Документ v0104500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.10.2018  № 104

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14 серпня 2018 року № 94

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення у 2018 році оцінки стійкості банків і банківської системи України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 14 серпня 2018 року № 94 "Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2018 році" такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2) у встановлений у вимозі Національного банку строк, що становить не менше ніж 28 календарних днів із дня надсилання такої вимоги, план реструктуризації, складений згідно з вимогами, установленими в додатку до цієї постанови, на суму потреби (нестачі) у капіталі виходячи з максимальної із прогнозованих сум потреби (нестачі) у капіталі, визначених за базовим макроекономічним сценарієм на 2019 і 2020 роки та за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018 - 2020 роки, для забезпечення дотримання банком установлених Національним банком граничних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3), зазначених у додатку 4 до Рішення."

2) у пункті 4 слова "та/або план реструктуризації" виключити;

3) доповнити постанову після пункту 4 новими пунктами 4-1 - 4-4 такого змісту:

"4-1. Банки, які здійснюють свою діяльність згідно з планами фінансового оздоровлення/планами заходів (у тому числі планами заходів щодо приведення діяльності банків у відповідність до вимог законодавства України щодо операцій з пов'язаними з банками особами), письмовими угодами, укладеними з Національним банком, подають план реструктуризації та за потреби оновлюють діючі плани/угоди в установлений у підпункті 2 пункту 2 цієї постанови строк.

4-2 . Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем розглядає подані банками плани реструктуризації та подає Правлінню Національного банку України пропозиції щодо їх погодження/непогодження.

4-3. Правління Національного банку приймає рішення про погодження/непогодження планів реструктуризації банків.

4-4. Національний банк погоджує план реструктуризації банку за умови його відповідності встановленим вимогам до 01 листопада 2018 року.";

4) доповнити постанову після пункту 5 новим пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1. Національний банк має право прийняти рішення про застосування до банку заходів впливу в разі невиконання банком вимог цієї постанови, у тому числі неподання банком плану реструктуризації у встановлений у підпункті 2 пункту 2 цієї постанови строк, подання плану реструктуризації, який не відповідає вимогам додатка до цієї постанови."

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

Інд. 22
вгору