Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Постанова Національного банку України; Перелік, Інструкція, Форма типового документа, Журнал, Акт, Критерії, Вимоги, Заява, Правила, Довідка, Опис, Реєстр від 25.09.2018103
Документ v0103500-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0145500-18, v0034500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.09.2018  № 103

Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 145 від 21.12.2018
№ 34 від 06.02.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні, що додається.

2. Банкам України:

1) до 01 грудня 2018 року розробити (унести зміни до діючих) та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій;

2) до затвердження внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій керуватися в роботі діючими внутрішніми положеннями (інструкціями) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С.В.

6. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2018 року.

Голова

Я.В. Смолій


Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
25.09.2018 № 103

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528.

2. Постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2011 року № 252 "Про внесення змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2011 року за № 960/19698.

3. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 465 "Про внесення змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 20/20333.

4. Постанова Правління Національного банку України від 13 вересня 2012 року № 375 "Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 року за № 1646/21958.

5. Постанова Правління Національного банку України від 18 лютого 2013 року № 45 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 березня 2013 року за № 398/22930.

6. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2014 року за № 480/25257.

7. Постанова Правління Національного банку України від 19 лютого 2015 року № 113 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

8. Постанова Правління Національного банку України від 17 грудня 2015 року № 892 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

9. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 07 червня 2016 року № 341 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

10. Постанова Правління Національного банку України від 17 жовтня 2016 року № 393 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

11. Постанова Правління Національного банку України від 11 січня 2017 року № 3 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

12. Постанова Правління Національного банку України від 11 липня 2017 року № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

13. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2017 року № 103 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та проведення деяких валютних операцій".

14. Постанова Правління Національного банку України від 26 жовтня 2017 року № 107 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

15. Постанова Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 6 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".

Директор Департаменту
грошового обігу


В.П. Зайвенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2018 № 103

ІНСТРУКЦІЯ
про ведення касових операцій банками в Україні

{У тексті Інструкції слова та цифри “Правила № 422” у всіх відмінках замінено словами та цифрами “Правила № 134” у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року № 134 (далі - Правила № 134), та іншими законами України.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

2. Ця Інструкція:

1) установлює порядок і вимоги здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті;

2) регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті з Національним банком України (далі - Національний банк), іншими банками та клієнтами банків;

3) установлює вимоги щодо оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів та оброблення банкнот (монет);

4) установлює порядок здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Національному банку;

5) установлює порядок видачі (приймання) банками (філіями, відділеннями) банкнот у касетах, обміну банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спеціальний пристрій для зберігання цінностей (далі - пошкоджені спеціальним розчином банкноти);

5-1) установлює вимоги щодо оформлення касових документів на операції з переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

Небанківські фінансові установи та оператор поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку, зобов’язані виконувати вимоги цієї Інструкції щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через пункти приймання готівки та із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), а також щодо оформлення касових документів.

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 145 від 21.12.2018}

3. Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:

1) приймання через касу банку (філії, відділення) готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку (філії, відділення);

2) видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку (філії, відділення);

3) приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу банку (філії, відділення);

4) отримання банком (філією, відділенням) у Національному банку підкріплення готівкою, здавання придатної та не придатної до обігу готівки;

5) вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження до Національного банку;

6) обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;

7) оброблення готівки;

8) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків;

8-1) переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) автоматична касова машина (далі - АТМ) - машина, що обслуговує клієнтів у автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать ПТКС та банкомати, депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей;

2) бандероль - паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки [в упаковці Банкнотно-монетного двору Національного банку України (далі - Банкнотно-монетний двір)];

3) банкноти - паперові грошові знаки різного номіналу;

4) банкноти (монети) з дефектами виробника - банкноти (монети) національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку;

5) відповідальні особи сховища - посадові особи, на яких покладено обов'язки щодо зберігання готівки та інших цінностей у сховищі та виконання операцій з ними;

6) готівка - грошові знаки у вигляді банкнот і монет;

7) депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами), відповідно до Законів України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

8) договір про касове обслуговування - банківські послуги, що надаються Національним банком банкам (філіям, відділенням) та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - працівнику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та в межах повноважень, передбачених законодавством України та/або делегованих Фондом, виконує дії щодо забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку (далі - ліквідатор) на підставі цієї Інструкції та договору, укладеного між банком (філією банку, яка має окремий код банку) та ліквідатором, шляхом приєднання до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - ЄДБО), розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

9) дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти та банкнот іноземної валюти - аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам;

10) ідентифікаційний номер індикаторної пломби - унікальна чисельна, та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація, що використовується для обліку та ідентифікації індикаторних пломб;

11) індикаторна пломба - пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4551:2006 "Пломби індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки. Вимоги та методи випробувань", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 27 квітня 2006 року № 130 (зі змінами) (далі - ДСТУ 4551:2006);

12) каса банку - сукупність операційних кас банку (філій, відділень), пунктів дистанційного обслуговування, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС та банкоматів;

13) касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки на підставі ЄДБО та вимог цієї Інструкції;

14) касовий документ - паперовий або електронний документ, який оформляється для здійснення касової операції. Касовий документ може бути: паперовий для банку (філії, відділення) та клієнта, електронний для банку (філії, відділення) та паперовий для клієнта, електронний для банку та клієнта;

15) касові операції - операції з видачі готівки, її приймання, обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, з пам'ятними та інвестиційними монетами, сувенірною та супутньою продукцією, а також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на балансових та позабалансових рахунках;

16) корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу і зразка, які упаковані бандероллю [менше 100 (ста) банкнот - неповний корінець];

17) критерії оцінки якості сортування банкнот - стандарти з питань придатності банкнот до обігу, що застосовуються під час налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот;

18) монети - металеві грошові знаки різного номіналу;

19) надлишки банкнот (монет) - кількість (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кількості (суми), зазначеної на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі, супровідній відомості до сумки з готівкою, супровідному касовому ордері до сумки з валютними цінностями;

20) невідсортовані банкноти - банкноти гривні одного номіналу та зразка, які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та зношені, за винятком значно зношених банкнот;

{Підпункт 20 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

21) недостача банкнот (монет) - кількість (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, щодо кількості (суми), зазначеної на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі, супровідній відомості до сумки з готівкою, супровідному касовому ордері до сумки з валютними цінностями;

22) не придатні до обігу банкноти (монети) - платіжні банкноти (монети) національної валюти, що мають ознаки зношення, значного зношення та дефекти виробника, визначені Правилами № 134;

23) номінал банкнот (монет) - вартість, що зазначена на банкнотах (монетах);

24) обігові монети - монети національної валюти номіналом від 1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу;

25) обладнання для автоматизованого оброблення банкнот - обладнання для роботи з банкнотами, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти;

26) оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог Правил № 134 та цієї Інструкції;

27) операційна каса - касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції;

28) пачка банкнот - 1000 банкнот одного номіналу і зразка, що складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше 10 корінців - неповна пачка);

29) підкріплення готівкою - поповнення операційних кас банків (філій, відділень) готівкою національної валюти на підставі ЄДБО;

30) післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня;

31) придатні до обігу банкноти (монети) - платіжні банкноти (монети) національної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, розміщеним на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та не набули під час обігу ознак зношення та пошкоджень, визначених Правилами № 134;

32) пред'явник банкнот (монет) - фізична або юридична особа, яка пред'явила на дослідження сумнівні банкноти (монети);

33) розмінні монети - монети національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного платіжного засобу;

34) сумнівні банкноти (монети) - банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до проведення їх дослідження та складання Національним банком акта про дослідження сумнівних банкнот (монет);

35) сховище - спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає Правилам з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами);

36) технічні засоби для роботи з готівкою - машини, пристрої, прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот (монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання корінців банкнот, упаковування банкнот (монет);

37) цінності - готівка національної та іноземної валюти, сумнівні, підроблені банкноти, пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші цінності, які мають вартість.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації роботи з готівкою.

5. Банк (філія, відділення) має право здійснювати касове обслуговування клієнтів з використанням електронного підпису (далі - ЕП) та електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

Фізична особа як клієнт банку (філії, відділення) має право використовувати ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" (далі - ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису), та ЕЦП, що застосовується сторонами на договірних засадах.

Клієнти банку (філії, відділення) мають право використовувати ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису, та ЕЦП, що застосовується сторонами на договірних засадах.

Працівник банку (філії, відділення), якому надано право підпису касових документів, повинен використовувати ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису [далі - ЕЦП працівника банку (філії, відділення)].

6. Банку (філії, відділенню) заборонено зберігати, передавати і відтворювати електронні дані, що використовуються підписувачем для накладення ЕП, особисті ключі підписувача. Банк (філія, відділення) несе відповідальність за виконання цієї вимоги відповідно до законодавства України.

7. Організаційно-методологічні умови застосування ЕП у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов'язаних із вчиненням правочинів, регулюються Положенням про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.

8. Банк (філія, відділення) зобов'язаний:

1) здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договірних відносин через касу банку. Якщо касове обслуговування клієнтів здійснюється з використанням ЕП, то договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками електронної взаємодії електронних документів із використанням ЕП та містити умови щодо розподілу ризиків збитків, що можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню), клієнту і третім особам;

2) забезпечувати оброблення готівки в операційній касі;

3) забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів);

4) визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог Правил № 134 та з використанням довідкової інформації, що надається Національним банком, банками-емітентами або іншими уповноваженими установами;

5) здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.

9. Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції та операції, що здійснюються під час купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

10. Банк (філія, відділення) організовує роботу операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час відповідно до внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій банком (далі - Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій).

За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується АТМ.

Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за розкриттям працівником банку пачок/мішечків та перерахуванням готівки.

11. Банк (філія, відділення) зобов'язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні. Також підлягають безкоштовному обміну на придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти без будь-яких обмежень банкноти і монети, що вилучаються Національним банком з обігу, а також банкноти, прийняті від правоохоронних органів, що оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення слідчо-оперативних заходів. Банк (філія, відділення) зобов'язаний також здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення) здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку.

12. Банк (філія, відділення) здійснює видачу готівки під звіт працівникам банку (філії, відділення) відповідно до законодавства України.

Звітування за одержання під звіт готівки працівниками банку здійснюється відповідно до законодавства України.

13. Банк (філія, відділення) під час здійснення касових операцій має забезпечувати:

1) визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та передавання їх на дослідження до Національного банку у порядку визначеному цією Інструкцією;

2) обов'язкове приймання на вимогу клієнта банкнот і монет не придатних до обігу та таких, що вилучаються з обігу Національним банком, крім операцій, відмова від проведення/зупинення яких вимагається законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки;

4) своєчасну видачу клієнтам тільки придатних до обігу банкнот і монет національної та іноземної валюти та під час здійснення сплати платежів;

{Підпункт 4 пункту 13 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 145 від 21.12.2018}

5) документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку (філії, відділення), ураховуючи готівку, що видана працівникам банку (філії, відділення) для роботи в післяопераційний час та її повернення;

{Підпункт 5 пункту 13 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 145 від 21.12.2018}

6) своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку, належний внутрішній контроль за касовими операціями;

7) здавання готівки національної валюти, включаючи обов'язкове вивезення не придатних до обігу банкнот і монет до Національного банку згідно з ЄДБО та дотриманням вимог цієї Інструкції або передавання не придатних до обігу банкнот і монет іншим банкам (філіям, відділенням) на договірних умовах для обов'язкового подальшого їх вивезення цими банками (філіями, відділеннями) до Національного банку;

8) задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - придбання її в інших банках, отримання підкріплення готівкою в Національному банку відповідно до ЄДБО з дотриманням вимог цієї Інструкції;

9) систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті;

10) ідентифікацію і верифікацію клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, визначення ризиків клієнтів та здійснення їх оцінки, оцінку репутації клієнтів відповідно до вимог законодавства України;

11) передавання банкнот для повторного випуску в обіг своїм філіям, відділенням або іншим банкам (філіям, відділенням), і оброблених лише автоматизованим способом із використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот.

14. Банк (філія, відділення) згідно із цією Інструкцією, вимогами законодавства України та з урахуванням переліку касових операцій зобов'язаний у Положенні про організацію роботи щодо здійснення касових операцій визначити порядок:

1) роботи операційної каси в операційний та післяопераційний час;

2) використання електронного документообігу за внутрішньобанківськими касовими операціями;

3) опису технології та механізму електронного документообігу, використання ЕП, а також збереження банком інформації, процедуру надання за бажанням клієнта електронного касового документа/оригіналу паперового документа/копії на папері з електронного документа (на вимогу клієнта) з усіма реквізитами;

4) приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, ураховуючи застосування АТМ-систем;

{Підпункт 4 пункту 14 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 145 від 21.12.2018}

5) внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками банку (філії, відділення);

6) роботи каси перерахування, формування готівки для касового обслуговування власних клієнтів;

7) зведення залишків готівки та інших цінностей в операційній касі;

8) системи контролю за здійсненням касових операцій (у розрізі видів операцій, визначення переліку операцій, що підлягають додатковому контролю, операцій із установленим механізмом контролю з використанням відповідного програмного забезпечення);

9) визначення відповідальних осіб, яким надається право підписувати касові документи;

10) підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання від них готівки;

11) визначення відповідальних осіб сховища (їх кількість та посади), організація їх роботи;

12) забезпечення схоронності готівки та інших цінностей банку;

13) обліку та зберігання печаток (за наявності) і штампів, індикаторних пломб;

{Підпункт 13 пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}

14) роботи з цінностями, що зберігаються у сховищі (пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, цінні папери та інші цінності, що мають вартість);

15) проведення ревізії готівки та інших цінностей, що зберігаються в операційній касі (строки проведення та види ревізій, оформлення результатів ревізій) та порядок звіряння даних обліку з фактичними залишками готівки в платіжних пристроях (частота проведення та оформлення результатів звіряння);

16) роботи із застосуванням електронних платіжних засобів через операційну касу;

17) роботи з банкоматами, платіжними терміналами, ПТКС та іншими платіжними пристроями (далі - платіжні пристрої);

18) надання в оренду індивідуальних сейфів та зберігання в них цінностей клієнтів банку (філій, відділень);

19) роботи та застосування депозитної системи;

20) приймання від клієнтів/видачі клієнтам на відповідальне зберігання цінностей;

21) відкривання і закривання сховищ та сейфів, що використовуються як сховища, і сховищ для індивідуальних сейфів та здавання їх під охорону та прийняття з-під охорони, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) від них та індивідуальних сейфів, металевих шаф, візків, призначених для зберігання готівки та інших цінностей;

22) обміну клієнтам не придатних до обігу та таких, що вилучаються з обігу, банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;

23) вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) і надсилання їх на дослідження;

24) приймання інкасаторських сумок із готівковою виручкою;

25) управління якістю касових операцій з урахуванням стрес-сценаріїв (можливий розвиток подій під впливом різних факторів);

26) опису форм звітів (статистичних та управлінських) про касові операції і періодичність подання їх органам управління банку (за потреби їх подання);

27) урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і клієнтом з питань касового обслуговування.

Банк (філія, відділення) зобов'язаний за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, здійсненими через платіжні пристрої, а також пов'язані із застосуванням електронного документообігу та використанням ЕП.

15. Банк зобов'язаний забезпечити зберігання готівки та інших цінностей лише у власних або орендованих сховищах свого банку (філії, відділення). Протягом робочого часу готівка та інші цінності операційної каси банку (філії, відділення) зберігаються в сховищі, АТМ-системах та у сейфах, візках, металевих шафах, ящиках столів, що розташовані на робочих місцях працівників банку.

16. Банк (філія, відділення) встановлює платіжні пристрої як у приміщенні банку (філії, відділення), так і за його межами на території адміністративно-територіальних одиниць України.

17. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог цієї Інструкції, Правил № 134 та Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій у межах тих питань, що належать до їх функціональних обов'язків. Організаційно-методологічні умови щодо регламенту та формату проведення навчальних заходів, організації процедури тестування, інструментів формування протоколів визначаються у Положенні про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Банку (філії, відділенню) забороняється допускати до касової роботи неповнолітніх осіб.

Банк (філія, відділення) оформляє протокол про складання працівником заліку, який зберігається у порядку, визначеному Положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

18. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов'язки щодо зберігання цінностей у сховищі та/або сейфах, що використовуються як сховища, та виконання операцій з ними.

Банк під час зберігання у сховищі/сейфі, депозитних системах та АТМ-сейфах банку (філії, відділення) залишків цінностей, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, протягом шести місяців має право призначати відповідальними особами сховища одного працівника. Стаж роботи в банківській системі працівників, які входять до складу відповідальних осіб сховища банку або філії, становить не менше ніж один рік, а відділень банку - не менше ніж шість місяців.

Відповідальні особи сховища не призначаються, якщо завантаження/розвантаження депозитних систем, АТМ-сейфів, ПТКС та інших платіжних пристроїв здійснюється тільки підрозділом інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банку або юридичною особою, яка надає банкам послуги з інкасації на підставі отриманої від Національного банку ліцензії. Матеріальна відповідальність установлюється Положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій або відповідними господарськими договорами на послуги з інкасації.

19. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні особи сховища в разі незабезпечення схоронності цінностей в касі банку несуть відповідальність згідно із законами України.

20. Банк (філія, відділення) зобов'язаний розмістити в доступному для огляду клієнтами місці таку інформацію:

1) режим роботи операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час;

2) перелік операцій з клієнтами, які здійснює операційна каса в операційний та післяопераційний час;

3) зразки заповнення реквізитів касових документів [крім касових документів, які заповнюються банком (філією, відділенням) із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (філії, відділення)];

4) витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів за касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

5) матеріали (плакати/буклети) з описами банкнот (монет) національної валюти, що перебувають в обігу, уводяться в обіг та/або вилучаються з обігу;

6) повідомлення про те, якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування банком недостачі не приймаються [повідомлення розміщується на видному місці в операційній касі банку (філії, відділення)];

7) перелік номіналів банкнот гривні, на приймання та видачу яких налаштовані платіжні пристрої (або на монітор платіжного пристрою);

8) інформаційні матеріали про визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України;

9) повідомлення про права осіб з інвалідністю та осіб, яким відповідно до законодавства України надано право на позачергове обслуговування;

10) контактна інформація банку (філії, відділення), за якою клієнт мав би можливість ознайомитися про час касового обслуговування та консультацію про надання банківських послуг.

21. Банк (філія, відділення), що приймає готівку за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, зобов'язаний забезпечити розміщення в доступному для огляду клієнтами місці або на моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження банку, комерційного агента банку, платіжної організації/учасника платіжної системи та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи платіжного пристрою, строків зарахування коштів отримувачам та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції).

22. Банк (філія, відділення), Національний банк виконують операції з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.

23. Банк (філія, відділення) для виготовлення плакатів і буклетів використовує електронну версію плакатів та буклетів з описами банкнот національної валюти, розміщену на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

23-1. Банк має право установлювати ліміт залишків іноземної валюти в касі суб’єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту, якщо залишки іноземної валюти залишаються в неробочі часи в касі. Кошти, які передбачені для виплати заробітної плати нерезидентам і на відрядження працівників за кордон, до розрахунку ліміту каси не включаються. Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації до банку і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті суб’єкта підприємницької діяльності (через розподільчий рахунок). Закінченням робочого дня суб’єкта підприємницької діяльності, який працює цілодобово, є початок операційного дня банку, у якому вони обслуговуються. Суб’єкти підприємницької діяльності можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов’язковою інкасацією понадлімітних залишків до банку не пізніше наступного робочого дня банку, у разі роботи у вихідні та святкові дні.

Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, самостійно визначають для власних кас порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи, обсягів готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту для власних кас.

Банк, який видає готівку іноземної валюти з поточних рахунків, відкритих у цьому банку, має зобов’язати юридичних осіб-резидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів використовувати готівкову іноземну валюту виключно на цілі, на які вона отримана.

Вимоги абзацу третього пункту 23-1 розділу I цієї Інструкції не поширюються на операції з іноземною валютою, що видається з поточних рахунків (уключаючи за рахунок купленої іноземної валюти) органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, статтею 5 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України. Банки здійснюють видачу готівки іноземної валюти з поточного рахунку органів державної влади, уповноважених здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, статтею 5 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України, без надання документів, що підтверджують підстави для отримання готівкової іноземної валюти.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 34 від 06.02.2019}

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018}


II. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через Національний банк

24. Національний банк здійснює касове обслуговування банку (філії, відділення) незалежно від його (її, його) місцезнаходження на підставі ЄДБО. Національний банк укладає ЄДБО з банком (філією банку, яка має окремий код банку), який (яка) на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та відомості про якого (яку) унесені до Державного реєстру банків України.

25. Датою набрання чинності ЄДБО є дата, зазначена в листі Національного банку, надісланому банку (філії банку, яка має окремий код банку) за результатами розгляду Заяви про приєднання до ЄДБО, та документів, які подаються разом із нею, якщо інше не передбачено умовами надання послуг.

26. Національний банк здійснює касове обслуговування банків (філій, відділень), у яких є необхідність отримання послуг у Національному банку на підставі ЄДБО. Національний банк уносить зміни до ЄДБО шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

27. Банк (філія банку, яка має окремий код банку), який (яка) приєднався (приєдналася) до ЄДБО, зобов'язаний (зобов'язана) інформувати Національний банк про філії (відділення), які отримуватимуть/припиняють отримувати послуги в Національному банку.

28. Національний банк здійснює приймання готівки національної валюти - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) від ліквідаторів - відповідно до законодавства України, цієї Інструкції, ЄДБО та розпорядчих актів Національного банку з питань емісійно-касової роботи в Національному банку.

29. Банк (філія банку, яка має окремий код банку) у разі приєднання до ЄДБО подає Національному банку нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів та відбитка печатки (відбиток печатки не є обов'язковим) банку/філії/відділення (кількість примірників обумовлюється сторонами), за формою, установленою додатком 3 до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами). У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох), яким надано право підпису документів на отримання та перевезення цінностей (доручення на перевезення валютних цінностей/довіреність на отримання готівки та інших цінностей), а також відбиток печатки банку (філії, відділення), який має намір отримувати послуги згідно з ЄДБО в Національному банку (відбиток печатки не є обов'язковим). Банк у разі зміни зазначених осіб або печатки банку (філії, відділення) подає нові оформлені картки зі зразками підписів та відбитка печатки (відбиток печатки не є обов'язковим).

Національний банк використовує картку зі зразками підписів:

1) під час перевірки підписів на дорученнях на перевезення валютних цінностей, які надаються банками інкасаторам для отримання готівки;

2) під час перевірки підписів на довіреностях на отримання готівки та інших цінностей (далі - довіреність), виданих банками (філіями, відділеннями) уповноваженим особам, які отримують готівку з видаткової каси.

30. Банк або юридична особа, яка на підставі отриманої від Національного банку ліцензії надає послуги з перевезення валютних цінностей іншому банку (філії, відділенню), подає до Національного банку одну картку із зразками підписів та повний перелік банків, з якими укладено договори на надання таких послуг. Банк (філія, відділення), що припинив отримувати послуги з перевезення цінностей через інший банк або юридичну особу, зобов’язаний невідкладно повідомити про це Національний банк.

{Пункт 30 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 145 від 21.12.2018}

31. Банк (філія банку, що має окремий код банку), який приєднався до ЄДБО, для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної, невідсортованої та не придатної до обігу) банку (філії, відділення) у регіонах завчасно надсилає до Національного банку засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет" заявки на підкріплення готівкою, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет за підписом уповноваженої особи банку (філії банку, яка має окремий код банку) з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами).

32. Національний банк розглядає заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою.

33. Національний банк здійснює видачу банкам (філіям, відділенням) підкріплення готівкою з оборотних кас за умови надходження до Національного банку відповідних сум із кореспондентських рахунків банків (філій).

34. Банк (філія, відділення) отримує в Національному банку підкріплення готівкою лише в упаковці Національного банку.

35. Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси Національного банку за видатковим касовим ордером на підставі довіреності на отримання готівки та інших цінностей (додаток 1), підписаної керівником, головним бухгалтером банку (філії), їх заступниками або уповноваженою (уповноваженими) керівником банку (філії) особою (особами) відділення. Строк дії довіреності не повинен перевищувати 10 календарних днів. Банк визначає внутрішнім положенням уповноважених осіб щодо підписання довіреності на отримання готівки та інших цінностей, порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання готівки та інших цінностей із використанням журналу реєстрації довіреностей (додаток 2).

36. Інкасатори отримують у Національному банку підкріплення готівкою в приміщенні для приймання-передавання готівки відповідно до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами).вгору