Документ v0112359-16, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 13 травня 2016 року № 112

Про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі"

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Комісію наділено повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених цим та іншими законами України.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів і референдумів.

Положеннями Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про всеукраїнський референдум" унормовується питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для підготовки і проведення виборів і референдумів в Україні.

Так, згідно з частиною другою статті 51 Закону України "Про вибори народних депутатів України" закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів здійснюються Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 320.

Частиною другою статті 39 Закону України "Про вибори Президента України" встановлено, що закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення чергових місцевих виборів, позачергових і перших виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюються Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України, територіальними виборчими комісіями - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а повторних, проміжних місцевих виборів, позачергових та перших виборів старост - за рахунок коштів місцевих бюджетів без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 73 Закону України "Про місцеві вибори"). Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 року № 833.

Відповідно до частини другої статті 60 Закону України "Про всеукраїнський референдум" закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму під час процесу всеукраїнського референдуму здійснюються комісіями референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України без застосування тендерних (конкурсних) процедур, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Указані норми виборчих законів повною мірою кореспондуються з положеннями частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", якою встановлено, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні; послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Разом з тим, Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) передбачено втрату чинності Закону України "Про здійснення державних закупівель" з 1 серпня 2016 року.

Згідно з частиною другою статті 2 Закону умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно Законом, крім випадків, передбачених Законом. Зміна положень Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до нього.

Частиною третьою статті 2 Закону встановлено перелік випадків, коли тендерні (конкурсні) процедури не підлягають застосуванню.

Проте вказана норма не містить положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для підготовки і проведення виборів та референдумів, а відтак з 1 серпня 2016 року закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні здійснюватиметься згідно з вимогами Закону, тобто із застосуванням довготривалих тендерних (конкурсних) процедур.

З тих самих підстав потребує відповідного врегулювання і питання закупівлі послуг з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" та її підсистем.

Зважаючи на швидкоплинність виборчого та референдумного процесів, довготривалість строків виготовлення, поставки товарів, виконання робіт і надання послуг, здійснення таких закупівель для підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, а також закупівля послуг з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" відповідно до Закону не вбачаються можливими.

Отже, таке законодавче врегулювання процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для підготовки і проведення виборів і референдумів ставить під загрозу належне забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні.

У зв’язку із цим Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутись до Верховної Ради України як до єдиного органу законодавчої влади в Україні щодо невідкладного законодавчого вирішення зазначеного питання і пропонує частину третю статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" доповнити двома абзацами такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;

послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу і реалізації виборчих прав громадян України, відповідно до статті 75, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, частини другої статті 51 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини другої статті 39 Закону України "Про вибори Президента України", частини другої статті 73 Закону України "Про місцеві вибори", частини другої статті 60 Закону України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 1, 11 - 13, 17, 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутись до Верховної Ради України щодо невідкладного законодавчого врегулювання питання закупівлі товарів, робіт і послуг для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні, а також для підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" шляхом внесення змін до частини третьої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" стосовно непоширення положень цього Закону на вказані випадки.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору