Документ v0096500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.10.2017  № 96

Про внесення змін до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою розширення критеріїв до банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389, такі зміни:

1) абзац перший підпункту 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"2) банк здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей або користується послугами з інкасації інших банків або юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.";

2) у пункті 2:

підпункт 4 виключити.

підпункти 9, 11 та 12 викласти в такій редакції:

"9) відповідність технічного стану сховищ та/або сейфів вимогам нормативно-правових актів Національного банку з наданням копій відповідних сертифікатів;";

"11) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та/або сейфів та ліквідного забезпечення;

12) прогнозні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах та/або сейфах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;";

3) підпункт 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

"5) технічний стан сховищ та/або сейфів, наявність сертифікатів, організація охорони сховищ та/або сейфів;".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору