе, Зоря Труда, Кінне, Міщанка, Нова Вільшанка, Порт, Степанівка)

Визирська сільська рада Лиманського району Одеської області

Визирський сільський голова Лиманського району Одеської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 14
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Полтавської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Гадяцький район

1

Краснолуцька сільська об’єднана територіальна громада

Краснолуцька сільська рада (села Красна Лука, Бухалове, Хитці), Гречанівська сільська рада (села Гречанівка, Зелена Балка, Миколаївка, Тригубщина), Малопобиванська сільська рада (села Мала Побиванка, Глибока Долина, Пирятинщина), Римарівська сільська рада (села Римарівка, Змажине, Максимівка, Цимбалове), Сватківська сільська рада (села Сватки, Берізки, Бірки, Шевченкове)

Краснолуцька сільська рада Гадяцького району Полтавської області

Краснолуцький сільський голова Гадяцького району Полтавської області

Зіньківський район

2

Опішнянська селищна об’єднана територіальна громада

Опішнянська селищна рада (смт Опішня, села Васьки, Вільхове, Діброва, Карабазівка, Міські Млини, Яблучне), Малобудищанська сільська рада (села Малі Будища, Безруки, Глинське, Хижняківка)

Опішнянська селищна рада Зіньківського району Полтавської області

Опішнянський селищний голова Зіньківського району Полтавської області

Чорнухинський район

3

Чорнухинська селищна об’єднана територіальна громада

Чорнухинська селищна рада (смт Чорнухи, село Богданівка), Білоусівська сільська рада (села Білоусівка, Синяківщина, Суха Лохвиця), Вороньківська сільська рада (села Вороньки, Гайки, Красне, Нова Діброва, Пізники, Яцюкове), Гільцівська сільська рада (села Гільці, Нова Петрівщина), Кізлівська сільська рада (села Кізлівка, Галяве, Ковалі, Липове), Мелехівська сільська рада (села Мелехи, Городище, Загребелля), Мокіївська сільська рада (села Мокіївка, Піски-Удайські), Постав-Муківська сільська рада (села Постав-Мука, Лісова Слобідка, Пацали, Сухоносівка), Харсіцька сільська рада (села Харсіки, Бондарі, Нехристівка)

Чорнухинська селищна рада Чорнухинського району Полтавської області

Чорнухинський селищний голова Чорнухинського району Полтавської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 15
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Рівненської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Рівненський район

1

Дядьковицька сільська об’єднана територіальна громада

Дядьковицька сільська рада (села Дядьковичі, Милостів), Верхівська сільська рада (села Верхівськ, Кривичі, Макотерти, Пересопниця, Шостаків, Ясининичі), Малошпаківська сільська рада (села Малий Шпаків, Великий Шпаків, Гуменники, Дворовичі, Заріцьк, Іваничі, Переділи, Підгірці, Плоска)

Дядьковицька сільська рада Рівненського району Рівненської області

Дядьковицький сільський голова Рівненського району Рівненської області

2

Корнинська сільська об’єднана територіальна громада

Корнинська сільська рада (села Корнин, Загороща, Колоденка), Тайкурська сільська рада (села Тайкури, Порозове)

Корнинська сільська рада Рівненського району Рівненської області

Корнинський сільський голова Рівненського району Рівненської області

Рокитнівський район

3

Старосільська сільська об’єднана територіальна громада

Старосільська сільська рада (села Старе Село, Дроздинь), Вежицька сільська рада (села Вежиця, Переходичі)

Старосільська сільська рада Рокитнівського району Рівненської області

Старосільський сільський голова Рокитнівського району Рівненської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 16
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Сумської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Білопільський район

1

Річківська сільська об’єднана територіальна громада

Річківська сільська рада (села Річки, Баїха), Вирівська сільська рада (села Вири, Барило, Білани, Головачі, Кравченкове), Горобівська сільська рада (села Горобівка, Безсокирне, Біловишневе, Зарічне, Максимівщина, Омельченки), Коршачинська сільська рада (села Коршачина, Зелене, Синяк, селище Амбари)

Річківська сільська рада Білопільського району Сумської області

Річківський сільський голова Білопільського району Сумської області

2

Білопільська міська об’єднана територіальна громада

Білопільська міська рада (місто Білопілля, села Коваленки, Сохани, селище Перемога), Іскрисківщинська сільська рада (села Іскрисківщина, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники), Нововирківська сільська рада (села Нові Вирки, Бабаківка, Старі Вирки), Ободівська сільська рада (села Ободи, Дігтярне, Макіївка), Павлівська сільська рада (села Павлівка, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Мелячиха, Мирлоги, Шпиль), Рижівська сільська рада (села Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка)

Білопільська міська рада Білопільського району Сумської області

Білопільський міський голова Білопільського району Сумської області

Липоводолинський район

3

Синівська сільська об’єднана територіальна громада

Синівська сільська рада (села Синівка, Довжик), Капустинська сільська рада (села Капустинці, Гришки, Клюси, Тарасенки), Підставська сільська рада (села Підставки, Мельники, Слобідка), Подільківська сільська рада (села Подільки, Велика Лука, Весела Долина, Коломійцева Долина, Потопиха)

Синівська сільська рада Липоводолинського району Сумської області

Синівський сільський голова Липоводолинського району Сумської області

Путивльський район

4

Путивльська міська об’єднана територіальна громада

Путивльська міська рада (місто Путивль), Бобинська сільська рада (села Бобине, Пищикове, Плахівка, Товченикове), Веселівська сільська рада (села Веселе, Шулешівка), Волокитинська сільська рада (села Волокитине, Кочерги, Кубареве, Щербинівка), В’язенська сільська рада (села В’язенка, Вегерівка, В’ятка, Котівка, Окіп, Роща, Ховзівка), Зінівська сільська рада (села Зінове, Білогалиця, Курдюмове, Латишівка, Пересипки, Пішкове, Сонцеве, Харівка, Щекине), Козаченська сільська рада (села Козаче, Малушине, Сімейкине), Октябрська сільська рада (села Зарічне, Корольки, Скуносове), Рев’якинська сільська рада (села Рев’якине, Мишутине), Сафонівська сільська рада (села Сафонівка, Зозулине, Кардаші, Красне, Пруди, Селезнівка, Спадщина), Стрільниківська сільська рада (села Стрільники, Кагань, Ротівка), Чорнобривкинська сільська рада (села Чорнобривкине, Голубкове, Іллінське, Плотникове, Суворове, Трудове), Яцинська сільська рада (села Яцине, Іванівське, Нова Шарпівка, Стара Шарпівка)

Путивльська міська рада Путивльського району Сумської області

Путивльський міський голова Путивльського району Сумської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 17
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Тернопільської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної
територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Гусятинський район

1

Копичинецька міська об’єднана територіальна громада

Копичинецька міська рада* (місто Копичинці), Гадинківська сільська рада (села Гадинківці, Вигода), Майданська сільська рада (село Майдан), Оришківська сільська рада (село Оришківці), Сухоставська сільська рада (село Сухостав), Тудорівська сільська рада (село Тудорів), Яблунівська сільська рада (села Яблунів, Рудки)

Копичинецька міська рада Гусятинського району Тернопільської області

Копичинецький міський голова Гусятинського району Тернопільської області

Козівський район

2

Купчинецька сільська об’єднана територіальна громада

Купчинецька сільська рада (села Купчинці, Драгоманівка), Денисівська сільська рада (села Денисів, Веснівка), Ішківська сільська рада (села Ішків, Дворище, Росохуватець), Яструбівська сільська рада (село Яструбове)

Купчинецька сільська рада Козівського району Тернопільської області

Купчинецький сільський голова Козівського району Тернопільськоїобласті

Монастириський район

3

Монастириська міська об’єднана територіальна громада


Монастириська міська рада (місто Монастириська), Гончарівська сільська рада (село Гончарівка), Горішньослобідська сільська рада (села Горішня Слобідка, Нова Гута, Рідколісся), Дубенківська сільська рада (село Дубенка), Ковалівська сільська рада (село Ковалівка), Комарівська сільська рада (села Комарівка, Затишне), Криницька сільська рада (село Криниця)

Монастириська міська рада Монастириського району Тернопільської області


Монастириський міський голова Монастириського району Тернопільської області

Тернопільський район

4

Білецька сільська об’єднана територіальна громада


Білецька сільська рада (село Біла), Великоглибочецька сільська рада (село Великий Глибочок), Івачеводолішнівська сільська рада (села Івачів Долішній, Івачів Горішній), Ігровицька сільська рада (село Ігровиця), Плотицька сільська рада (село Плотича), Чистилівська сільська рада (село Чистилів)

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області

Білецький сільський голова Тернопільського району Тернопільської області

5

Настасівська сільська об’єднана територіальна громада

Настасівська сільська рада (село Настасів), Йосипівська сільська рада (село Йосипівка), Мар’янівська сільська рада (село Мар’янівка)

Настасівськасільська рада Тернопільського району Тернопільської області


Настасівський сільський голова Тернопільського району Тернопільської області

* Згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, Копичинецька міська рада має найменування Копичинська міська рада.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 18
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Херсонської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Бериславський район

1

Милівська сільська об’єднана територіальна громада

Милівська сільська рада (села Милове, Суханове, Червоний Яр), Качкарівська сільська рада (села Качкарівка, Саблуківка)


Милівська сільська рада Бериславського району Херсонської області

Милівський сільський голова Бериславського району Херсонської області

2

Шляхівська сільська об’єднана територіальна громада

Шляхівська сільська рада (селище Шляхове), Раківська сільська рада (села Раківка, Новосілка, Першотравневе, Тараса Шевченка), Томаринська сільська рада (село Томарине), Урожайненська сільська рада (село Урожайне)


Шляхівська сільська рада Бериславського району Херсонської області

Шляхівський сільський голова Бериславського району Херсонської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 19
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Хмельницької області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Білогірський район

1

Ямпільська селищна об’єднана територіальна громада

Ямпільська селищна рада (смт Ямпіль, села Дідківці, Лепесівка, Норилів, Паньківці), Воробіївська сільська рада (села Воробіївка, Погорільці, Тихомель), Миклашівська сільська рада (село Миклаші)


Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області

Ямпільський селищний голова Білогірського району Хмельницької області

Славутський район

2

Улашанівська сільська об’єднана територіальна громада

Улашанівська сільська рада (села Улашанівка, Вачів, Перемишель), Бачманівська сільська рада (село Бачманівка), Волицька сільська рада (села Волиця, Губельці), Жуківська сільська рада (село Жуків), Іванівська сільська рада (села Іванівка, Пузирки), Марачівська сільська рада (село Марачівка), Миньковецька сільська рада (села Миньківці, Романіни, Шевченко), Ногачівська сільська рада (села Ногачівка, Дятилівка), Цвітоська сільська рада (села Цвітоха, Кам’янка, Ташки)

Улашанівська сільська рада Славутського району Хмельницької області

Улашанівський сільський голова Славутського району Хмельницької області

Теофіпольський район

3

Новоставецька сільська об’єднана територіальна громада

Новоставецька сільська рада (села Новоставці, Коров’є, Кривовілька), Човгузівська сільська рада (села Човгузів, Антонівка, Вовківці)

Новоставецька сільська рада Теофіпольського району Хмельницької області

Новоставецький сільський голова Теофіпольського району Хмельницької області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 20
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Черкаської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Городищенський район

1

Хлистунівська сільська об’єднана територіальна громада

Хлистунівська сільська рада (село Хлистунівка), Цвітківська селищна рада (смт Цвіткове), Дирдинська сільська рада (село Дирдин), Калинівська сільська рада (село Калинівка), Ксаверівська сільська рада (село Ксаверове)


Хлистунівська сільська рада Городищенського району Черкаської області

Хлистунівський сільський голова Городищенського району Черкаської області

2

Вільшанська селищна об’єднана територіальна громада

Вільшанська селищна рада (смт Вільшана, селища Сагайдачне, Хрестівка), Вербівська сільська рада (село Вербівка, селище Кличкове), Воронівська сільська рада (села Воронівка, Дмитрове), В’язівська сільська рада (село В’язівок), Петриківська сільська рада (села Петрики, Сегединці, селища Ільченкове, Кудинівка, Моргунове, Трихуторівка)

Вільшанська селищна рада Городищенського району Черкаської області

Вільшанський селищний голова Городищенського району Черкаської області

Драбівський район

3

Великохутірська сільська об’єднана територіальна громада

Великохутірська сільська рада (село Великий Хутір, селище Ашанівка), Рецюківщинська сільська рада (селище Рецюківщина), Рождественська сільська рада (село Рождественське)

Великохутірська сільська рада Драбівського району Черкаської області

Великохутірський сільський голова Драбівського району Черкаської області

4

Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада

Михайлівська сільська рада (села Михайлівка, Павлівщина), Бойківщинська сільська рада (село Бойківщина)

Михайлівська сільська рада Драбівського району Черкаської області


Михайлівський сільський голова Драбівського району Черкаської області

Звенигородський район

5

Водяницька сільська об’єднана територіальна громада

Водяницька сільська рада (село Водяники), Кобиляцька сільська рада (село Кобиляки), Попівська сільська рада (село Попівка), Чижівська сільська рада (село Чижівка)


Водяницька сільська рада Звенигородського району Черкаської області

Водяницький сільський голова Звенигородського району Черкаської області

6

Шевченківська сільська об’єднана територіальна громада

Шевченківська сільська рада (села Шевченкове, Демкове, селище Кононове-Івасів), Будищенська сільська рада (село Будище), Пединівська сільська рада (село Пединівка, селище Шампанія), Тарасівська сільська рада (село Тарасівка)


Шевченківська сільська рада Звенигородського району Черкаської області

Шевченківський сільський голова Звенигородського району Черкаської області

Кам’янський район

7

Баландинська сільська об’єднана територіальна громада


Баландинська сільська рада (село Баландине), Катеринівська сільська рада (село Катеринівка), Коханівська сільська рада (село Коханівка), Радиванівська сільська рада (села Радиванівка, Олянине, селище Богданівське)

Баландинська сільська рада Кам’янського району Черкаської області

Баландинський сільський голова Кам’янського району Черкаської області

8

Лебедівська сільська об’єднана територіальна громада

Лебедівська сільська рада (село Лебедівка, селище Копійчана), Вербівська сільська рада (село Вербівка, селище Калинівка), Лузанівська сільська рада (село Лузанівка)


Лебедівська сільська рада Кам’янського району Черкаської області

Лебедівський сільський голова Кам’янського району Черкаської області

Канівський район

9

Бобрицька сільська об’єднана територіальна громада

Бобрицька сільська рада (села Бобриця, Студенець), Григорівська сільська рада (села Григорівка, Луковиця, Трахтемирів), Грищинецька сільська рада (село Грищинці), Пшеничницька сільська рада (села Пшеничники, Бучак, Глинча, Іваньків, Трощин), Тростянецька сільська рада (село Тростянець), Чернишівська сільська рада (село Черниші)


Бобрицька сільська рада Канівського району Черкаськоїобласті

Бобрицький сільський голова Канівського району Черкаської області

10

Литвинецька сільська об’єднана територіальна громада


Литвинецька сільська рада (села Литвинець, Ковалі), Козарівська сільська рада (села Козарівка, Бересняги, Синявка, селище Орловець), Курилівська сільська рада (село Курилівка)

Литвинецька сільська рада Канівського району Черкаської області

Литвинецький сільський голова Канівського району Черкаської області

11

Межиріцька сільська об’єднана територіальна громада

Межиріцька сільська рада (села Межиріч, Бабичі, Лука), Конончанська сільська рада (села Кононча, Гамарня), Хмільнянська сільська рада (села Хмільна, Михайлівка, Хутір-Хмільна)

Межиріцька сільська рада Канівського району Черкаської області

Межиріцький сільський голова Канівського району Черкаської області

12

Таганчанська сільська об’єднана територіальна громада

Таганчанська сільська рада (села Таганча, Поташня), Мельниківська сільська рада (села Мельники, Голяки)


Таганчанська сільська рада Канівського району Черкаської області

Таганчанський сільський голова Канівського району Черкаської області

Лисянський район

13

Бужанська сільська об’єднана територіальна громада

Бужанська сільська рада (село Бужанка), Жаб’янська сільська рада (село Жаб’янка), Кам’янобрідська сільська рада (село Кам’яний Брід), Тихонівська сільська рада (село Тихонівка), Яблунівська сільська рада (села Яблунівка, Кучківка)


Бужанська сільська рада Лисянського району Черкаської області

Бужанський сільський голова Лисянського району Черкаської області

14

Лисянська селищна об’єднана територіальна громада


Лисянська селищна рада (смт Лисянка), Дашуківська сільська рада (село Дашуківка), Писарівська сільська рада (село Писарівка), Почапинська сільська рада (села Почапинці, Верещаки), Шестеринська сільська рада (село Шестеринці)

Лисянська селищна рада Лисянського району Черкаськоїобласті

Лисянський селищний голова Лисянського району Черкаської області

Смілянський район

15

Балаклеївська сільська об’єднана територіальна громада

Балаклеївська сільська рада (села Балаклея, Теклине), Малостаросільська сільська рада (село Мале Старосілля)

Балаклеївська сільська рада Смілянського району Черкаської області

Балаклеївський сільський голова Смілянського району
Черкаської області

16

Березняківська сільська об’єднана територіальна громада


Березняківська сільська рада (село Березняки), Великояблунівська сільська рада (село Велика Яблунівка)

Березняківська сільська рада Смілянського району Черкаської області

Березняківський сільський голова Смілянського району Черкаської області

17

Тернівська сільська об’єднана територіальна громада

Тернівська сільська рада (село Тернівка), Малосмілянська сільська рада (села Мала Смілянка, Миколаївка, селище Холоднянське), Попівська сільська рада (село Попівка, селище Червоне), Сердюківська сільська рада (село Сердюківка)


Тернівська сільська рада Смілянського району Черкаської області

Тернівський сільський голова Смілянського району Черкаської області

Уманський район

18

Дмитрушківська сільська об’єднана територіальна громада


Дмитрушківська сільська рада (село Дмитрушки), Гереженівська сільська рада (село Гереженівка), Гродзівська сільська рада (село Гродзеве), Пугачівська сільська рада (село Пугачівка), Собківська сільська рада (село Собківка), Старобабанівська сільська рада (село Старі Бабани)

Дмитрушківська сільська рада Уманського району Черкаської області

Дмитрушківський сільський голова Уманського району Черкаської області

19

Ладижинська сільська об’єднана територіальна громада


Ладижинська сільська рада (село Ладижинка), Городницька сільська рада (село Городниця), Затишанська сільська рада (селища Затишок, Малий Затишок), Колодистенська сільська рада (село Колодисте), Рижавська сільська рада (село Рижавка), Текучанська сільська рада (село Текуча)

Ладижинська сільська рада Уманського району Черкаської області

Ладижинський сільський голова Уманського району Черкаської області

Черкаський район

20

Леськівська сільська об’єднана територіальна громада

Леськівська сільська рада (село Леськи), Худяківська сільська рада (село Худяки)

Леськівська сільська рада Черкаського району Черкаської області


Леськівський сільський голова Черкаського району Черкаської області

21

Русько-Полянська сільська об’єднана територіальна громада

Русько-Полянська сільська рада (село Руська Поляна), Геронимівська сільська рада (село Геронимівка)

Русько-Полянська сільська рада Черкаського району Черкаської області

Русько-Полянський сільський голова Черкаського району Черкаської області

22

Червонослобідська сільська об’єднана територіальна громада

Червонослобідська сільська рада (село Червона Слобода), Вергунівська сільська рада (села Вергуни, Нечаївка), Хутірська сільська рада (село Хутори)


Червонослобідська сільська рада Черкаського району Черкаськоїобласті

Червонослобідський сільський голова Черкаського району Черкаської області

Чигиринський район

23

Медведівська сільська об’єднана територіальна громада


Медведівська сільська рада (села Медведівка, Івківці), Головківська сільська рада (село Головківка, селище Скелівка), Зам’ятницька сільська рада (села Зам’ятниця, Деменці)

Медведівська сільська рада Чигиринського району Черкаської області

Медведівський сільський голова Чигиринського району Черкаської області

24

Чигиринська міська об’єднана територіальна громада

Чигиринська міська рада (місто Чигирин, селище Чернече), Галаганівська сільська рада (село Галаганівка), Красносільська сільська рада (села Красносілля, Погорільці, Розсошинці), Матвіївська сільська рада (село Матвіївка, селище Скаржинка), Стецівська сільська рада (село Стецівка), Суботівська сільська рада (село Суботів), Тіньківська сільська рада (село Тіньки)

Чигиринська міська рада Чигиринського району Черкаської області


Чигиринський міський голова Чигиринського району Черкаської області

Шполянський район

25

Лип’янська сільська об’єднана територіальна громада

Лип’янська сільська рада (села Лип’янка, Межигірка), Кавунівська сільська рада (село Кавунівка), Маслівська сільська рада (село Маслове)

Лип’янська сільська рада Шполянського району Черкаської області

Лип’янський сільський голова Шполянського району Черкаської області

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ СУМІЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Золотоніський та Драбівський райони

26

Плешканівська сільська об’єднана територіальна громада


Золотоніський район: Плешканівська сільська рада (село Плешкані), Коврайська сільська рада (село Коврай), Підставківська сільська рада (село Підставки); Драбівський район: Безпальчівська сільська рада (село Безпальче)

Плешканівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області

Плешканівський сільський голова Золотоніського району Черкаської області

Черкаський та Чигиринський райони

27

Сагунівська сільська об’єднана територіальна громада

Черкаський район: Сагунівська сільська рада (село Сагунівка); Чигиринський район: Боровицька сільська рада (село Боровиця), Топилівська сільська рада (село Топилівка)

Сагунівська сільська рада Черкаського району Черкаської області

Сагунівський сільський голова Черкаського району Черкаської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 21
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Чернівецької області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Глибоцький район

1

Чагорська сільська об’єднана територіальна громада

Чагорська сільська рада (село Чагор), Луковицька сільська рада (села Луковиця, Кут), Молодійська сільська рада (село Молодія)


Чагорська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області

Чагорський сільський голова Глибоцького району Чернівецької області

Кіцманський район

2

Ставчанська сільська об’єднана територіальна громада


Ставчанська сільська рада (село Ставчани), Малятинецька сільська рада(село Малятинці)

Ставчанська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області

Ставчанський сільський голова Кіцманського району Чернівецької області

3

Неполоковецька селищна об’єднана територіальна громада

Неполоковецька селищна рада (смт Неполоківці, село П’ядиківці), Берегометська сільська рада (села Берегомет, Клокічка, Реваківці), Оршовецька сільська рада (село Оршівці)


Неполоковецька селищна рада Кіцманського району Чернівецької області

Неполоковецький селищний голова Кіцманського району Чернівецької області

Хотинський район

4

Хотинська міська об’єднана територіальна громада

Хотинська міська рада (місто Хотин), Анадольська сільська рада (село Анадоли), Ворничанська сільська рада (село Ворничани), Данковецька сільська рада (селоДанківці)


Хотинська міська рада Хотинського району Чернівецької області

Хотинський міський голова Хотинського району Чернівецької області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 22
до постанови Центральної виборчої комісії
від 12 жовтня 2018 року № 156

ПЕРЕЛІК
об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Чернігівської області, у яких призначаються перші місцеві вибори 23 грудня 2018 року

№ з/п

Найменування об’єднаної територіальної громади

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади

Найменування сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, УТВОРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДНІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ

Борзнянський район

1

Борзнянська міська об’єднана територіальна громада

Борзнянська міська рада (місто Борзна, села Забілівщина, Забілівщина Друга, Кинашівка, Любомудрівка), Малозагорівська сільська рада (села Мала Загорівка, Вольниця, Червоне Озеро), Миколаївська сільська рада (села Миколаївка, Іванівка, Суховодка), Оленівська сільська рада (село Оленівка), Прачівська сільська рада (села Прачі, Адамівка)


Борзнянська міська рада Борзнянського району Чернігівської області

Борзнянський міський голова Борзнянського району Чернігівської області

Варвинський район

2

Озерянська сільська об’єднана територіальна громада

Озерянська сільська рада (села Озеряни, Берізка, Тонка), Брагинцівська сільська рада (село Брагинці), Кухарська сільська рада (села Кухарка, Боханів, Хортиця), Мармизівська сільська рада (села Мармизівка, Макушиха)


Озерянська сільська рада Варвинського району Чернігівської області

Озерянський сільський голова Варвинського району Чернігівської області

Чернігівський район

3

Киїнська сільська об’єднана територіальна громада

Киїнська сільська рада (села Киїнка, Гущин, Жавинка), Трисвятськослобідська сільська рада (села Трисвятська Слобода, Павлівка), Шестовицька сільська рада (село Шестовиця)


Киїнська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області

Киїнський сільський голова Чернігівського району Чернігівської області

4

Новобілоуська сільська об’єднана територіальна громада

Новобілоуська сільська рада (села Новий Білоус, Деснянка, Кошівка), Кувечицька сільська рада (село Кувечичі), Мохнатинська сільська рада (села Мохнатин, Юр’ївка), Редьківська сільська рада (село Редьківка), Рудківська сільська рада (села Рудка, Селянська Слобода), Старобілоуська сільська рада (село Старий Білоус)


Новобілоуська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області

Новобілоуський сільський голова Чернігівського району Чернігівської області

5

Хмільницька сільська об’єднана територіальна громада


Хмільницька сільська рада (села Хмільниця, Рижики, Рівнопілля, Рябці), Довжицька сільська рада (села Довжик, Рогощі, Табаївка, Унучки), Роїщенська сільська рада (село Роїще)

Хмільницька сільська рада Чернігівського району Чернігівської області

Хмільницький сільський голова Чернігівського району Чернігівської області

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАвгору