Документ v0125359-18, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2018 року № 125

Про звернення Національного агентства з питань запобігання корупції

До Центральної виборчої комісії 2 серпня 2018 року надійшло звернення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) за № 50-13/32439/18 від 31 липня 2018 року щодо надання, зокрема, тимчасового доступу до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" у приміщенні Комісії, на період вжиття організаційних і технологічних заходів, спрямованих на забезпечення доступу до вказаних вище систем з автоматизованих робочих місць, організованих у приміщенні Національного агентства, відповідним уповноваженим особам Національного агентства.

Розглянувши вказане звернення, Центральна виборча комісія зазначає.

Пунктом 2 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право прямого доступу до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія як постійно діючий колегіальний державний орган є розпорядником Державного реєстру виборців, який забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону (частина перша статті 1, пункт 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Правові та організаційні засади ведення Державного реєстру виборців визначає Закон України "Про Державний реєстр виборців", статтями 11, 14 якого встановлено, що розпорядник Державного реєстру виборців у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечує захист Державного реєстру виборців, у тому числі його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Державного реєстру виборців, безпеку персональних даних громадян України згідно з указаним Законом та Законами України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародними договорами у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

За змістом статті 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" при проведенні виборів народних депутатів України, Президента України, всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія застосовує автоматизовану інформаційну систему, якою є Єдина інформаційно-аналітична система "Вибори".

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 2 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статей 11, 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", статей 11 - 13, пункту 8 статті 17, частини другої статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати заступнику керівника Департаменту - керівнику відділу роботи з політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Гой О.В.; заступнику керівника Департаменту - керівнику відділу роботи з політичним партіями, що не отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Бердніковій К.В.; головним спеціалістам відділу роботи з політичними паріями, що не отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Богатовій О.В., Бориславській М.С., Кирилич М.В.; головному спеціалісту відділу моніторингу діяльності політичних партій та супроводу виявлених порушень Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Яремишину В.Є.; головному спеціалісту відділу аналітично-інформаційного забезпечення Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції Перченко В.О. доступ у режимі читання до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

2. Службі розпорядника Державного реєстру виборців та управлінню інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії:

організувати у приміщенні Центральної виборчої комісії по одному автоматизованому робочому місцю для доступу відповідно до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори";

забезпечити надання Гой О.В., Бердніковій К.В., Богатовій О.В., Бориславській М.С., Кирилич М.В., Яремишину В.Є., Перченко В.О. доступу в режимі читання до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на узгоджені з Національним агентством з питань запобігання корупції дати;

надати Гой О.В., Бердніковій К.В., Богатовій О.В., Бориславській М.С., Кирилич М.В., Яремишину В.Є., Перченко В.О. засоби ідентифікації, з використанням яких здійснюється доступ до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", на час такого доступу після підписання ними попередження про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" за формою, що додається.

3. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити здійснення контролю за дотриманням його працівниками, які одержать відомості з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", законодавства про захист персональних даних.

4. Цю постанову надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 16 серпня 2018 року № 125

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців"

Відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" користувач автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - користувач Системи) несе персональну відповідальність за:

порушення правил доступу до Державного реєстру виборців;

порушення захисту Державного реєстру виборців;

порушення цілісності Державного реєстру виборців;

порушення порядку використання інформації з Державного реєстру виборців;

незаконне копіювання бази даних Державного реєстру виборців або її частин;

спотворення, незаконне знищення персональних даних Державного реєстру виборців;

несанкціонований доступ або зловживання доступом до Державного реєстру виборців;

розголошення змісту індивідуального системного імені, індивідуального системного пароля, індивідуального пароля доступу до програмно-апаратного засобу ідентифікації користувача Системи;

порушення правил зберігання програмно-апаратного засобу ідентифікації користувача Системи;

порушення відповідного програмного та апаратного забезпечення, правил експлуатації засобів захисту інформації;

порушення встановлених законодавством України вимог та порядку захисту інформації бази даних Державного реєстру виборців.

Про персональну відповідальність, яку згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" несуть користувачі Системи, попереджений:
(підпис)


(прізвище, ім’я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору