Документ v0149359-19, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2019 року № 149

Про відмову Блащуку В.Ю. в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 24 січня 2019 року громадянин України Блащук Володимир Юрійович особисто подав заяву разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, яка повинна містити визначені частиною другою статті 48 Закону відомості.

Проте подану Блащуком В.Ю. заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України не засвідчено в установленому законом порядку, що вказує на порушення встановленого статтею 48 Закону порядку самовисування.

Частиною третьою статті 48 Закону передбачено, що для реєстрації кандидата на пост Президента України також подаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Однак усупереч вимогам пунктів 1 - 5 частини першої статті 51 Закону Блащуком В.Ю. не подано анкети кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Комісією; автобіографії в електронному вигляді; його передвиборної програми в електронному вигляді; документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону; декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", на паперових носіях та в електронному вигляді.

Натомість Блащуком В.Ю. подано першу сторінку декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, який втратив чинність.

Крім того, на порушення пункту 7 частини першої статті 51 Закону Блащук В.Ю. не подав чотири фотографії кандидата на пост Президента України розміром 4 х 6 см на паперових носіях та в електронному вигляді, а також дві фотографії розміром 9 х 13 см на паперових носіях та в електронному вигляді.

Натомість Блащук В.Ю. подав чотири фотографії розміром 3,5 х 4,5 см та дві фотографії розміром 10 х 15 см на паперових носіях.

Згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України у разі порушення встановленого Законом порядку висунення кандидата, відсутності документів, зазначених у статті 51 Закону.

Крім того, Комісія звертає увагу, що подані ксерокопії паспорта громадянина України, анкета та автобіографія Блащука В.Ю. містять суперечливі між собою відомості про громадянство та адресу місця проживання Блащука В.Ю.

Також автобіографія Блащука В.Ю., що подана на паперовому носієві, не містить відомостей про не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість.

До заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України Блащуком В.Ю. додано документ із назвою "Документи, що подаються до ЦВК на електронному носії", який містить указаний перелік: "Автобіографія, Декларація, Передвиборча програма, Фотографії" та зображення оптичного носія інформації - CD-R.

Отже, згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Блащука В.Ю. кандидатом на пост Президента України.

Окремо Комісія зазначає, що в автобіографії Блащука В.Ю. містяться неприпустимі нецензурні висловлювання та погрози на адресу Центральної виборчої комісії, які є недопустимими у взаємовідносинах з державними органами та дискредитують авторитет цих органів, а також завдають шкоди їх діловій репутації.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

Статтею 23 Закону України "Про Національну поліцію" встановлено, що до основних повноважень Національної поліції віднесено, зокрема, вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне надіслати подані Блащуком В.Ю. для реєстрації кандидатом на пост Президента України копії документів до Національної поліції для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття відповідних передбачених законодавством заходів реагування.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 48, частини першої статті 49, частини дев’ятої статті 51, пунктів 1, 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Блащуку Володимиру Юрійовичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Блащуку В.Ю.

3. Надіслати до Національної поліції копії документів, поданих Блащуком В.Ю. для реєстрації кандидатом на пост Президента України, для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття відповідних передбачених законодавством заходів реагування.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору