Про звернення до Національної поліції
Центрвиборчком; Постанова від 18.01.201979
Документ v0079359-19, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2019 року № 79

Про звернення до Національної поліції

До Центральної виборчої комісії 9 січня 2019 року (вх. № 21-36/2-326) надійшли примірники друкованих матеріалів передвиборної агітації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Шевченка І.А., "виготовлені за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Шевченка Ігоря Анатолійовича".

Розглянувши вказані матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Комісії від 4 січня 2019 року № 14 зареєстровано кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Шевченка Ігоря Анатолійовича, висунутого шляхом самовисування.

Згідно з частиною першою статті 57 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Відповідно до частини четвертої статті 58 Закону передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, для цілей, визначених Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів свого виборчого фонду (частини перша, друга статті 59 Закону).

Частиною другою статті 37 Закону передбачено, що кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов’язаний утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому Законом.

Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів передвиборної агітації з джерел, не передбачених частиною другою цієї статті, незалежно від наявності погодження з політичними партіями - суб’єктами виборчого процесу чи кандидатами на пост Президента України, забороняється (частина третя статті 37 Закону).

Кандидат на пост Президента України, партія, яка висунула кандидата на пост Президента України, зобов’язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна, що їм належить, до Центральної виборчої комісії не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення.

Згідно з частинами першою, восьмою статті 41 Закону виборчий фонд кандидата на пост Президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію. На виборчі поточні рахунки кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

При цьому за змістом частини другої статті 42 Закону виключне право на розпорядження коштами поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України має розпорядник відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку та його реквізити.

Письмова інформація про відкриття 15 січня 2019 року накопичувального та поточного рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. та їх реквізити надійшла до Комісії від установи банку 17 січня 2019 року.

Разом з тим до Центральної виборчої комісії 16 січня 2019 року надійшли пояснення уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Галабали М.В., у яких зазначено, що надіслані до Комісії матеріали передвиборної агітації виготовлено на підставі Договору від 4 січня 2019 року № 54 на розміщення політичної реклами на носіях зовнішньої реклами, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "КІТ МЕДІА" та кандидатом на пост Президента України Шевченком І.А., за умовами якого передбачено оплату наданих послуг протягом семи робочих днів з моменту відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Шевченка І.А.

При цьому в указаному Договорі не міститься інформації про установу, яка здійснила друк відповідних матеріалів передвиборної агітації. Натомість у документах, поданих до Комісії 9 січня 2019 року (вх. № 21-36/2-326) установою, що здійснила друк, зазначено ПП "Арніка-2". Формат і тираж виготовлених матеріалів, про які йдеться в пункті 3 додатка № 1 до зазначеного Договору, відрізняються від відомостей, указаних у друкованих матеріалах передвиборної агітації, примірники яких подано до Центральної виборчої комісії 9 січня 2019 року.

Також Галабала М.В. не надав Комісії інформації про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Шевченка І.А.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно, чи неповно, а також відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації (статті 212-13, 212-15 указаного Кодексу)..

Крім того, Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність (стаття 159-1) за умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації фізичною особою або від імені юридичної особи, яка не має на те права, здійснювати такий внесок, умисне отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що пунктом 3 частини четвертої статті 3 Закону передбачено, що рівність прав і умов участі у виборчому процесі забезпечується забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

За змістом частини шостої статті 56 Закону в разі порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.

Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку.

У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк (частина четверта статті 13 указаного Закону).

Згідно зі статтею 105 Закону особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Проведення перевірки викладених у заявах чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до відповідальності виходять за межі повноважень Центральної виборчої комісії.

Натомість статтею 23 Закону України "Про Національну поліцію" встановлено повноваження Національної поліції щодо вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Крім того, згідно з частиною дев’ятою статті 43 Закону контроль за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції.

Отже, Центральна виборча комісія вважає за необхідне надіслати копію цієї постанови Національному агентству з питань запобігання корупції.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутися до Національної поліції для перевірки відповідності вимогам Закону фінансування виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 3, частини другої статті 37, частин першої, восьмої статті 41, частини шостої статті 56, частини першої статті 57, частини четвертої статті 58, частин першої, другої статті 59, статті 115 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Національної поліції для перевірки відповідності вимогам Закону України "Про вибори Президента України" фінансування виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, поданих до Комісії 9 січня 2019 року (вх. № 21-36/2-326), надіславши їй указані матеріали.

2. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору