Документ v0125500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.10.2019  № 125

Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції” та з метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 05 листопада 2019 року.

В.о. Голови

К. Рожкова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.10.2019  № 125

ЗМІНИ
до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

1. У розділі I:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“Вимоги абзацу першого пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами, операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами та операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки в незначному розмірі юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи-підприємці) протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення, а також на операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, статтею 5 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України.”;

2) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Клієнти уповноважених установ - фізичні особи не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/банківських металів, також на суму, що перевищує суму (в еквіваленті) у незначному розмірі.”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

3) в абзаці третьому, у першому реченні абзацу четвертого, в абзаці п'ятому, у першому реченні абзацу восьмого пункту 8 слова та цифри “та пункті 91 розділу IX” виключити;

4) у пункті 14-2:

у підпункті 1 слова “з метою розміщення коштів на власних рахунках за кордоном” виключити;

підпункт 2 виключити.

2. У розділі IV:

1) у підпункті 2 пункту 33 слова “надання коштів в гривнях” замінити словами “укладення форвардного договору”;

2) у першому реченні підпункту 2 пункту 35 слова “фізичним особам,” виключити;

3) пункт 37 викласти в такій редакції:

“37. Банк здійснює операції з продажу банківських металів без фізичної поставки протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта без подання документів, що пов'язані із здійсненням такої операції:

1) фізичним особам - на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без обмеження за сумою;

2) юридичним особам/фізичним особам-підприємцям - на підставі заяви, в незначному розмірі.”;

4) пункт 39 виключити;

5) у другому реченні підпункту 1 пункту 44 слова та цифри “випадок, передбачений у пункті 58 розділу V цього Положення” замінити словами “випадки купівлі іноземної валюти фізичними особами”.

3. Пункти 57, 58 розділу V викласти в такій редакції:

“57. Переказ за межі України за поточними неторговельними операціями купленої іноземної валюти здійснюється на підставі документів, що свідчать про наявність у фізичної особи підстав/зобов'язань для здійснення такого переказу з урахуванням вимог пунктів 4, 5 розділу I цього Положення.

58. Фізичні особи - клієнти банків здійснюють операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без обмеження за сумою на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без подання клієнтом документів.”.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України



О. Чурій



вгору