Документ v0112500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.11.2017  № 112

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою нормативно-правового врегулювання проведення Національним банком України політики поступової лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"задоволення вимог нерезидента-кредитора до резидента-позичальника, що ліквідується, за кредитним договором/договором позики згідно з порядком (черговістю) задоволення вимог кредиторів, визначеним законодавством України;";

2) у підпункті 19:

у другому реченні абзацу першого цифри та слово "2014 - 2016 роки" замінити словами та цифрами "період до 2016 року (включно)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 цієї постанови, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів за 2014 - 2016 роки в межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції), та з метою повернення за кордон Дивідендів за період до 2013 року (включно) у межах загальної суми, що не може перевищувати в еквіваленті 2 000 000 доларів США;".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

В. о. Голови

Я.В. Смолійвгору