Документ v0112400-77, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.1986, підстава - v1689400-86

                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СРСР 
N 112 від 10.02.77
м.Київ
Затверджено
наказом Міністерства
охорони здоров'я СРСР
від 10 лютого 1977 р. N 112

{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я СРСР
N 1689 ( v1689400-86 ) від 26.12.1986 }

Інструкція щодо застосування норм природного убутку
медикаментів та вати в аптеках

Ці норми убутку медикаментів та вати поширюються на
госпрозрахункові аптеки та аптеки, які перебувають на державному
бюджеті, аптечні пункти 1-ї групи (філії аптек), розташовані як у
містах, так і в сільській місцевості.
2. Норми убутку передбачені на відшкодування: а) втрат при зберіганні, виготовленні, внутрішньоаптечному
заготовленні та фасуванні (леткість, вивітрювання, розпилення
тощо); б) витрат рецептурного посуду; в) витрат гліцерину, ланоліну, масла вазелінового, масла
персикового, цукру молочного, сиропу цукрового, спирту етилового,
ефіру, ефіру зі спиртом, тальку, вати гігроскопічної, марлі на
технологічні потреби при виготовленні ліків. 3. Норму убутку медикаментів в аптеках, що не мають
самостійного відділу запасів, у розмірі 2,3 % установлено стосовно
вартості індивідуально приготовлених ліків за амбулаторною
рецептурою, на вимоги інших відділень лікувально-профілактичних та
інших установ, а також по відношенню до вартості
внутрішньоаптечних заготовлення та фасування. Норму убутку медикаментів в аптеках, що не мають самостійного
відділу запасів, у розмірі 0,7 % установлено стосовно вартості
розважених та відмірених в аптечну тару без додаткових
технологічних операцій медикаментів, призначених для передачі до
лікувально-профілактичних та інших установ. 4. В аптеках за наявності самостійного відділу запасів з
окремою матеріальною відповідальністю при відпуску з нього
медикаментів норму збитку визначено у розмірі 0,7 % вартості
відпущених медикаментів іншим відділам аптеки,
лікувально-профілактичним та іншим установам. У цьому випадку у
рецептурно-виробничому відділі норму убутку медикаментів
установлено в розмірі 1,8 % вартості індивідуально приготовлених
ліків за амбулаторними рецептами, на вимоги відділень
лікувально-профілактичних та інших установ, внутрішньоаптечних
заготовлення та фасування. 5. Обчислення суми убутку в межах установлених норм
здійснюється на підставі облікових даних щодо відпуску
(реалізації) медикаментів у вигляді індивідуально приготовлених
ліків або в масі (ангро) в неоригінальній (нефабричній) упаковці,
а також щодо виробництва внутрішньоаптечних заготовок та
розфасовок ліків. 6. До готових лікарських виробів промислового виготовлення та
вагових медикаментів, відпущених в оригінальній (фабричній)
упаковці, ці норми убутку не застосовуються. 7. Норму убутку при фасуванні гігроскопічної вати встановлено
по відношенню до вартості розфасованої вати в аптеці до 100,0. 8. Затверджені норми є граничними і застосовуються лише в тих
випадках, коли при перевірці фактичної наявності всіх товарів
(інвентаризації) виявляється нестача. Списання убутку за відсутності нестачі або попереднє списання
убутку забороняється. 9. Списання вартості убутку в межах установлених норм
здійснюється за звіряльною відомістю та розрахунком убутку,
оформлених в установленому порядку.

Затверджено
наказом Міністерства
охорони здоров'я СРСР
від 10 лютого 1977 р. N 112
Норми природного убутку медикаментів і вати в аптеках
------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Норми убутку, % | | |--------------------------------------| | | в аптеках, |в аптеках з роздільною | | |які не мають|матеріальною відповідаль-| | |самостійного|ністю та самостійним від-| | | відділу |ділом запасів | | | запасів |-------------------------| | | | рецептурно- | відділ | | | | виробничий | запасів | | | | відділ | | |----------------------------------------------------------------------| |I. Медикаменти (за винятком отруйних речовин та етилового спирту): | |----------------------------------------------------------------------| |а) індивідуальне приготування | 2,3 | 1,8 | | |ліків за амбулаторними | | | | |рецептами, на вимоги відділень | | | | |лікувально-профілактичних та | | | | |інших установ (стаціонарна | | | | |рецептура), виробництво | | | | |внутрішньоаптечних заготовок та| | | | |розфасовок | | | | |-------------------------------+------------+--------------+----------| |б) зважування та відмірювання в| 0,7 | - | 0,7 | |аптечну тару без додаткових | | | | |технологічних операцій | | | | |(змішування, розчинення, | | | | |розділення на дози тощо) для | | | | |передачі до відділів аптеки, | | | | |лікувально-профілактичних та | | | | |інших установ (відпуск ангро) | | | | |----------------------------------------------------------------------| |II. Отруйні речовини: | |----------------------------------------------------------------------| |а) індивідуальне приготування | 1 | 1 | - | |ліків | | | | |-------------------------------+------------+--------------+----------| |б) відпуск ангро прикріпленим | 0,4 | - | 0,4 | |аптекам і аптечним пунктам 1-ї | | | | |групи (філіям аптек) | | | | |----------------------------------------------------------------------| |III. Етиловий спирт | |----------------------------------------------------------------------| |а) індивідуальне приготування | 2 | 2 | - | |ліків | | | | |-------------------------------+------------+--------------+----------| |б) відпуск ангро | 0,7 | - | 0,7 | |лікувально-профілактичним та | | | | |іншим установам для медичних | | | | |цілей | | | | |-------------------------------+------------+--------------+----------| |IV. Вата гігроскопічна, | 0,9 | - | 0,9 | |розфасовка до 100,0 | | | | ------------------------------------------------------------------------
"Податки та бухгалтерський облік", N 35, серпень 1999 р.вгору