Документ v0151359-18, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 року № 151

Про заяву кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Кондратюка С.Д., включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

До Центральної виборчої комісії 4 жовтня 2018 року надійшла заява кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Кондратюка Сергія Дмитровича, включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" під № 82, про відмову від балотування та скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2014 року № 1085 зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, зокрема Кондратюка Сергія Дмитровича, включеного до вказаного виборчого списку під № 82.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, зазначеним та іншими законами України.

Відповідно до статті 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) передбачено, що народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Згідно з частиною восьмою статті 2 Закону будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Визначене частиною першою статті 38 Конституції України право громадян України, зокрема, бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування за своїм змістом, як встановлено Рішенням Конституційного Суду України від 4 грудня 2001 року № 16-рп/2001, "по суті є правом". Відповідно до частини першої статті 24 Конституції України у цьому праві, як і в інших конституційних правах і свободах, громадяни є рівними.

Такі самі положення закріплено статтями 5 та 9 Закону, якими визначено право бути обраним та встановлено, що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

На підставі вищезазначених норм Конституції України та Закону, з метою реалізації волевиявлення Кондратюка С.Д. щодо відмови від балотування кандидатом у народні депутати України від Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" Центральна виборча комісія вважає за можливе задовольнити його заяву, скасувавши реєстрацію його кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року від указаної партії.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 8, 24, 38 та 71 Конституції України, статей 1, 2, 5, 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 3, 11 - 13, пунктом 7 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Кондратюка Сергія Дмитровича, включеного до виборчого списку Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" під № 82, виключивши його із зазначеного виборчого списку.

2. Цю постанову надіслати Кондратюку С.Д., Політичній партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору