Документ v0091359-06, поточна редакція — Редакція від 23.03.2006, підстава - v1057359-06

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
06.01.2006 N 91
Про затвердження середніх норм видатків
територіальних виборчих комісій для підготовки
та проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів
26 березня 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006
N 1057 ( v1057359-06 ) від 23.03.2006 }

Відповідно до пункту 2 частини першої, пункту 2 частини
другої статті 19, частини третьої статті 20, статей 21, 24, частин
четвертої, п'ятої статті 29, частини одинадцятої статті 39,
частини сьомої статті 40, частини сьомої статті 41, частини
третьої статті 42, частини другої статті 51, частини першої
статті 52, частини першої статті 54, частин першої, третьої
статті 55, частин п'ятої, шостої статті 57, частини четвертої
статті 59, частини першої статті 60, частин першої, шостої
статті 61, частини шостої статті 63, частин першої, шостої
статті 64, частин першої, восьмої статті 69, частин одинадцятої,
сімнадцятої статті 72, частини першої статті 73, частини першої
статті 87 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 року N 966 ( 966-2004-п ) (із змінами, внесеними
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2005 року N 954 ( 954-2005-п ), від 24 грудня 2005 року N 1280
( 1280-2005-п ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 21,
пунктом 3 статті 23 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити середні норми видатків територіальних виборчих
комісій для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів 26 березня 2006 року згідно з
додатками 1-8.
2. Установити, що в разі необхідності збільшення видатків
або потреби у видатках на витрати, не передбачені у середніх
нормах видатків територіальних виборчих комісій, виборчі комісії
можуть здійснювати перерозподіл затверджених Центральною виборчою
комісією середніх норм видатків у межах загального обсягу коштів
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного
бюджету України на проведення виборів, при складанні та
затвердженні ними кошторисів, планів асигнувань загального фонду
місцевого бюджету та планів використання бюджетних коштів або
внесенні змін до них для підготовки та проведення місцевих
виборів. { Постанову доповнено пунктом 2 згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 837 ( v0837359-06 ) від
04.03.2006 }
3. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам для подальшого направлення її відповідним територіальним
виборчим комісіям після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків виборчої комісії Автономної Республіки Крим
на підготовку та проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
26 березня 2006 року
грн.
------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 1483 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 | | | |( 340-2006-п ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 534 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 50960 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, восьма |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частини шоста статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 42775 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 75762 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина п'ята статті 20, |Оплата послуг | 3797 | |частина перша статті 87 |зв'язку, | | |( 1667-15 ) |виготовлення печатки| | | |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків обласної територіальної виборчої комісії
на підготовку і проведення виборів депутатів
обласних рад 26 березня 2006 року
грн.
------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 10913 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 |залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 3874 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 56136 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 42775 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 77889 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 3797 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків Київської та Севастопольської міських
територіальних виборчих комісій на підготовку
і проведення виборів депутатів міських рад
та міського голови міста Києва
26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Для |Для Сева-| |(Закон України "Про вибори| |Київської| стополь-| | депутатів Верховної Ради | | міської | ської | | Автономної Республіки | |виборчої | міської | | Крим, місцевих рад та | | комісії |виборчої | | сільських, селищних, | | | комісії | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | | або інші | | | | | нормативно-правові акти) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці | 10913 | 10913 | |статті 29, постанова |членів виборчих | | | |Кабінету Міністрів України|комісій, які | | | |від 28 липня 2004 N 966 |виконують свої | | | |( 966-2004-п ) (із |повноваження у | | | |змінами, внесеними згідно |виборчих комісіях| | | |з постановами Кабінету |на платній | | | |Міністрів України від |основі, інших | | | |24 вересня 2005 року N 954|членів виборчої | | | |( 954-2005-п ), від |комісії (у тому | | | |24 грудня 2005 року N 1280|числі пенсіонерів| | | |( 1280-2005-п ), від |та осіб, які | | | |16 березня 2006 N 340 |тимчасово не | | | |( 340-2006-п ) |працюють) у день | | | | |проведення | | | | |місцевих виборів | | | | |та в дні | | | | |встановлення | | | | |підсумків | | | | |голосування за | | | | |результатами | | | | |виборів, | | | | |залучених | | | | |фахівців, | | | | |технічних | | | | |працівників для | | | | |організаційного, | | | | |правового, | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | | |здійснення | | | | |повноважень, | | | | |передбачених | | | | |Законом | | | | |( 1667-15 ) | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| | |Нарахування на | 3874 | 3874 | | |заробітну плату | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1750 | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | | |проведення | | | | |публічних заходів| | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 51972 | 11472 | |статті 39, |друкованих | | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом| | | |частини п'ята, шоста |(з урахуванням | | | |статті 57, |вартості паперу),| | | |частина четверта |бланків | | | |статті 59, |протоколів, | | | |частина перша статті 60, |посвідчень тощо | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 61, | | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 64, | | | | |частини перша, восьма | | | | |статті 69, | | | | |частини одинадцята, | | | | |сімнадцята статті 72, | | | | |частина перша статті 73 | | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 44525 | 42775 | |частина п'ята статті 73, |використання | | | |частина перша статті 73, |друкованих | | | |частина сьома статті 17, |засобів масової | | | |частина перша, третя |інформації для | | | |статті 54, |ведення | | | |частина одинадцята |передвиборної | | | |статті 74 ( 1667-15 ) |агітації | | | | |(з урахуванням | | | | |черговості друку | | | | |передвиборних | | | | |програм), | | | | |повідомлення | | | | |результатів | | | | |голосування | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини перша, третя |Оплата за | 88328 | 76826 | |статті 55 ( 1667-15 ) |проведення | | | | |передвиборної | | | | |агітації в | | | | |електронних | | | | |засобах масової | | | | |інформації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення | 0,15 х | 0,15 х | |( 1667-15 ) |виборчих |кількість|кількість| | |бюлетенів |виборців |виборців | | |(з розрахунку | | | | |0,15 грн. за | | | | |1 примірник х | | | | |кількість | | | | |виборців) + 2 | | | | |відсотки резерв | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина третя статті 20, |Оплата послуг | 3797 | 3797 | |частина перша статті 87 |зв'язку, | | | |( 1667-15 ) |виготовлення | | | | |печатки та інші | | | | |організаційні | | | | |видатки | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст республіканського значення
Автономної Республіки Крим, міст обласного значення)
територіальної виборчої комісії на підготовку і
проведення виборів депутатів міських рад та
міських голів 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 9117 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 |залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 3237 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1750 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 2471 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 13017 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 10037 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 2677 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст районного значення)
територіальної виборчої комісії на підготовку
і проведення виборів депутатів міських рад та
міських голів 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 7419 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 |залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2637 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 600 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 400 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 8750 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 9752 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 923 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної у місті територіальної
виборчої комісії (де обираються районні
у місті ради) на підготовку і проведення
виборів депутатів районних рад
26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 8641 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 |залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 3070 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 1500 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 1894 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 1750 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 1312 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 1106 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної територіальної виборчої
комісії на підготовку і проведення виборів
депутатів районних рад 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори| | | | депутатів Верховної Ради | | | | Автономної Республіки | | | | Крим, місцевих рад та | | | | сільських, селищних, | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці інших | 7962 | |статті 29, постанова |членів виборчої | | |Кабінету Міністрів України|комісії (у тому | | |від 28 липня 2004 N 966 |числі пенсіонерів та| | |( 966-2004-п ) (із |осіб, які тимчасово | | |змінами, внесеними згідно |не працюють) у день | | |з постановами Кабінету |проведення місцевих | | |Міністрів України від |виборів та в дні | | |24 вересня 2005 року N 954|встановлення | | |( 954-2005-п ), від |підсумків | | |24 грудня 2005 року N 1280|голосування за | | |( 1280-2005-п ), від |результатами виборів| | |16 березня 2006 N 340 |залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних | | | |працівників для | | | |організаційного, | | | |правового, | | | |технічного | | | |забезпечення | | | |здійснення | | | |повноважень, | | | |передбачених Законом| | | |( 1667-15 ) | | |--------------------------+--------------------+----------------| | |Нарахування на | 2829 | | |заробітну плату | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 450 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | |проведення публічних| | | |заходів | | | |передвиборної | | | |агітації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 1063 | |статті 39, |друкованих | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом (з| | |частини п'ята, шоста |урахуванням вартості| | |статті 57, |паперу), бланків | | |частина четверта |протоколів, | | |статті 59, |посвідчень тощо | | |частина перша статті 60, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 61, | | | |частини перша, шоста | | | |статті 64, | | | |частини перша, восьма | | | |статті 69, | | | |частини одинадцята, | | | |сімнадцята статті 72, | | | |частина перша статті 73 | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 8267 | |частина п'ята статті 73, |використання | | |частина перша статті 73, |друкованих засобів | | |частина сьома статті 17, |масової інформації | | |частина перша, третя |для ведення | | |статті 54, |передвиборної | | |частина одинадцята |агітації | | |статті 74 ( 1667-15 ) |(з урахуванням | | | |черговості друку | | | |передвиборних | | | |програм), | | | |повідомлення | | | |результатів | | | |голосування | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частини перша, третя |Оплата за проведення| 7452 | |статті 55 ( 1667-15 ) |передвиборної | | | |агітації в | | | |електронних засобах | | | |масової інформації | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення |0,15 х кількість| |( 1667-15 ) |виборчих бюлетенів | виборців | | |(з розрахунку | | | |0,15 грн. за | | | |1 примірник х | | | |кількість виборців) | | | |+ 2 відсотки резерв | | |--------------------------+--------------------+----------------| |Частина четверта |Оплата послуг | 2619 | |статті 20, |зв'язку, | | |частина перша статті 87 |виготовлення печатки| | |( 1667-15 ) |та інші | | | |організаційні | | | |видатки | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 7 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 січня 2006 року N 91
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків сільської, селищної територіальної
виборчої комісії на підготовку і проведення
виборів депутатів та голів селищних,
сільських рад 26 березня 2006 року
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Статті видатків | Для | Для | |(Закон України "Про вибори| |селищних |сільських| | депутатів Верховної Ради | |територі-|територі-| | Автономної Республіки | | альних | альних | | Крим, місцевих рад та | | комісій | комісій | | сільських, селищних, | | | | |міських голів" ( 1667-15 )| | | | | або інші | | | | | нормативно-правові акти) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частини четверта, п'ята |Оплата праці | 6395 | 6395 | |статті 29, постанова |членів виборчих | | | |Кабінету Міністрів України|комісій, які | | | |від 28 липня 2004 N 966 |виконують свої | | | |( 966-2004-п ) (із |повноваження у | | | |змінами, внесеними згідно |виборчих комісіях| | | |з постановами Кабінету |на платній | | | |Міністрів України від |основі, інших | | | |24 вересня 2005 року N 954|членів виборчої | | | |( 954-2005-п ), від |комісії (у тому | | | |24 грудня 2005 року N 1280|числі пенсіонерів| | | |( 1280-2005-п ), від |та осіб, які | | | |16 березня 2006 N 340 |тимчасово не | | | |( 340-2006-п ) |працюють) у день | | | | |проведення | | | | |місцевих виборів | | | | |та в дні | | | | |встановлення | | | | |підсумків | | | | |голосування за | | | | |результатами | | | | |виборів, | | | | |залучених | | | | |фахівців, | | | | |технічних | | | | |працівників для | | | | |організаційного, | | | | |правового, | | | | |технічного | | | | |забезпечення | | | | |здійснення | | | | |повноважень, | | | | |передбачених | | | | |Законом | | | | |( 1667-15 ) | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| | |Нарахування на | 2274 | 2274 | | |заробітну плату | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина друга статті 51 |Оплата за оренду | 360 | 360 | |( 1667-15 ) |приміщень для | | | | |проведення | | | | |публічних заходів| | | | |передвиборної | | | | |агітації | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина одинадцята |Виготовлення | 120 | 120 | |статті 39, |друкованих | | | |частина сьома статті 40, |інформаційних | | | |частина сьома статті 41, |матеріалів, | | | |частина третя статті 42, |пов'язаних із | | | |частина перша статті 52, |виборчим процесом| | | |частини п'ята, шоста |(з урахуванням | | | |статті 57, |вартості паперу),| | | |частина четверта |бланків | | | |статті 59, |протоколів, | | | |частина перша статті 60, |посвідчень тощо | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 61, | | | | |частини перша, шоста | | | | |статті 64, | | | | |частини перша, восьма | | | | |статті 69, | | | | |частини одинадцята, | | | | |сімнадцята статті 72, | | | | |частина перша статті 73 | | | | |Закону ( 1667-15 ) | | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина перша статті 25, |Оплата за | 6000 | 4750 | |частина п'ята статті 73, |використання | | | |частина перша статті 73, |друкованих | | | |частина сьома статті 17, |засобів масової | | | |частина перша, третя |інформації для | | | |статті 54, |ведення | | | |частина одинадцята |передвиборної | | | |статті 74 ( 1667-15 ) |агітації | | | | |(з урахуванням | | | | |черговості друку | | | | |передвиборних | | | | |програм), | | | | |повідомлення | | | | |результатів | | | | |голосування | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина шоста статті 63 |Виготовлення | 0,15 х | 0,15 х | |( 1667-15 ) |виборчих |кількість|кількість| | |бюлетенів |виборців |виборців | | |(з розрахунку | | | | |0,15 грн. за | | | | |1 примірник х | | | | |кількість | | | | |виборців) + 2 | | | | |відсотки резерв | | | |--------------------------+-----------------+---------+---------| |Частина третя статті 20, |Оплата послуг | 596 | 596 | |частина перша статті 87 |зв'язку, | | | |( 1667-15 ) |виготовлення | | | | |печатки та інші | | | | |організаційні | | | | |видатки | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 8 в редакції Постанов Центральної виборчої комісії
N 837 ( v0837359-06 ) від 04.03.2006, N 1057 ( v1057359-06 ) від
23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

РОЗ'ЯСНЕННЯ
ДО РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНІХ НОРМ ВИДАТКІВ

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про
умови оплати праці членів виборчих комісій" від 28 липня 2004 року
N 966 ( 966-2004-п ) (із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 року N 954
( 954-2005-п ), від 24 грудня 2005 року N 1280 ( 1280-2005-п ),
здійснено розрахунок обсягів видатків для виплати заробітної плати
членам виборчих комісій, звільненим від виконання виробничих або
службових обов'язків за основним місцем роботи, іншим членам
виборчих комісій (у тому числі пенсіонерам та особам, які
тимчасово не працюють) у день виборів, у дні встановлення
підсумків голосування, залученим фахівцям, технічним працівникам
для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення
повноважень, передбачених Законом України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ).
За розрахунками заробітна плата членів територіальної
виборчої комісії та залучених спеціалістів складає для:
---------------------------------------------------------------------- |N| Територіальні |Оплата праці| Оплата |Оплата праці |Всього на| | | виборчі комісії | звільнених |праці інших| залучених | оплату | | | | членів | членів |спеціалістів,| праці, | | | | комісії | комісії в | фахівців | грн. | | | | (3 особи), | день | (58 робочих | | | | | грн. |голосування|днів=16 р.д. | | | | |(68 робочих | та |січня+20 р.д.| | | | |днів=16 р.д.|підведення | лютого + | | | | | січня + | підсумків | 22 р.д. | | | | | 20 р.д. | (2 дні), | березня) | | | | | лютого + | грн. |-------------| | | | | 22 р.д. | |Кіль- |Сума, | | | | | березня + | |кість,| грн. | | | | | 10 р.д. | |чол. | | | | | | квітня) | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+-------------+---------| |1| Виборча комісія | За рахунок | 328,0 | За рахунок | 328,0 | | | Автономної | коштів | | коштів | | | | Республіки Крим | бюджету АР | | бюджету АР | | | | | Крим | | Крим | | |-+-----------------+------------+-----------+-------------+---------| |2| Обласні, | 6070,0 | 328,0 | 3 |3360,0| 9758,0 | | | Київська, | | | | | | | | Севастопольська | | | | | | | | міські виборчі | | | | | | | | комісії | | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+------+------+---------| |4| Районні виборчі | 4291,0 | 319,0 | 2 |2100,0| 6794,0 | | | комісії | | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+------+------+---------| |5| Міські (міста | 5446,0 | 319,0 | 2 |2184,0| 7949,0 | | |республіканського| | | | | | | | значення | | | | | | | | Автономної | | | | | | | | Республіки Крим | | | | | | | | та обласного | | | | | | | |значення) виборчі| | | | | | | | комісії | | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+------+------+---------| |6| Міські (міст | 3908,0 | 295,0 | 2 |2016,0| 6219,0 | | | районного | | | | | | | | значення) | | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+------+------+---------| |7|Районні у містах | 5051,0 | 308,0 | 2 |2100,0| 7459,0 | | | (де обираються | | | | | | | | районні у місті | | | | | | | | ради) виборчі | | | | | | | | комісії | | | | | | |-+-----------------+------------+-----------+------+------+---------| |8|Селищні, сільські| 3892,0 | 295,0 | 1 |1008,0| 5195,0 | | | виборчі комісії | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
2. Нарахування на заробітну плату нараховані від суми
видатків, зазначених у пункті 1 середніх норм.
3. Відповідно до частини другої статті 51 Закону України
( 1667-15 ) для проведення передвиборної агітації передбачено
видатки на оренду приміщень. Так як приміщення, які будуть
надаватися для передвиборної агітації знаходяться у комунальній
або державні власності то, розрахунок проводився наступним чином:
орендна плата 1 гривня + відшкодування по утриманню приміщень.
Сума видатків на оренду приміщень визначено для:
- виборчих комісій Автономної Республіки Крим, обласних, міст
Києва та Севастополя, міст обласного значення, районних у містах -
50 грн.;
- районних, міст районного значення виборчих комісій -
30 грн.;
- сільських, селищних виборчих комісій - 15 гривень.
4. Відповідно до частини першої статті 52, частини п'ятої
статті 57, статті 59, частини шостої статті 61, частини першої
статті 69 Закону України ( 1667-15 ) розрахунок вартості
1 примірника інформаційного плакату визначався в залежності від
тиражу замовлення і складає для територіальних виборчих комісій
всіх рівнів 0,6 гривні.
Вартість 1 примірника бланка протоколу, підписного листа та
посвідчення, визначалася виходячи із формату та тиражу і складає
відповідно 0,1 грн., 0,1 грн., та 0,6 гривні.
5. Вартість публікації кандидатами в друкованих засобах
масової інформації передвиборних програм визначалась із діючих
розцінок, які склалися на 1 грудня 2005 року. За одиницю виміру
взято 1 кв. см друкованої площі. Вартість 1 кв. см становить для:
- виборчих комісій Автономної Республіки Крим, обласних, міст
Києва та Севастополя, міст обласного значення, районних у містах -
3,5 грн.;
- виборчих комісій районних, міст районного значення,
селищних, сільських - 2,5 грн.;
6. Видатки для використання електронних засобів масової
інформації а також публікації результатів жеребкування щодо
надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації
визначались виходячи із вартості ефірного часу, яка визначалася як
середньоарифметичне значення вартості ефірного часу в цілому по
Україні, за інформацією, наданою регіонами України і складає
200 грн. за 1 хвилину.
Вартість ефірного часу для радіомовлення визначено за
вищезазначеною методикою і становить 85 грн. за 1 хвилину.
Вартість публікації результатів жеребкування щодо надання
ефірного часу визначено у тому ж порядку, що і в пункті 5
роз'яснень. Для виборчих комісій Автономної Республіки Крим,
обласних, міст Києва, Севастополя, міст обласного значення,
районних у містах вартість 1 кв. см буде становити 3,5 грн.
Для районних, міст районного значення вартість 1 кв. см
становитиме 2,5 гривні.
7. Сума коштів для виготовлення виборчих бюлетенів
визначається окремо для кожної територіальної виборчої комісії за
формулою:
В бюл = Ц х (N + 2% х N), де
Ц - вартість виготовлення 1 примірника бюлетеня
(Ц = 0,15 грн.);
N - кількість виборців, які включені до списку виборців на
виборчій дільниці на території відповідного виборчого округу в
межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці;
2% - резерв виборчих бюлетенів, визначений від кількості
виборців.
8. У середніх нормах передбачені "Інші видатки", які
включають в себе:
- видатки для виготовлення печаток територіальним виборчим
комісіям всіх рівнів вартістю 40 грн. за 1 печатку;
- видатки на оплату послуг зв'язку для виборчих комісій:
обласних, Київської та Севастопольської складають - 1715 грн.,
міських (міст республіканського значення Автономної Республіки
Крим, міст обласного значення) - 1365 грн., районних - 1430 грн.,
міст районного значення - 80 грн., районних у містах - 141 гривня,
селищних та сільських - 54 гривні;
- видатки на оплату транспортних послуг для виборчих комісій:
обласних, Київської та Севастопольської виборчих комісій -
1617 грн., міських (міст республіканського значення Автономної
Республіки Крим, міст обласного значення) - 847 грн., районних -
724 гривні, міст районного значення , районних у містах -
378 гривень, селищних та сільських - 97 грн.
Розрахунок оплати праці водія здійснено відповідно до наказу
Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 ( z0593-96 ) "Про
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із
наступними змінами).
Видатки на придбання канцелярських товарів для всіх
територіальних комісій за виключенням селищних та сільських та
складають - 175 гривень на 1 виборчу комісію, для сільських та
селищних - 155 гривень.
Завідуючий відділом
зведеного планування та
фінансування Секретаріату
Центральної виборчої комісії О.ОСАДЧУКвгору