Щодо плану проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Лист Міністерства юстиції України; Зразок, План від 11.03.201131-32/102
Документ v0102323-11, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2011

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
11.03.2011 N 31-32/102
Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
України в Автономній
Республіці Крим,
начальникам головних
управлінь юстиції
в областях, містах Києві
та Севастополі

На виконання вимог пункту 2.1 Порядку проведення перевірок
Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 29 вересня 2010 року N 2338/5 ( z0859-10 ), Головне управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
зобов'язані щоквартально до 15 числа останнього місяця
попереднього кварталу складати та подавати на затвердження до
Міністерства юстиції України план проведення перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу (зразок зазначеного плану
додається
).
Директор Департаменту
нотаріату, фінансового
моніторингу юридичних
послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань К.І.Чижмарь

Додаток

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
від ____________ N _________

План проведення ___________________________________________
(Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі) перевірок
суб'єктів первинного фінансового моніторингу
на ___ квартал 20__ року

------------------------------------------------------------------ | N |Найменування або П.І.Б. | Вид діяльності, який | Дата | | | суб'єкта первинного |здійснюється суб'єктом| проведення | | |фінансового моніторингу |первинного фінансового| перевірки | | | | моніторингу | | |---+------------------------+----------------------+------------| |1. | | | | |---+------------------------+----------------------+------------| |2. | | | | |---+------------------------+----------------------+------------| |3. | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)вгору