Документ v0155359-18, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2018 року № 155

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 серпня 2018 року № 122

Центральна виборча комісія постановою від 9 серпня 2018 року № 122 звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо надання роз’яснень стосовно наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, можливості, враховуючи положення частини другої статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", призначення в установленому законом порядку Центральною виборчою комісією перших і додаткових місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, а також за необхідності внесення відповідних змін до законодавчих актів з метою усунення правових колізій та неузгодженостей.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 140 Конституції України та частиною першою статті 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (частина третя статті 140 Конституції України).

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 18 червня 2002 року № 12-рп/2002 дав офіційне тлумачення положенням частини першої статті 140 Конституції України, відповідно до якого зазначені положення не встановлюють порядку об’єднання або роз’єднання самих територіальних громад. Питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом (стаття 146 Конституції України).

Спеціальним законом, який регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад, у тому числі визначає порядок утворення об’єднаної територіальної громади, є Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", і саме його норми підлягають застосуванню у відповідних правовідносинах.

Зокрема, згідно з частиною п’ятою статті 7 указаного Закону в разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.

За змістом статей 7 та 8-2 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації належить надання висновку щодо відповідності Конституції України та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади, перевірка таких рішень після їх прийняття на відповідність указаному висновку, а також у разі встановлення такої відповідності - звернення до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших, додаткових місцевих виборів.

Водночас згідно із Законами України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", "Про місцеві вибори" до повноважень Центральної виборчої комісії належить призначення перших і додаткових місцевих виборів за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій.

На розгляді в Центральній виборчій комісії на сьогодні перебувають звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення відповідних перших і додаткових місцевих виборів.

Крім того, до Центральної виборчої комісії надходять численні звернення з проханням невідкладно розглянути питання щодо призначення перших та додаткових місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах.

За змістом пункту 1 Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами), пункту 1 Порядку призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2017 року № 216 (із змінами), за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цим Порядкам, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші/додаткові місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори, додаткові вибори депутатів можуть бути призначені на іншу дату.

На сьогодні відповідних роз’яснень Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя щодо порушених у постанові Центральної виборчої комісії від 9 серпня 2018 року № 122 питань до Комісії не надійшло.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України "Про Центральну вибору комісію" Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Відповідно до частини другої зазначеної статті Закону Центральна виборча комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

За змістом частини сьомої статті 12 указаного Закону рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені Комісією з власної ініціативи.

Зазначене вище обумовлює наявність підстав для внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 9 серпня 2018 року № 122 шляхом виключення пункту 2, яким визначено, що звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших і додаткових місцевих виборів розглядатимуться в установленому порядку після отримання Комісією відповідних роз’яснень Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 7, 8-2 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", статей 14, 15, 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 3, 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 9 серпня 2018 року № 122 "Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя" виключити.

2. Цю постанову надіслати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору