Документ v0097359-18, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 2018 року № 97

Про звернення до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

До Центральної виборчої комісії протягом червня 2018 року надходили численні звернення, зокрема голови Миколаївської селищної виборчої комісії Петриківського району Дніпропетровської області (далі - Миколаївська селищна виборча комісія) Пилипів Л.А., голови громадської організації "Євромайдан-Дніпро" Таратушки В., заступника голови Проводу ГО "Правий сектор Дніпропетровська та області" Перемоги В. та керівника Дніпропетровської обласної ГО "Народний Фронт" Селіванова С.П., в яких повідомлялося про втручання окремих осіб у роботу Миколаївської селищної виборчої комісії та перешкоджання роботі вказаної виборчої комісії під час реалізації нею повноважень з підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

Також до Центральної виборчої комісії 14 червня 2018 року надійшла постанова № 7 Миколаївської селищної виборчої комісії "Про скасування постанов № 1, 2, 3 Миколаївської селищної виборчої комісії" за підписом її голови. Проте 20 червня 2018 року до Комісії надійшов лист голови Миколаївської селищної виборчої комісії Пилипів Л.А., в якому міститься інформація, що вказана постанова нею не підписувалась, печатка не проставлялась.

У зв’язку з викладеним Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частин першої, третьої статті 20, частини першої статті 25 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень та у порядку, передбачених законами України, забезпечує організацію та проведення місцевих виборів.

За змістом статті 25 Закону повноваження територіальних виборчих комісій визначено Законом та іншими законами України.

Організацію роботи територіальної виборчої комісії регламентовано статтею 27 Закону і Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228.

Згідно з частиною другою статті 27 Закону, пунктом 2.1 указаного Порядку основною формою роботи виборчої комісії є засідання.

Втручання в діяльність територіальної виборчої комісії, крім випадків, передбачених Законом, заборонено частиною сімнадцятою статті 27 Закону.

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом (стаття 100 Закону).

Перешкоджання роботі виборчої комісії, а також підробка, використання незаконно виготовлених чи підроблених виборчих документів тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтями 157 та 158 Кримінального кодексу України.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національну поліцію" визначено, що завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності. Згідно з частиною першою статті 23 указаного Закону поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку в публічних місцях.

На підставі зазначеного Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутися до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та передати копії звернень голови Миколаївської селищної виборчої комісії Пилипів Л.А. (вх. № 21-33/1-4151 від 1 червня 2018 року, № 21-33/1-4391 від 11 червня 2018 року, № 21-33/1-4612 від 18 червня 2018 року та № 2133/14654 від 20 червня 2018 року), голови ГО "Євромайдан-Дніпро" Таратушки В. (вх. № 21-18/1-4619 від 18 червня 2018 року), заступника голови Проводу ГО "Правий сектор Дніпропетровська та області" Перемоги В. (вх. № 21-18/1-4644 від 20 червня 2018 року), керівника Дніпропетровської обласної ГО "Народний Фронт" Селіванова С.П. (вх. № 21-18/1-4645 від 20 червня 2018 року), а також постанову № 7 Миколаївської селищної виборчої комісії "Про скасування постанов № 1, 2, 3 Миколаївської селищної виборчої комісії" для проведення перевірки викладених у них обставин та в разі виявлення підстав вжиття заходів реагування згідно із законодавством України.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 20, статей 25, 27, частини чотирнадцятої статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", статей 2, 23 Закону України "Про Національну поліцію", керуючись статтями 1, 11 - 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та передати копії звернень голови Миколаївської селищної виборчої комісії Петриківського району Дніпропетровської області Пилипів Л.А. (вх. № 21-33/1-4151 від 1 червня 2018 року, № 21-33/1-4391 від 11 червня 2018 року, № 21-18/1-4612 від 18 червня 2018 року та № 21-33/1-4654 від 20 червня 2018 року), голови ГО "Євромайдан-Дніпро" Таратушки В. (вх. № 21-33/1-4619 від 18 червня 2018 року), заступника голови Проводу ГО "Правий сектор Дніпропетровська та області" Перемоги В. (вх. № 21-18/1-4644 від 20 червня 2018 року), керівника Дніпропетровської обласної ГО "Народний Фронт" Селіванова С.П. (вх. № 21-18/1-4645 від 20 червня 2018 року), а також постанову № 7 Миколаївської селищної виборчої комісії Петриківського району Дніпропетровської області "Про скасування постанов № 1, 2, 3 Миколаївської селищної виборчої комісії" для проведення перевірки викладених у них обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

2. Копії цієї постанови надіслати Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області, Миколаївській селищній виборчій комісії Петриківського району Дніпропетровської області, ГО "Євромайдан-Дніпро", Проводу ГО "Правий сектор Дніпропетровська та області" та Дніпропетровській обласній ГО "Народний Фронт".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору