Документ v0130359-17, текущая редакция — Принятие от 29.06.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 2017 року № 130

Про запит на інформацію Калиновської І.Г., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 21 червня 2017 року за № 21-17-4651

До Центральної виборчої комісії 21 червня 2017 року електронною поштою надійшов інформаційний запит Калиновської І.Г. стосовно надання інформації щодо кількості відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, поданих для поновлення бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) у 2014 - 2016 роках.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Поновлення бази даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі про виборців, які зареєстрували своє місце проживання, та виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Подання з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, реєструються у журналі та обліковуються програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (пункт 5.5 Порядку організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 року № 13).

Запитувана Калиновською І.Г. інформація Центральною виборчою комісією в процесі виконання своїх повноважень не отримувалася та не створювалася.

Крім того, законами України на Центральну виборчу комісію, яка відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку володіти вказаною інформацією.

Підготовка зазначеної інформації потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

Згідно з Роз’ясненням щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19 травня 2011 року № 69, Комісія як розпорядник Реєстру не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням його відомостей.

Пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" визначено, що розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини першої, частинами четвертою та п’ятою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Калиновській І.Г. у задоволенні її запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Калиновській І.Г. на електронну адресу, вказану в запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвверх