Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Постанова Національного банку України від 03.10.201799
Документ v0099500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.10.2017  № 99

Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пункту 5 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

підпункт 37 пункту 2 виключити;

у підпункті 4 пункту 3 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;

в абзаці другому пункту 7 слово "затвердження" замінити словом "розгляду";

2) у розділі V:

абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:

"58. Банк з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення, проводить ідентифікацію таких клієнтів:";

в абзаці першому пункту 59 слово "спрощеної" виключити;

у підпункті 1 пункту 64 слова "цього розділу, - спрощену ідентифікацію" замінити словами та цифрами "розділу V цього Положення, - з урахуванням особливостей, визначених у пункті 59 розділу V цього Положення;";

в абзаці першому пункту 69 та першому реченні пункту 70 слова "(спрощеної ідентифікації)" виключити;

у пункті 71 слова "(спрощеною ідентифікацією)" виключити.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І.Б. Черкаськийвгору