Документ v0090359-18, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 червня 2018 року № 90

Про окремі питання діяльності Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області

До Центральної виборчої комісії протягом травня 2018 року надходили скарги кандидата в депутати Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - Великоолександрівська сільська рада) в одномандатному виборчому окрузі № 16 на проміжних місцевих виборах 6 травня 2018 року Чорнозубова Андрія Анатолійовича стосовно порушення Великоолександрівською сільською виборчою комісією Бориспільського району Київської області (далі - Великоолександрівська сільська виборча комісія) вимог Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо встановлення результатів виборів депутата Великоолександрівської сільської ради в указаному виборчому окрузі, а також звернення членів Великоолександрівської сільської виборчої комісії.

Зазначені скарги на підставі частини другої статті 97 Закону повернуто суб’єкту їх подання як такі, що оформлені без дотримання вимог, передбачених статтею 96 Закону та розділу 6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229.

Крім того, на вимогу Центральної виборчої комісії Великоолександрівською сільською виборчою комісією надіслано до Комісії окремі постанови та протоколи засідань цієї комісії, інші документи та пояснення.

Також до Центральної виборчої комісії надійшла окрема ухвала Київського окружного адміністративного суду від 25 травня 2018 року в справі № 810/2487/18 про необхідність вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню вимог Закону Великоолександрівською сільською виборчою комісією.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Вивчивши наявні документи, Центральна виборча комісія встановила.

6 травня 2018 року відбулися проміжні вибори депутатів Великоолександрівської сільської ради в одномандатних виборчих округах № 8, 11, 16, 18.

Того самого дня Великоолександрівською сільською виборчою комісією на своєму засіданні встановлено підсумки голосування з виборів депутатів Великоолександрівської сільської ради, зокрема, в одномандатному виборчому окрузі № 16, про що складено відповідний протокол, згідно з яким за кандидата в депутати Чорнозубова Андрія Анатолійовича подано 35 голосів виборців.

11 травня 2018 року проведено засідання Великоолександрівської сільської виборчої комісії, на якому складено протокол про результати виборів депутатів Великоолександрівської сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 16, відповідно до яких найбільшу кількість голосів виборців у вказаному окрузі набрав Чорнозубов А.А.

Також на цьому засіданні Великоолександрівською сільською виборчою комісією розглядались питання про визнання обраними та реєстрацію депутатів Великоолександрівської сільської ради, обраних на проміжних місцевих виборах 6 травня 2018 року, у тому числі в одномандатному виборчому окрузі № 16.

Разом з тим, з протоколу засідання Великоолександрівської сільської виборчої комісії від 11 травня 2018 року № 27 вбачається, що з 11 членів комісії, присутніх на цьому засіданні, за прийняття рішень про визнання обраним та реєстрацію Чорнозубова А.А. проголосували чотири члени вказаної виборчої комісії.

Відтак рішення про визнання обраним депутата Великоолександрівської сільської ради Чорнозубова А.А. та реєстрацію його депутатом зазначеною сільською виборчою комісією прийнято не було.

Водночас головою Великоолександрівської сільської виборчої комісії виготовлено, підписано та скріплено печаткою цієї комісії постанови Великоолександрівської сільської виборчої комісії від 11 травня 2018 року № 83 "Про визнання обраним депутата Чорнозубова Андрія Анатолійовича на проміжних виборах депутатів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області по одномандатному округу № 16" та № 84 "Про реєстрацію обраного депутата Чорнозубова Андрія Анатолійовича на проміжних виборах депутатів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області по одномандатному округу № 16".

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Головою Великоолександрівської сільської виборчої комісії на черговій сесії Великоолександрівської сільської ради оголошено результати проміжних місцевих виборів 6 травня 2018 року, відповідно до яких обрано депутатів указаної ради, зокрема, в одномандатному виборчому окрузі № 16 Чорнозубова А.А.

У зв’язку з викладеним Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Частиною третьою статті 19 Закону встановлено, що територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

За змістом частини четвертої статті 25 Закону сільська виборча комісія наділена повноваженнями щодо встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів відповідної сільської ради, реєстрації обраних депутатів сільської ради.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону виборчий процес місцевих виборів - це здійснення суб’єктами виборчого процесу відповідних місцевих виборів, визначеними у статті 12 Закону, виборчих процедур, передбачених Законом.

Виборчий процес включає визначені частиною третьою статті 11 Закону, а в окремих випадках і частиною четвертою цієї статті, етапи, зокрема, підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів та завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому Законом (частини третя - п’ята статті 11 Закону).

Порядок встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах визначено статтями 83, 85 Закону.

Зокрема, за змістом частини другої статті 85 Закону сільська виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному виборчому окрузі не пізніш як на п’ятий день з дня голосування приймає одне з рішень:

1) про визнання депутата обраним у відповідному одномандатному виборчому окрузі;

2) про проведення повторного голосування;

3) про визнання виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися.

Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією за наявності підстав, передбачених статтею 87 Закону.

Відповідно до частини одинадцятої статті 85 Закону вибори у виборчому окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв’язку з настанням обставин, передбачених частиною дев’ятою цієї статті та частиною другою статті 48 Закону.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати таких виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (частина перша статті 88 Закону).

Згідно з частиною третьою статті 89 Закону в п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині першій вказаної статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата.

Усупереч зазначеним вимогам Закону Великоолександрівською сільською виборчою комісією на підставі складеного протоколу про результати виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі № 16 та у визначений Законом строк не прийнято рішення, передбаченого частиною другою статті 85 Закону, що також встановлено Київським окружним адміністративним судом в окремій ухвалі від 25 травня 2018 року в справі № 810/2487/18.

При цьому Комісія звертає увагу, що наявні в неї документи свідчать про відсутність підстав для прийняття Великоолександрівською сільською виборчою комісією рішень про проведення в одномандатному виборчому окрузі № 16 повторного голосування або про визнання виборів у зазначеному окрузі такими, що не відбулися.

Таким чином, відповідно до частини другої статті 85 Закону та в установлений вказаною нормою строк Великоолександрівська сільська виборча комісія зобов’язана була прийняти рішення про визнання Чорнозубова А.А. обраним депутатом Великоолександрівської сільської ради на проміжних виборах депутата Великоолександрівської сільської ради 6 травня 2018 року в одномандатному виборчому окрузі № 16, а також згідно з частиною першою статті 88 Закону здійснити офіційне оприлюднення результатів таких виборів.

Неприйняття Великоолександрівською сільською виборчою комісією відповідно до вимог Закону рішення та невчинення зазначених дій указує на допущення цією комісією бездіяльності, що призвела до порушення гарантованого статтею 38 Конституції України права громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування.

Викладене дає Центральній виборчій комісії підстави для встановлення факту одноразового грубого порушення Великоолександрівською сільською виборчою комісією вимог Конституції України та Закону.

За змістом частини третьої статті 29 Закону повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів у разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України та законів України.

З огляду на зазначене, у порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства України про місцеві вибори, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього складу Великоолександрівської сільської виборчої комісії.

Крім того, Центральна виборча комісія зазначає, що питання організації роботи територіальної виборчої комісії, зокрема порядок скликання та проведення засідань, прийняття рішень, регламентовано статтею 27 Закону, а також Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228 (далі - Порядок).

Частинами першою, четвертою статті 27 Закону, пунктами 2.2, 2.3 Порядку встановлено, що територіальні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог Закону та Порядку у формі відкритих засідань. При цьому засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів виборчої комісії від складу цієї комісії.

Згідно з частиною чотирнадцятою статті 27 Закону, пунктами 9.1, 9.2, 10.1 Порядку рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії за результатами розгляду питання на засіданні комісії. Оформленню для підписання, надсилання і оприлюднення підлягає постанова, яка була прийнята на засіданні виборчої комісії. Оформлення постанови здійснюється секретарем комісії (секретарем засідання).

До складу Великоолександрівської сільської виборчої комісії входить 14 членів цієї комісії.

Таким чином, для прийняття на засіданні Великоолександрівської сільської виборчої комісії 11 травня 2018 року рішення про визнання обраним депутата Великоолександрівської сільської ради Чорнозубова А.А. та реєстрацію його депутатом потрібно не менше 8 голосів членів цієї комісії.

Отже, виготовлені та оформлені головою Великоолександрівської сільської виборчої комісії постанови цієї комісії від 11 травня 2018 року № 83 та № 84 без прийняття рішення з цього питання більшістю голосів членів указаної виборчої комісії не відповідають законодавству України.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом (частина дев’ятнадцята статті 27 Закону).

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону встановлено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати постанови Великоолександрівської сільської виборчої комісії від 11 травня 2018 року № 83 та № 84.

Крім того, Центральна виборча комісія зазначає, що дії Великоолександрівської сільської виборчої комісії щодо складання протоколу про результати виборів депутатів Великоолександрівської сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 16 не визнавалися протиправними, а відповідний протокол - недійсним.

З метою забезпечення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати Великоолександрівську сільську виборчу комісію після сформування її нового складу на підставі протоколу цієї комісії про результати виборів депутатів Великоолександрівської сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 16 від 11 травня 2018 року прийняти рішення про визнання Чорнозубова А.А. обраним депутатом Великоолександрівської сільської ради в указаному виборчому окрузі, оприлюднити результати таких виборів, а також розглянути питання щодо реєстрації Чорнозубова А.А. обраним депутатом Великоолександрівської сільської ради, на підставі наявних у комісії документів.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 38 Конституції України, частини першої статті 19, частини першої статті 20, частини першої статті 24, частини четвертої статті 25, частини дев’ятнадцятої статті 27, частини третьої статті 29 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною другою статті 1, частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області від 11 травня 2018 року № 83 "Про визнання обраним депутата Чорнозубова Андрія Анатолійовича на проміжних виборах депутатів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області по одномандатному округу № 16".

2. Скасувати постанову Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області від 11 травня 2018 року № 84 "Про реєстрацію обраного депутата Чорнозубова Андрія Анатолійовича на проміжних виборах депутатів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області по одномандатному округу № 16".

3. Встановити факт одноразового грубого порушення Великоолександрівською сільською виборчою комісією Бориспільського району Київської області Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори".

4. Достроково припинити повноваження всього складу Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області у зв’язку із одноразовим грубим порушенням Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори".

5. Зобов’язати Бориспільську районну виборчу комісію Київської області довести до відома місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області, про можливість подання не пізніше 24 години 14 червня 2018 року до Бориспільської районної виборчої комісії Київської області нових кандидатур для включення до складу цієї сільської виборчої комісії.

6. Зобов’язати Бориспільську районну виборчу комісію Київської області не пізніше 15 червня 2018 року сформувати новий склад Великоолександрівської сільської виборчої комісії Бориспільського району Київської області.

7. Зобов’язати Великоолександрівську сільську виборчу комісію Бориспільського району Київської області після сформування її нового складу в строк до 24 червня 2018 року на підставі протоколу цієї комісії про результати виборів депутатів Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області в одномандатному виборчому окрузі № 16 від 11 травня 2018 року прийняти рішення про визнання Чорнозубова А.А. обраним депутатом Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області в одномандатному виборчому окрузі № 16, оприлюднити результати таких виборів, а також розглянути питання щодо реєстрації Чорнозубова А.А. обраним депутатом Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, на підставі наявних у комісії документів.

8. Вказати Великоолександрівській сільській виборчій комісії Бориспільського району Київської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

9. Копії цієї постанови надіслати Бориспільській районній виборчій комісії Київської області, Великоолександрівській сільській виборчій комісії Бориспільського району Київської області, Київському окружному адміністративному суду.

10. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору