Документ v0110500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.10.2018  № 110

Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку подання відомостей про структуру власності банку Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу I Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національний банк у разі виявлення невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним цим Положенням, направляє письмове повідомлення про це банку та встановлює строк для приведення структури власності банку у відповідність до цих вимог. Національний банк має право зазначити в повідомленні перелік заходів, які банку, власникам істотної участі в ньому та ключовим учасникам у структурі власності банку рекомендується вжити для приведення структури власності банку у відповідність до вимог щодо її прозорості.

Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності банку непрозорою [рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі - Комітет з нагляду)], якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком.

Національний банк повідомляє банк про визнання структури власності банку непрозорою та надсилає банку копію такого рішення протягом трьох робочих днів після його прийняття.";

2) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. Національний банк приймає рішення про визнання структури власності банку прозорою (рішення приймає Комітет з нагляду) у разі приведення структури власності цього банку, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог Національного банку та подання банком до Національного банку відповідного клопотання та підтвердних документів. Національний банк повідомляє банк про це рішення електронною поштою Національного банку протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Структура власності такого банку може бути повторно визнана непрозорою в разі виникнення підстав, визначених цим Положенням.".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолійвгору