Документ v010u710-10, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням
Генеральної прокуратури України щодо офіційного
тлумачення положення частини першої статті 80
Конституції України

м. Київ Справа N 2-9/2010
17 березня 2010 року
N 10-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича - доповідача, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Генеральної
прокуратури України щодо офіційного тлумачення положення частини
першої статті 80 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Дідківського А.О. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Генеральна
прокуратура України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини першої
статті 80 Конституції України ( 254к/96-ВР ) стосовно гарантій
депутатської недоторканності в аспекті можливості застосування до
народного депутата України приводу у разі невиконання ним як
свідком у кримінальній справі обов'язку з'явитися на виклик органу
дізнання, слідчого, прокурора в зазначене місце і час та дати
правдиві показання про відомі йому обставини справи.
У конституційному поданні стверджується, що невизначеність у
цьому питанні ставить під загрозу виконання одного з основних
завдань кримінального судочинства - швидкого і повного розкриття
злочинів та викриття винних.
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 3 березня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) підставою для конституційного подання щодо
офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є практична необхідність у з'ясуванні або
роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України (частина перша статті 93)
( 422/96-ВР ).
У Рішенні від 26 червня 2003 року N 12-рп/2003
( v012p710-03 ) Конституційний Суд України дав офіційне тлумачення
частини першої статті 80 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
Так, у підпункті 1.1 пункту 1 резолютивної частини цього рішення
( v012p710-03 ) зазначено, що "положення частини першої статті 80
Конституції України ( 254к/96-ВР ), за яким народним депутатам
України гарантується депутатська недоторканність, та відповідне
положення частини першої статті 27 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) треба розуміти так, що
депутатська недоторканність як елемент статусу народного депутата
України є конституційною гарантією безперешкодного та ефективного
здійснення народним депутатом України своїх повноважень і
передбачає звільнення його від юридичної відповідальності у
визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) випадках та
особливий порядок притягнення народного депутата України до
кримінальної відповідальності, його затримання, арешту, а також
застосування інших заходів, пов'язаних з обмеженням його особистих
прав і свобод".
Суб'єкт права на конституційне подання звернувся з
клопотанням роз'яснити положення, які містяться у вказаному
рішенні, зокрема, що саме слід розуміти під "іншими заходами",
пов'язаними з обмеженням особистих прав і свобод народних
депутатів України, застосування яких заборонено без дозволу
парламенту, та чи вважатиметься порушенням особистих прав і свобод
народного депутата України застосування до нього приводу в разі
ухилення останнім як свідком у кримінальній справі від явки до
суду, до органів досудового слідства або дізнання.
Фактично у конституційному поданні ставиться питання не про
офіційне тлумачення положень Основного Закону України
( 254к/96-ВР ), а про роз'яснення окремих положень Рішення
Конституційного Суду України від 26 червня 2003 року N 12-рп/2003
( v012p710-03 ).
Отже, підстав для відкриття конституційного провадження у
справі немає.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 50, 93 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо
офіційного тлумачення положення частини першої статті 80
Конституції України ( 254к/96-ВР ) на підставі пункту 3 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору