Документ v0078359-18, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2018 року № 78

Про скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В., зареєстровані в Центральній виборчій комісії 10 травня 2018 року за № 21-40-3531, 21-40-3544, 21-40-3535, 21-40-3540 та 21-40-3538

До Центральної виборчої комісії 10 травня 2018 року повторно надійшли скарги Косяка Віталія Петровича, Скорика Максима Григоровича, Цегвінцевої Альони Володимирівни, Чорнобіль Тетяни Андріївни та Шадловського Максима Володимировича разом із доданими до них матеріалами на рішення, дії та бездіяльність Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області (далі - Черкаська міська виборча комісія), вчинені нею з порушенням вимог Законів України "Про місцеві вибори" (далі - Закон), "Про статус депутатів місцевих рад" та Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 5 вересня 2015 року № 228, під час здійснення процедури відкликання депутатів Черкаської міської ради Черкаської області за народною ініціативою.

Вивчивши скарги та додані до них матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, а також вимоги до їх форми і змісту встановлено статтями 14, 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статтями 96, 97 Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок).

Згідно з частиною десятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частиною першою статті 96 Закону та пунктом 6.2 Порядку скарга подається до виборчої комісії в письмовій формі та повинна містити визначені вказаними положеннями відомості.

Відповідно до частини другої статті 96 Закону і пункту 6.6 Порядку до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в установленому порядку копії.

Скарга, оформлена з дотриманням вимог частини десятої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статті 96 Закону та розділу 6 Порядку, розглядається Центральною виборчою комісією на засіданні. За підсумком розгляду скарги Комісія приймає рішення (частина четверта статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частина четверта статті 97 Закону, пункти 7.1, 9.1 Порядку).

Частиною одинадцятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частиною другою статті 97 Закону та пунктом 6.7 Порядку встановлено, що скарга, оформлена без дотримання передбачених частиною десятою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статтею 96 Закону та розділом 6 Порядку вимог, підлягає поверненню без розгляду.

Скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. разом із доданими до них матеріалами вперше надійшли до Комісії 5 травня 2018 року.

Указані скарги були оформлені з порушенням вимог Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Закону та Порядку, у зв’язку з чим їх того самого дня повернуто суб’єктам звернення зі скаргами без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджали розгляду, та повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Повторно скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. надійшли до Комісії 10 травня 2018 року.

Однак повторно подані скарги також містять недоліки, а саме: всупереч вимогам Закону та Порядку додані до зазначених скарг копії письмових доказів не засвідчено в установленому порядку.

Отже, скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. подано повторно з невиправленими недоліками.

Також Комісія зазначає, що згідно з частиною першою статті 94 Закону кандидат, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник у територіальній виборчій комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 95 - 98 Закону.

При цьому частиною дванадцятою статті 94 Закону передбачено, що виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність порушили або порушують його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі його особисто.

Косяк В.П., Скорик М.Г., Цегвінцева А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловський М.В. у своїх скаргах не зазначили, яким чином рішення, дії та бездіяльність, про які йдеться у скаргах, порушили або порушують виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у відповідному виборчому процесі їх особисто. Разом з тим, стаття 94 Закону не відносить депутатів місцевої ради до суб’єктів звернення зі скаргою.

Отже, Косяк В.П., Скорик М.Г., Цегвінцева А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловський М.В. не є належними суб’єктами звернення зі скаргами відповідно до статті 94 Закону.

Крім того, згідно з частиною сьомою статті 94 Закону, пунктом 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії оскаржується лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Рішення чи дії територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, оскаржуються виключно до суду (частина шоста статті 94 Закону, підпункт 2 пункту 3.2 Порядку).

Таким чином, Центральна виборча комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарг на рішення та дії Черкаської міської виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 95 Закону скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону).

Згідно з частиною шостою вказаної статті Закону строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону.

Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена законами України (частина тринадцята статті 15 Закону).

Зі змісту скарги вбачається, що суб’єктами звернення оскаржуються рішення, дії та бездіяльність Черкаської міської виборчої комісії, прийняті (вчинені, допущені) з 2 квітня до 3 травня 2018 року.

Отже, скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. надійшли до Комісії повторно з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 95 Закону.

Частинами третьою, одинадцятою статті 97 Закону визначено, що в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків, а також у разі подання скарги неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Крім того, відповідно до покладених законодавством України повноважень Центральна виборча комісія не є належним суб’єктом розгляду спорів стосовно правовідносин, які виникають у сфері правового регулювання питань, пов’язаних зі статусом депутатів місцевих рад. Надання правової оцінки застосуванню територіальними виборчими комісіями положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" у ході реалізації ними своїх повноважень під час процедури відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою до компетенції Комісії не належить.

Таким чином, скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. підлягають залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, п’ятої, шостої статті 95, частин першої, третьої, одинадцятої статті 97, частини шостої статті 98 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11-15, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скарги Косяка Віталія Петровича, Скорика Максима Григоровича, Цегвінцевої Альони Володимирівни, Чорнобіль Тетяни Андріївни та Шадловського Максима Володимировича залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Косяку В.П., Скорику М.Г., Цегвінцевій А.В., Чорнобіль Т.А., Шадловському М.В., Черкаській міській виборчій комісії Черкаської області, Партії Вільних Демократів, Всеукраїнському об’єднанню "Черкащани", Політичній партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору