Документ v0089359-07, поточна редакція — Редакція від 27.08.2007, підстава - v0230359-07

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
11.08.2007 N 89
Про відмову в реєстрації кандидатів
у народні депутати України, включених
до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання
"Свобода", на позачергових виборах народних депутатів
України 30 вересня 2007 року
{ Додатково див. Постанови Центральної виборчої комісії
N 147 ( v0147359-07 ) від 20.08.2007
N 230 ( v0230359-07 ) від 27.08.2007 }

До Центральної виборчої комісії 9 серпня 2007 року надійшла
заява Всеукраїнського об'єднання "Свобода" про реєстрацію
кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах
народних депутатів України 30 вересня 2007 року, висунутих
5 серпня 2007 року на XVIII з'їзді цієї партії та включених до
виборчого списку кандидатів у народні депутати України
Всеукраїнського об'єднання "Свобода", та додані до неї документи.
Розглянувши зазначену заяву та додані до неї документи,
Центральна виборча комісія встановила.
Деякі документи, визначені частиною першою статті 58 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )
(далі - Закон), щодо осіб, зазначених у додатку до цієї
постанови, - неналежно оформлені, що відповідно до пункту 2
частини першої статті 62 Закону ( 1665-15 ) є підставою для
відмови в реєстрації цих кандидатів у народні депутати України
Центральною виборчою комісією.
Крім того, до виборчого списку кандидатів у народні депутати
України Всеукраїнського об'єднання "Свобода" включено Вишинського
Святослава Дмитровича, 22 грудня 1986 року народження, Боднара
Дмитра Дмитровича, 16 травня 1987 року народження, Кучука Руслана
Миколайовича, 30 квітня 1987 року народження, які на день виборів
не досягнуть 21 року. Це позбавляє їх права бути обраними
народними депутатами України відповідно до статті 9 Закону
( 1665-15 ), що є підставою для відмови в реєстрації цих
кандидатів у народні депутати України Центральною виборчою
комісією.
Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 9,
частини першої статті 58, пунктів 2, 7 частини першої статті 62,
частини третьої статті 102-4 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом
8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку кандидатів у народні
депутати України Всеукраїнського об'єднання "Свобода", на
позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня
2007 року з підстав неналежного оформлення документів, поданих для
реєстрації, згідно з додатком.
2. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання
"Свобода" під N 251 Вишинського Святослава Дмитровича, під N 291
Боднара Дмитра Дмитровича, під N 336 Кучука Руслана Миколайовича,
з підстав виявлення обставин, які позбавляють їх права бути
обраними народними депутатами України.
3. Цю постанову видати представнику Всеукраїнського
об'єднання "Свобода" у Центральній виборчій комісії з правом
дорадчого голосу.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 11 серпня 2007 року N 89
СПИСОК ОСІБ,
включених до виборчого списку кандидатів
у народні депутати України Всеукраїнського об'єднання
"Свобода", яким відмовлено в реєстрації кандидатами
у народні депутати України

------------------------------------------------------------------ |Номер у| Прізвище, ім'я, по | Порушення умов реєстрації | |вибор- | батькові | кандидатів у народні депутати | |чому | | України згідно із статтею 58 | |списку | | Закону України "Про вибори | | | | народних депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 5 |Сич |Розбіжності у зазначенні | | |Олександр Максимович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 10 |Панькевич |Розбіжності у зазначенні дати | | |Олег Ігорович |народження (в автобіографії - | | | |27 липня 1972 року, у списку - | | | |20 липня 1971 року) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 11 |Мартинюк |Розбіжності у зазначенні місця | | |Леонтій Святославович |роботи (в автобіографії - ТОВ | | | |"Сфера сім", у списку - ТОВ ТПП | | | |"Універсал") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 24 |Гринда |Розбіжності у зазначенні посади | | |Іван Ярославович |(заняття) (в автобіографії - | | | |президент ГО "Фонд допомоги | | | |одиноким людям", у списку - | | | |менеджер ПП "Віск") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 26 |Куцин |В автобіографії не вказано місця| | |Олег Іванович |проживання із зазначенням часу | | | |проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 34 |Пилипенко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Пилип Данилович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому Законом | | | | ( 1665-15 ), в автобіографії | | | |не зазначено місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 39 |Салій |Відсутні фотографії особи | | |Богдан Теодозійович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 41 |Пелешак |В автобіографії не | | |Ярослав Антонович |зазначено місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 44 |Сиротюк |Розбіжності у зазначенні | | |Юрій Миколайович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 45 |Ромащенко |В автобіографії не | | |Олександр Михайлович |зазначено місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 46 |Стадник |Відсутні фотографії особи | | |Богдан Романович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 49 |Семирод |Відсутня автобіографія особи | | |Володимир Володимирович| | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 51 |Болтян |В автобіографії не вказано місця| | |Олександр Олексійович |роботи (у списку - управляючий | | | |ОСББ "Кварц") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 53 |Гелевей |Розбіжності у зазначенні | | |Олег Іванович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 63 |Вайда |Розбіжності у зазначенні місця | | |Ярина Михайлівна |роботи (в автобіографії - | | | |бухгалтер ТзОВ ТД "Троян ", у | | | |списку - магістрант Львівського | | | |регіонального інституту | | | |державного управління | | | |Національної академії державного| | | |управління при Президентові | | | |України), відсутні фотографії | | | |особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 65 |Дуда |В автобіографії не зазначено | | |Левко Остапович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 73 |Бик |В автобіографії - не зазначено | | |Олександр Васильович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 84 |Кузів |В автобіографії - не зазначено | | |Ярослав Михайлович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 94 |Гончаренко |Відсутня автобіографія особи | | |Віталій Вікторович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 101 |Лащук |В автобіографії не зазначено | | |Олександр Іванович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 105 |Клим'юк |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Юрій Васильович |особи припинити у разі її | | | |обрання діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | | ( 254к/96-ВР ) та Законів | | | |України не сумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 106 |Лукаш |В автобіографії не зазначено | | |Василь Михайлович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 108 |Віленко |Розбіжності у зазначенні | | |Віктор Анатолійович |прізвища (в автобіографії та | | | |заяві - Вілентко, у списку - | | | |Віленко) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 122 |Стоцький |В автобіографії не зазначено | | |Роман Романович |часу проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 123 |Товт |Розбіжності у зазначенні | | |Юрій Юлійович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 124 |Стець |В автобіографії не зазначено | | |Микола Михайлович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 132 |Гамкало |Розбіжності у зазначенні | | |Зенон Григорович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 134 |Матейчук |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Роман Степанович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 135 |Кінаш |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Ярослав Петрович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ); | | | |не зазначено дати проведення | | | |позачергових виборів народних | | | |депутатів України; відсутні | | | |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 140 |Ніколенко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Мирослав Анатолійович |особи припинити у разі її | | | |обрання діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | | ( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України не сумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 143 |Морохівський |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Богдан Степанович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ); | | | |в автобіографії не зазначено | | | |громадянства, часу проживання в | | | |Україні, відомостей про | | | |наявність чи відсутність | | | |судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 149 |Докієн |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Микола Іванович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ); | | | |в автобіографії не вказано місця| | | |проживання із зазначенням часу | | | |проживання в Україні; місця | | | |роботи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 155 |Вітенко |Розбіжності у зазначенні | | |Володимир Анатолійович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода"), в автобіографії | | | |відсутні відомості про наявність| | | |чи відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 158 |Стахів |В автобіографії не вказано | | |Остап Васильович |місця роботи (у списку - | | | |приватний підприємець) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 163 |Іванів |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Іван Ярославович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ), | | | |в автобіографії не зазначено | | | |часу проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 176 |Кепещук |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Михайло Петрович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 181 |Строкаль |В автобіографії не вказано місця| | |Сергій Вікторович |проживання із зазначенням часу | | | |проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 182 |Найда |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Василь Григорович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 190 |Зварчук |В автобіографії не вказано місця| | |Ярема Михайлович |проживання із зазначенням часу | | | |проживання в Україні, відсутні | | | |відомості про наявність чи | | | |відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 191 |Прохоренко |В автобіографії не вказано місця| | |Віктор Іванович |роботи (у списку - приватний | | | |підприємець) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 192 |Боруцький |Розбіжності у зазначенні року | | |Олег Юрійович |народження (в автобіографії - | | | |1973, у списку - 1975) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 201 |Пилипів |В автобіографії відсутні | | |Богдан Євгенович |відомості про наявність чи | | | |відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 202 |Лупійчук |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Іван Михайлович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 209 |Грасулов |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Олександр Олегович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 210 |Гураш |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Людмила Степанівна |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 211 |Бєлова |Розбіжності у зазначенні імені | | |Прасковія Іванівна |(в автобіографії - Парасковія, у| | | |списку - Прасковія) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 213 |Елиїв |В автобіографії - не зазначено | | |Андрій Ігорович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 215 |Гнідан |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Іван Васильович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ); | | | |в автобіографії не зазначено | | | |громадянства, партійності (у | | | |списку - член ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 217 |Запоточна |В автобіографії не зазначено | | |Ольга Станіславівна |громадянства, відсутні | | | |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 218 |Зубар |Відсутні фотографії особи | | |Владислав Володимирович| | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 223 |Бурик |Розбіжності у зазначенні | | |Ігор Теодорович |прізвища (в заяві - Бузик, у | | | |списку та автобіографії - Бурик)| |-------+-----------------------+--------------------------------| | 224 |Кінаш |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Олег Мартинович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 225 |Хомик |Розбіжності у зазначенні місяця | | |Віктор Васильович |народження (в автобіографії - | | | |жовтень, у списку - вересень), в| | | |автобіографії не вказано часу | | | |проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 230 |Михайлишин |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Микола Васильович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 232 |Кунченко |В автобіографії не вказано дати | | |Ігор Анатолійович |її підписання, партійності, | | | |місця проживання із зазначенням | | | |часу проживання в Україні, | | | |відсутні відомості про наявність| | | |чи відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 233 |Солтис |В автобіографії не зазначено | | |Андрій Петрович |партійності ( у списку член ВО | | | |"Свобода") та місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 234 |Гапун |В автобіографії - не зазначено | | |Володимир Ярославович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 235 |Шнайдюк |Розбіжності у зазначенні року | | |Володимир Володимирович|народження (в автобіографії - | | | |1991, у списку - 1971) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 240 |Злотко |Відсутні автобіографія та | | |Антін Дмитрович |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 241 |Овчінніков |Розбіжності у написанні | | |Валерій Петрович |прізвища (в автобіографії - | | | |Овчинніков, у списку та | | | |заяві - Овчінніков) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 243 |Васкул |Відсутні автобіографія та | | |Петро Орестович |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 253 |Мельничук |Розбіжності у зазначенні | | |Олена Дмитрівна |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійна, у списку - | | | |член ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 255 |Данилишин |Розбіжності у зазначенні | | |Юрій Остапович |посади (в автобіографії - | | | |тимчасово не працюючий, | | | |у списку - торговий агент | | | |ТзОВ Торговий дім "Троян") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 259 |Томашівський |Розбіжності у зазначенні дня | | |Володимир Михайлович |народження (в автобіографії - 20| | | |березня, у списку - 25 березня) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 261 |Мариняк |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Богдан Іванович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ), | | | |в автобіографії не зазначено | | | |часу проживання в Україні | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 262 |Плахтій |Відсутні фотографії особи | | |Роман Анатолійович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 265 |Мельников |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Василь Васильович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 267 |Семесюк |Розбіжності у зазначенні по | | |Григорій Анатолійович |батькові (в заяві - Ананійович, | | | |у списку - Анатолійович) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 268 |Островерх Геннадій |Відсутні фотографії особи | | |Вікторович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 270 |Павлів |Розбіжності у зазначенні місяця | | |Роман Степанович |народження (в автобіографії - | | | |жовтень, у списку - листопад), в| | | |автобіографії не зазначено місця| | | |проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 274 |Приходченко |Відсутня автобіографія особи | | |Євгеній Андрійович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 275 |Семанишин |Розбіжності у зазначенні місця | | |Борис Васильович |проживання (в автобіографії - | | | |м. Тернопіль, у списку - | | | |Тернопільська обл., | | | |Тернопільський р-н., | | | |с. Золотники) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 276 |Гвоздик |У заяві не зазначено місця | | |Василь Васильович |проживання (відсутня назва | | | |населеного пункту) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 277 |Коробка |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Степанович |число та місяць народження | | | |(тільки 1964 р. н.) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 283 |Коваленко |Відсутні автобіографія та | | |Олена Володимирівна |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 285 |Осуховський |В автобіографії не зазначено | | |Олег Іванович |громадянства та місця проживання| |-------+-----------------------+--------------------------------| | 290 |Друзь |В автобіографії не зазначено | | |Іван Володимирович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 296 |Куцин |Відсутні автобіографія | | |Микола Іванович |особи та її фотографії | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 297 |Марищук |Розбіжності в зазначенні | | |Віктор Олександрович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - | | | |член ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 300 |Лютик |В автобіографії не зазначено | | |Володимир Володимирович|місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 306 |Чайковський |В автобіографії не зазначено | | |Тарас Ігорович |партійності (у списку член ВО | | | |"Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 309 |Фарцабей |Розбіжності у зазначенні | | |Михайло |прізвища (в автобіографії - | | |Іванович |Фарбанець, у списку - Фарцабей),| | | |в автобіографії не зазначено | | | |партійності (у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 318 |Кравчук |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Миколайович |партійності (у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 322 |Бабин |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Руслан Анатолійович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 325 |Дем'янець |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Іван Дмитрович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 326 |Десятник |Відсутні фотографії особи | | |Юрій Миколайович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 327 |Олійник |Відсутні фотографії особи | | |Андрій Іванович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 330 |Морозович |В автобіографії не зазначено | | |Олексій Олександрович |партійності (у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 332 |Шекель |В автобіографії не зазначено | | |Олександр Борисович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 334 |Бойдуник |В автобіографії відсутні | | |Степан Ігорович |відомості про наявність чи | | | |відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 335 |Горбатенко |В автобіографії не зазначено | | |Віталій Валентинович |громадянства | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 338 |Костів |Розбіжності у зазначенні імені | | |Олег Євстахійович |(в автобіографії - Ігор, у | | | |списку - Олег), дати народження | | | |(в автобіографії - 26.09.1959, у| | | |списку - 2.01.1963) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 341 |Мардаревич |Розбіжності у зазначенні імені | | |Євген Мирославович |(в автобіографії - Євгеній, | | | |у списку - Євген) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 343 |Демко |В автобіографії не зазначено | | |Олег Васильович |партійності, (у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 349 |Заноз |Розбіжності у зазначенні дати | | |Олена Тарасівна |народження (в автобіографії - | | | |5.05.1976, у списку - | | | |20.07.1978) та посади (в | | | |автобіографії - завідувач | | | |сектору організаційної та | | | |кадрової роботи управління праці| | | |та соціального захисту | | | |населення, у списку - головний | | | |спеціаліст) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 353 |Король |В автобіографії не зазначено | | |Іван Павлович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") та місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 354 |Петренко |Розбіжності у зазначенні | | |Ігор Петрович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода"), в автобіографії | | | |відсутні відомості про наявність| | | |чи відсутність судимості | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 357 |Поляков |Розбіжності у зазначенні | | |Костянтин Сергійович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода"), в автобіографії | | | |не вказано часу та місця | | | |проживання в Україні, відсутні | | | |фотографії особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 358 |Філімоненко |В автобіографії не зазначено | | |Віктор Миколайович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода"), відсутні фотографії | | | |особи | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 359 |Федів |Розбіжності у зазначенні року | | |Володимир Михайлович |народження особи (в | | | |автобіографії - 1987, у списку -| | | |1978), в автобіографії не | | | |зазначено місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 360 |Жидецький |В автобіографії не зазначено | | |Роман Тадеушович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 361 |Кондик |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Володимир Миколайович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 362 |Пасічник |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Андрій Володимирович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 367 |Кривенко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Володимир Петрович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 368 |Яворовенко |Розбіжності у зазначенні посади | | |Анатолій Степанович |(у списку - токар Ладижинської | | | |МТС, в автобіографії - | | | |пенсіонер), в автобіографії не | | | |зазначено місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 371 |Шуляк |В автобіографії не зазначено | | |Петро Петрович |партійності (в автобіографії - | | | |позапартійний, у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 372 |Тістик |В автобіографії не зазначено | | |Володимир Зіновійович |партійності (у списку - член ВО | | | |"Свобода") та місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 376 |Хмель |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Ігорович |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 377 |Артюшенко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Ігор Андрійович |особи у разі обрання депутатом | | | |протягом місяця після офіційного| | | |оприлюднення результатів виборів| | | |передати в управління іншій | | | |особі належні їй підприємства, а| | | |також корпоративні права в | | | |порядку, встановленому | | | |Законом ( 1665-15 ) | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 380 |Шупта-В'язовська |В автобіографії не зазначено | | |Оксана Григорівна |місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 381 |Качуровський |Відсутня автобіографія особи | | |Ярослав Анатолійович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 388 |Солоненко |В автобіографії не зазначено | | |Олександр Сергійович |числа, місяця народження (тільки| | | |1968 р. н.) та місця проживання | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 395 |Гриньків |Відсутня автобіографія особи | | |Андрій Іванович | | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 398 |Вороніч |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Іванович |громадянства та місця проживання| |-------+-----------------------+--------------------------------| | 406 |Панчишин |В автобіографії - не зазначено | | |Мирослав Іванович |партійності (у списку - член | | | |ВО "Свобода") | |-------+-----------------------+--------------------------------| | 407 |Самагальський |Відсутні фотографії особи | | |Яромир Мирославович | | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШвгору