Документ v012u710-12, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2012

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України

м. Київ
10 квітня 2012 року
№ 12-у/2012

Справа № 2-12/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:


Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Лилака Дмитра Дмитровича - доповідача,
Пасенюка Олександра Михайловича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Стрижака Андрія Андрійовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України.

Заслухавши суддю-доповідача Лилака Д.Д. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб’єкт права на конституційне подання - Козятинська міська рада Вінницької області (далі - Козятинська міська рада) - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України в аспекті питання, „чи повинне гарантоване Конституцією України право на звернення до суду бути платним чи безплатним“.

Козятинська міська рада вважає, що захист прав і свобод людини і громадянина судом, передбачений статтею 55 Конституції України, може відбутися лише на платній основі, оскільки згідно із Законом України „Про судовий збір“ від 8 липня 2011 року № 3674-VI за подання заяв, скарг до суду попередньо необхідно сплатити судовий збір, що справляється на всій території України. У зв’язку з цим, на її думку, більшість громадян через свій майновий стан не можуть звернутися до суду, чим порушено Конституцію України, зі змісту якої не вбачається стягнення плати за реалізацію конституційного права на судовий захист. Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що держава зобов’язана забезпечити вільну можливість звернення до суду незалежно від майнового стану громадян, оскільки згідно зі статтею 8 Конституції України звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на її підставі гарантується.

Практичну необхідність у тлумаченні Козятинська міська рада вбачає у тому, що статті 8, 22, 55 Конституції України не містять положень щодо можливості безоплатного звернення до суду чи необхідності внесення плати за це. Фактично жоден громадянин не може звернутися до суду без сплати судового збору, а отже, конституційна гарантія на сьогодні є платною, тому перестає бути гарантією, оскільки залежить від майнового стану громадянина.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв’язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 3 квітня 2012 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“, виходить з такого.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 39, частини першої статті 93 Закону України „Про Конституційний Суд України“ конституційне подання має містити правове обґрунтування практичної необхідності у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України.

У конституційному поданні аналізуються Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито“ від 21 січня 1993 року № 7-93 (у конституційному поданні помилково зазначено - Постанова), Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів“ від 21 грудня 2005 року № 1258, Закон України „Про судовий збір“ від 8 липня 2011 року № 3674-VI, а також наводяться аргументи щодо невідповідності цих правових актів статтям 1, 3, 8, 22, 24, 55 Конституції України.

Проте зазначене обґрунтування не можна визнати підставою для звернення до Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України, як це передбачено частиною першою статті 93 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Зі змісту конституційного подання вбачається, що автор клопотання також не визначив предмет тлумачення. Статті 8, 22, 55 Конституції України, положення яких він просить витлумачити, містять декілька частин (статті 8 і 22 - три, стаття 55 - п’ять), які є різними за змістом. Конституційний Суд України неодноразово вказував, що невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за таким конституційним поданням згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ (ухвали від 2 вересня 2009 року № 47-у/2009, від 23 грудня 2009 року № 65-у/2009, від 5 липня 2011 року № 25-у/2011).

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 39, 45, 50, 93 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України „Про Конституційний Суд України“.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору