Документ v014u710-10, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянина
Кляшторного Олексія Миколайовича щодо офіційного
тлумачення положення пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України в контексті статей 1,
5, 6, 19, 38, 85, 140, 141 Конституції України

м. Київ Справа N 2-14/2010
31 березня 2010 року
N 14-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Бринцева Василя Дмитровича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича - доповідача, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Кляшторного Олексія Миколайовича щодо офіційного тлумачення
положення пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в контексті статей 1, 5, 6, 19, 38, 85, 140, 141
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Стецюка П.Б. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Кляшторний О.М. звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в контексті статей 1, 5, 6, 19, 38, 85, 140, 141
Конституції України ( 254к/96-ВР ) стосовно того, чи має Верховна
Рада України повноваження не призначати проведення чергових
виборів до органів місцевого самоврядування у терміни, які
забезпечують можливість обрання депутатів місцевих рад та
сільських селищних і міських голів до завершення строку, на який
обиралися депутати відповідних рад та сільські, селищні і міські
голови попередньої каденції.
Необхідність в офіційному тлумаченні суб'єкт права на
конституційне звернення обґрунтовує тим, що законодавчий орган -
Верховна Рада України, прийнявши Постанову "Про визнання такою, що
втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про
призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів у 2010 році" від 16 лютого 2010 року
N 1889-VI ( 1889-17 ) (далі - Постанова), вийшла за межі своїх
повноважень, порушила статті 1, 5, 6, 19, 38, 85, 140, 141
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Автор клопотання також вважає, що прийняття Постанови
( 1889-17 ) призвело до порушення його та інших громадян України
конституційних прав і свобод, права вільно обирати і бути обраними
до органів місцевого самоврядування, здійснювати через них владу
та самостійно вирішувати питання місцевого значення.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 18 березня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Суб'єкт права на конституційне звернення просить дати
офіційне тлумачення положення пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті статей 1, 5, 6, 19,
38, 85, 140, 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення щодо
офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України судами
України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94)
( 422/96-ВР ); у конституційному зверненні має зазначатися
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України (пункт 4
частини другої статті 42) ( 422/96-ВР ).
Однак Кляшторний О.М. не навів тверджень, які вказували б на
неоднозначне застосування судами України, іншими органами
державної влади положення пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ). Фактично, порушуючи питання
щодо офіційного тлумачення, автор клопотання висловлює свою
незгоду з Постановою ( 1889-17 ) та ставить під сумнів її
відповідність Основному Закону України ( 254к/96-ВР ).
Отже, порушені в конституційному зверненні питання не містять
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положення
Конституції України ( 254к/96-ВР ), а тому згідно з пунктом 2
частини першої статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) це є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Кляшторного Олексія
Миколайовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
контексті статей 1, 5, 6, 19, 38, 85, 140, 141 Конституції України
( 254к/96-ВР ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору