Документ v0077359-18, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2018 року № 77

Про запит на інформацію Г. Сорочана, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 8 травня 2018 року за № 21-17-3511

До Центральної виборчої комісії 8 травня 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Г. Сорочана щодо надання на поточну дату інформації про кількість виборців у базі даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), у тому числі нездатних самостійно пересуватися, стосовно яких у Реєстрі містяться відповідні відомості, в розрізі виборчих дільниць та/або об’єднаних територіальних громад (чи населених пунктів, розташованих на території кожної з об’єднаних територіальних громад), де проводилися місцеві вибори 29 жовтня 2017 року.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців - автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, що створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України (стаття 1, частина друга статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", яка регламентує використання статистичної інформації, створеної на основі даних Реєстру, Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.

При цьому законодавством України на Комісію, яка відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку щодо створення інформації про кількість нездатних самостійно пересуватися виборців, стосовно яких у базі даних Реєстру містяться відповідні відомості, зокрема, в розрізі виборчих дільниць та/або об’єднаних територіальних громад (чи населених пунктів, розташованих на території кожної з об’єднаних територіальних громад).

Підготовка Центральною виборчою комісією на підставі відомостей Реєстру запитуваної Г.Сорочаном інформації про кількість виборців потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

Водночас згідно з Роз’ясненням щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19 травня 2011 року № 69, Комісія не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, включаючи статистичну, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням його відомостей.

Таким чином, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною Г. Сорочаном інформацією.

З огляду на вказані вище обставини Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію Г. Сорочана згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Разом з тим, на виконання пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Водночас Центральна виборча комісія зазначає, що за змістом статті 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації про кількість виборців у вказаному ним селі, селищі, місті, районі в місті до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

Згідно з вимогами указаної статті такий запит надсилається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру із зазначенням своїх ідентифікаційних персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові, дати і місця народження, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) та виборчої адреси, яка визначається згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частин четвертої та п’ятої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Г.Сорочану в задоволенні його запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Г.Сорочану на електронну адресу, вказану в його запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору