Документ v0112359-18, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2018 року № 112

Про запит на інформацію Верещинської В.В., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 27 липня 2018 року за № 21-17-5273

До Центральної виборчої комісії 27 липня 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Верещинської В.В. від 26 липня 2018 року щодо надання станом на вказану дату інформації про кількість виборців, зареєстрованих у селищі Бабинці Бородянського району Київської області.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців - автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, що створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України (стаття 1, частина друга статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

На підставі частини п’ятої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", яка регламентує використання статистичної інформації, створеної на основі даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та зберігаються у вільному доступі протягом трьох місяців.

При цьому законодавством України на Комісію, яка відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку щодо створення інформації про кількість виборців у межах селищ.

За змістом частини другої статті 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ведення Реєстру здійснюється в режимі реального часу, у зв’язку з чим формування відомостей про кількість виборців станом на вказану в інформаційному запиті дату з використанням бази даних Реєстру не здійснювалося, тому їх надання є неможливим.

Таким чином, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною Верещинською В.В. інформацією.

З огляду на вказані вище обставини Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію Верещинської В.В. згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Разом з тим, на виконання пункту 4 частини четвертої вказаної статті Комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Водночас Центральна виборча комісія зазначає, що за змістом статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації про кількість виборців у вказаному ним селі, селищі, місті, районі в місті до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

Згідно з вимогами указаної статті такий запит надсилається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру із зазначенням своїх ідентифікаційних персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові, дати і місця народження, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) та виборчої адреси, яка визначається згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частин четвертої, п’ятої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Верещинській В.В. у задоволенні її запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Верещинській В.В. на електронну адресу, вказану в її запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору