Документ v0128500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.12.2017  № 128

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою нормативно-правового врегулювання проведення Національним банком України політики поступової лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"погашення кредиту/позики, якщо іноземна держава через уповноважених нею осіб бере участь (шляхом кредитування, страхування, гарантування) у реалізації такого кредиту/позики (повністю або частково);";

2) абзац восьмий підпункту 20 викласти в такій редакції:

"інших операцій юридичних осіб (крім уповноважених банків), що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу). Уповноважені банки здійснюють операції з переказів іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України у межах суми іноземної валюти, передбаченої цією ліцензією;";

3) у підпункті 24 слова та цифри "(з урахуванням переказів, проведених на підставі такої ліцензії відповідно до абзацу шостого підпункту 20 цього пункту)" виключити.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору