Документ v0136500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.2017  № 136

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 31, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У пункті 2.2 глави 2 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами):

1) в абзаці четвертому цифри "2018" замінити цифрами "2020";

2) в абзаці п'ятому цифри "2019" замінити цифрами "2022";

3) абзац шостий виключити.

2. У пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру" (зі змінами):

1) в абзаці четвертому цифри "2018" замінити цифрами "2020";

2) в абзаці п'ятому цифри "2019" замінити цифрами "2022";

3) абзац шостий виключити.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору