Документ v0089359-18, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2018 року № 89

Про скаргу Гресь Н.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 червня 2018 року за № 21-36/1-4244

До Центральної виборчої комісії 5 червня 2018 року повторно надійшла скарга кандидата в депутати Рунівщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області Гресь Наталії Володимирівни, суб’єктом оскарження в якій визначено Рунівщинську сільську виборчу комісію Полтавського району Полтавської області (далі - Рунівщинська сільська виборча комісія).

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати протиправною бездіяльність Рунівщинської сільської виборчої комісії в частині визнання Гресь Н.В. депутатом Рунівщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - Рунівщинська сільська рада) та надання їй належним чином засвідченої копії рішення цієї виборчої комісії від 15 травня 2018 року, зобов’язати Рунівщинську сільську виборчу комісію вчинити певні дії, визнати протиправними дії Рунівщинської сільської виборчої комісії щодо прийняття нею рішення від 15 травня 2018 року в частині призначення повторних виборів депутата Рунівщинської сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 5, а також зупинити дію вказаного рішення у зазначеній частині до розгляду цієї скарги по суті.

На обґрунтування своїх вимог суб’єкт звернення зі скаргою зазначає, що 4 травня 2018 року в газеті "Зоря Полтавщини" Рунівщинською сільською виборчою комісією було оприлюднено постанову цієї комісії від 26 жовтня 2015 року № 9, згідно з якою, зокрема, визнано обраною депутатом Рунівщинської сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 5 Гресь Н.В. Разом з тим, 15 травня 2018 року Рунівщинська сільська виборча комісія на своєму засіданні прийняла рішення про проведення повторних виборів депутатів указаної ради в одномандатних виборчих округах № 5 і № 12. Водночас копію вказаного рішення не вимогу Гресь Н.В. їй надано не було.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею у порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом ХІІІ Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок).

Уперше скарга Гресь Н.В. з указаного питання надійшла до Комісії 16 травня 2018 року.

Відповідно до частини другої статті 97 Закону та пункту 6.7 Порядку скаргу 17 травня 2018 року з огляду на її оформлення без дотримання вимог, передбачених статтею 96 Закону та розділом 6 Порядку, повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджали її розгляду.

Так, на порушення пунктів 2, 8 частини першої статті 96 Закону та підпунктів 2, 8 пункту 6.2 Порядку подана скарга не містила адреси електронної пошти суб’єкта звернення зі скаргою, якщо така є; у разі їх наявності зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги (або зазначення про відсутність таких осіб). Крім того, усупереч вимогам пункту 6.6 Порядку додані до скарги копії письмових доказів не було засвідчено в установленому порядку.

При цьому Гресь Н.В. було повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону та Порядку, в установлені Законом строки.

Повторно скарга Гресь Н.В. надійшла до Комісії 5 червня 2018 року.

Проте на порушення вимог пункту 2 частини першої статті 96 Закону та підпункту 2 пункту 6.2 Порядку повторна скарга також не містить адреси електронної пошти суб’єкта звернення зі скаргою, якщо така є. Крім того, усупереч вимогам пункту 6.6 Порядку додані до скарги копії письмових доказів не засвідчено в установленому порядку.

Відтак Гресь Н.В. повторно подано скаргу з невиправленими недоліками.

Комісія також зазначає, що згідно з частиною сьомою статті 94 Закону, пунктом 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії оскаржується лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Натомість рішення чи дії територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути оскаржено виключно до суду (частина шоста статті 94 Закону, пункт 3.2 Порядку).

Отже, Комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарги на дії та рішення Рунівщинської сільської виборчої комісії.

Строки оскарження передбачено частиною першою статті 95 Закону та пунктом 4.1 Порядку, за змістом яких скарга до виборчої комісії може бути подана в п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Днем подання скарги вважається день фактичного її отримання відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону, підпункт 6 пункту 4.3 Порядку).

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону (частина шоста статті 95 Закону, підпункт 4 пункту 4.3 Порядку).

Уперше скарга Гресь Н.В. надійшла до Центральної виборчої комісії 16 травня 2018 року. Після її повернення 17 травня 2018 року без розгляду повторно скаргу було подано до Комісії 5 червня 2018 року, тобто з порушенням установлених Законом строків оскарження.

Частинами третьою, одинадцятою статті 97 Закону, пунктами 6.8, 9.3 Порядку визначено, що в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками, а також у разі подання скарги до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Таким чином, скарга Гресь Н.В. підлягає залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частин шостої, сьомої статті 94, частин першої, п’ятої, шостої статті 95, частин першої, третьої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу кандидата в депутати Рунівщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області Гресь Наталії Володимирівни, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 червня 2018 року за № 21-36/1-4244, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Гресь Н.В. та Рунівщинській сільській виборчій комісії Полтавського району Полтавської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору