Документ v0086500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.07.2018  № 86

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до:

1) Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), що додаються;

2) Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Унести зміни до:

1) пункту 3.5 глави 3 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), виклавши його в такій редакції:

"3.5. Уповноважений банк, до якого має намір перейти/перейшов резидент-позичальник на обслуговування операцій за договором, для здійснення контрольних функцій за договором має право запитувати довідку з усією наявною інформацією про фактично проведені операції та стан заборгованості за цим договором від резидента-позичальника (ураховуючи пункт 3.10 глави 3 розділу I цього Положення) та/або інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників (з письмового дозволу цього резидента-позичальника).

Уповноважений банк, що здійснює (здійснював) обслуговування операцій за договором, зобов'язаний у строк до п'яти робочих днів у відповідь на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку - одержувача довідки, або запит уповноваженого банку - одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника) подати таку довідку уповноваженому банку - одержувачу довідки.

Обмін інформацією між уповноваженими банками, між уповноваженим банком та ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

Довідка, зазначена в абзаці першому пункту 3.5 глави 3 розділу I цього Положення, що надається ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, що здійснювали обслуговування операцій за договором, на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку - одержувача довідки, або запит уповноваженого банку - одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника), на паперовому носії фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання такої довідки зобов'язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цієї довідки керівником та/або уповноваженою особою.";

2) пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами):

абзац четвертий підпункту 17 викласти в такій редакції:

"зазначена в абзаці другому підпункту 17 пункту 6 цієї постанови особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує такі операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт [письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки за такими операціями від уповноваженого банку/ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися такі розрахунки]. Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки. Лист із запитуваною інформацією про незавершені розрахунки, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов'язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою;";

абзац четвертий підпункту 19 викласти в такій редакції:

"зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 цієї постанови особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт [письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку/ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися такі розрахунки]. Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів. Лист із інформацією про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов'язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою;".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Підпункт 2 пункту 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.07.2018 № 86

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

1. У пункті 2.3 розділу 2:

1) абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"повідомлення інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, про зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок резидента, що відкритий у цьому банку/банку, що ліквідовується/банку, що ліквідований за рішенням власників (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація, номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються банку);

повідомлення інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, про надходження реєстру МД за цією операцією резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реєстрі МД інформація).";

2) доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Повідомлення, зазначені в пункті 2.3 розділу 2 цієї Інструкції, надаються на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит:

засобами електронної пошти Національного банку України;

фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) у разі надання таких повідомлень ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку України, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, на паперовому носії, підписані керівником та/або уповноваженою особою.

Банк зобов'язаний після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці сьомому пункту 2.3 розділу 2 цієї Інструкції, здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього повідомлення керівником та/або уповноваженою особою.".

2. У пункті 3.3 розділу 3:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

"повідомлення інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, яким митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються банку);";

2) доповнити пункт після абзацу восьмого чотирма новими абзацами дев'ятим - дванадцятим такого змісту:

"Повідомлення, зазначені в абзаці шостому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, надаються на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит:

засобами електронної пошти Національного банку України;

фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) у разі надання таких повідомлень ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку України, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, на паперовому носії, підписані керівником та/або уповноваженою особою.

Банк зобов'язаний після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці одинадцятому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього повідомлення керівником та/або уповноваженою особою.".

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків


М.М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Д.Р. Сологуб


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.07.2018 № 86

ЗМІНИ
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

1) у першому реченні пункту 17 та пункті 18 слова "на міжнародному валютному ринку" замінити словами "на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку";

2) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

"22. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжбанківському валютному ринку України купівлю-продаж іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" з клієнтами-резидентами, що є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, та/або з іншими уповноваженими банками.".

2. Абзац четвертий пункту 3 глави 1 розділу II замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкт ринку, до якого переводиться на обслуговування зовнішньоекономічний договір, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта-резидента звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися розрахунки за зовнішньоекономічним договором, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки резидента за цим договором (номер і дата реєстру митних декларацій, наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, обсяги купленої, обміняної та перерахованої іноземної валюти за договором), за підписом уповноваженої особи суб'єкта ринку.

Суб'єкт ринку/ліквідатор банку надає запитувану інформацію за підписом керівника та/або уповноваженої особи.

Обмін інформацією між суб'єктами ринку, між суб'єктом ринку і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

Лист із інформацією про незавершені розрахунки за зовнішньоекономічним договором, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Суб'єкт ринку після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов'язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою.".

Заступник директора
Департаменту відкритих ринків


М.М. Селехман

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Д.Р. Сологубвгору