Документ v0122500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.10.2019  № 122

Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування

Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення тарифної політики Національного банку України у сфері касового обслуговування клієнтів Національного банку України та приведення найменувань окремих послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України в цій сфері, у відповідність до вимог законодавства України з питань оподаткування таких операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами) (далі - Тарифи), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з 25 жовтня 2019 року.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23.10.2019  № 122

ЗМІНИ
до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування

1. Послуги (операції) під номерами 10-11, 13, 67, 71-73, 78 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

10

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв'язку на виплату пенсій та грошової допомоги

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

11

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для виплати з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державної казначейської служби України

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

";

"

1

2

3

13

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас:


номіналами 1-100 гривень

0,2% від суми виданих банкнот (обігових монет)

номіналами 200-500 гривень

0,25% від суми виданих банкнот

номіналом 1 000 гривень

0,3% від суми виданих банкнот

";

"

1

2

3

67

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданої ними протягом останніх дванадцяти місяців суми не придатних до обігу банкнот (обігових монет)

Безплатно

";

"

1

2

3

71

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам-агентам і банкам для підкріплення їх кас для здійснення виплати вкладів фізичним особам готівкою за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

0,18% від суми виданих банкнот (обігових монет)

72

Видача розмінних монет банкам для підкріплення їх кас:


номіналом 10 копійок

20 грн за 1 000 штук

номіналом 50 копійок

35 грн за 1 000 штук

73

Видача банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданих ними сум невідсортованих банкнот

0,3% від суми виданих банкнот

";

"

1

2

3

78

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв'язку на виплату житлових субсидій готівкою

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

".

2. Таблицю Тарифів доповнити новою послугою такого змісту:

"

1

2

3

79

Видача готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) для підкріплення кас банків у межах зданих ними сум вилучених (виведених) з обігу банкнот, обігових та розмінних монет відповідно до рішень Правління Національного банку про вилучення з обігу готівки

Безплатно

".

Директор Департаменту
фінансового контролінгу


О. Стринжа

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку УкраїниР. Борисенковгору