Документ v0118500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.11.2017  № 118

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 135 від 21.12.2017}

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою спрощення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017}

2. Пункт 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"26) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог підпункту 26 пункту 6 цієї постанови покладається на уповноважені банки.

Вимоги підпункту 26 пункту 6 цієї постанови не поширюються на операції, що здійснюються:

фізичною особою за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;

суб'єктом господарювання - резидентом України за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені цим суб'єктом під державну гарантію з метою фінансування затверджених Кабінетом Міністрів України програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (у межах суми, на яку видана відповідна державна гарантія).".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій";

2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 130 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

3) постанову Правління Національного банку України від 03 березня 2015 року № 161 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

4) постанову Правління Національного банку України від 09 квітня 2015 року № 222 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124";

5) постанову Правління Національного банку України від 03 липня 2015 року № 427 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

6) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03 вересня 2015 року № 582 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

7) постанову Правління Національного банку України від 24 листопада 2015 року № 812 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124";

8) постанову Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 139 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124";

9) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів";

10) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 05 травня 2016 року № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

11) постанову Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року № 361 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

12) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 11 серпня 2016 року № 368 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

13) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23 серпня 2016 року № 375 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

14) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року № 15 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

15) пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 14 березня 2017 року № 22 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

16) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 13 квітня 2017 року № 33 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору