Документ v0083500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2019, підстава - v0044500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.08.2017  № 83

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 44 від 28.02.2019}

Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 листопада 2005 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 року за № 1551/11831 (зі змінами), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниО. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.08.2017 № 83

ЗМІНИ
до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

1. У главі 1:

1) абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Відділи (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в регіонах (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах) здійснюють відповідальне зберігання цінностей на безоплатній основі за наявності договору, укладеного з відповідними органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем, у порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Доставка цінностей до підрозділів грошового обігу в регіонах здійснюється органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями самостійно або підрозділами перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку України (далі - підрозділ перевезення цінностей Центрального сховища) на підставі окремих договорів, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.".

2. У главі 2:

1) у другому реченні пункту 2.5 слова "керівника або його заступника" замінити словами "представника Національного банку України в регіоні або іншого працівника Національного банку України на підставі наказу Національного банку України (далі - уповноважена особа Національного банку України в регіоні)";

2) абзаци третій, тринадцятий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"назва підрозділу грошового обігу в регіоні;";

"Перший примірник цього акта передається державному або приватному виконавцю, другий - залишається в підрозділі грошового обігу в регіоні для зберігання в документах дня за операціями в оборотній касі та сховищі, третій - у сховищі підрозділу грошового обігу в регіоні разом з посилкою з цінностями, на які накладено арешт, четвертий - в уповноваженої особи Національного банку України в регіоні в справі разом із договором.";

3) абзаци третій, десятий пункту 2.15 викласти в такій редакції:

"назва підрозділу грошового обігу в регіоні;";

"дата складання акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання до підрозділу грошового обігу в регіоні.";

4) пункти 2.16, 2.17 викласти в такій редакції:

"2.16. Цінності перевозяться і передаються Держсховищу для реалізації підрозділом перевезення цінностей Центрального сховища на підставі розпорядження Національного банку України та відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей з оформленням акта про приймання-передавання цінностей (додаток).

Пересилання цінностей до Держсховища поштою та в паперових пакетах не дозволяється.

2.17. Видачу цінностей, що надійшли на відповідальне зберігання до сховища, інкасаторам підрозділу перевезення цінностей Центрального сховища здійснюють матеріально відповідальні особи в порядку, установленому розпорядчим актом Національного банку України з питань емісійно-касової роботи в Національному банку України.";

5) пункт 2.18 після слів "Акт про приймання-передавання цінностей" доповнити словом "(додаток)".

3. Положення доповнити додатком (додається).

4. У тексті Положення слова "орган державної виконавчої служби", "державний виконавець", "територіальне управління", "грошове сховище", "керівник територіального управління або його заступник" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "орган державної виконавчої служби або приватний виконавець", "державний або приватний виконавець", "підрозділ грошового обігу в регіоні", "сховище", "уповноважена особа Національного банку України в регіоні" у відповідних відмінках та числах.

Директор Державної
скарбниці України


Л.В. Галяпа

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку України
Я.В. СмолійДодаток
до Положення про порядок
і умови зберігання ювелірних
та інших побутових виробів
із золота, срібла, платини
і металів платинової групи,
дорогоцінного каміння і перлів,
а також лому і окремих частин
таких виробів, на які накладено арешт
(пункт 2.16 глави 2)

АКТ
про приймання-передавання цінностейвгору