Документ v011u710-05, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2005

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням
45 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положення частини другої
статті 126 Конституції України

м. Київ Справа N 2-10/2005
27 січня 2005 року
N 11-у/2005

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича - суддя-доповідач, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Мироненка Олександра Миколайовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича,
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України
про офіційне тлумачення положення частини другої статті 126
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 30, ст.141).
Заслухавши суддю-доповідача Вознюка В.Д. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 45 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини другої
статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в аспекті таких
питань:
чи є впливом на суд, зокрема на Верховний Суд України,
особистий візит до Голови Верховного Суду України кандидата на
пост Президента України "під час виборчого процесу з виборів
Президента України";
хто та якими засобами повинен забезпечити виключення впливу
на суд (суддів) протягом усього часу обіймання посади судді як при
виконанні, так і поза виконанням обов'язків судді;
які правові наслідки для суду (суддів), на який чиниться
вплив, та для тієї особи (фізичної чи юридичної), яка такий вплив
вчиняє, і чи залежать такі наслідки від досягнення мети впливу.
Необхідність офіційного тлумачення автори клопотання в
аспекті порушених питань обгрунтовують тим, що в законодавстві не
визначено поняття вчинення впливу на суд (суддю).
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 20 січня 2005 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ); непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
3. Згідно зі статтею 93 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного подання
щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України
є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній
інтерпретації положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України. Як свідчить аналіз матеріалів конституційного
подання, практичної необхідності в офіційному тлумаченні немає,
оскільки у Рішенні від 1 грудня 2004 року N 19-рп/2004
( v019p710-04 ) Конституційний Суд України дав офіційне тлумачення
частини другої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ). Так,
у пункті 2 резолютивної частини цього Рішення зазначено:
"Положення частини другої статті 126 Конституції України
( 254к/96-ВР )" вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється"
треба розуміти як забезпечення незалежності суддів у зв'язку із
здійсненням ними правосуддя, а також як заборону щодо суддів
будьяких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних
органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування,
їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою
перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити
їх до винесення неправосудного рішення тощо".
Що стосується питань, пов'язаних з механізмом забезпечення
виключення впливу на суд (суддів) протягом усього часу обіймання
посади судді як при виконанні, так і поза виконанням обов'язків
судді та правовими наслідками для суду (суддів), на який чиниться
вплив, та для особи, яка чинить такий вплив, то їх вирішення
регламентується відповідним законодавством України.
Фактично суб'єкт права на конституційне подання просить дати
роз'яснення щодо застосування частини другої статті 126
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в конкретних ситуаціях та
відповісти на його запитання, що не є компетенцією Конституційного
Суду України. Оскільки Суд дав офіційне тлумачення положення
частини другої статті 126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а
інші поставлені у конституційному поданні питання не належать до
його повноважень, то підстав для відкриття конституційного
провадження у цій справі немає.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 93 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 45 народних депутатів України про
офіційне тлумачення положення частини другої статті 126
Конституції України ( 254к/96-ВР ) на підставі пунктів 2, 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ); непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору