Документ v0123500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.10.2019  № 123

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 липня 2019 року № 90

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банків для забезпечення їх стійкості, що здійснюється згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Постанову Правління Національного банку України від 09 липня 2019 року № 90 “Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році” після пункту 2 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Національний банк погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку за умови її відповідності встановленим вимогам до 15 грудня 2019 року.”.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолійвгору