Документ v0074359-18, поточна редакція — Прийняття від 02.05.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 травня 2018 року № 74

Про запит на інформацію Г. Сорочана, зареєстрований у Центральній виборчій комісії 23 квітня 2018 року за № 21-17-3159

Розглянувши запит на інформацію Г. Сорочана, який надійшов до Центральної виборчої комісії 23 квітня 2018 року електронною поштою, стосовно надання інформації про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, у тому числі відносно яких у базі даних Державного реєстру виборців наявні відомості про постійну нездатність самостійно пересуватися, в розрізі виборчих дільниць та об’єднаних територіальних громад, де проводилися перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року, Комісія зазначає.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Списки виборців для звичайних виборчих дільниць згідно із законами України про вибори, складаються на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), розпорядником якого є Центральна виборча комісія.

Таким чином, Центральною виборчою комісією було створено інформацію про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях у розрізі виборчих дільниць та об’єднаних територіальних громад, де проводилися перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року.

Водночас Центральна виборча комісія відзначає, що інформація про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, відносно яких у Реєстрі наявні відомості про постійну нездатність самостійно пересуватися, нею в процесі виконання повноважень станом на 29 жовтня 2017 року не отримувалася та не створювалася.

За змістом частини першої статті 30 та частини першої статті 32 Закону України "Про місцеві вибори" попередні та уточнені списки виборців для виборчих дільниць виготовляються органами ведення Реєстру в одному примірнику та у строки, передбачені вказаними статтями, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям.

Після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів виборча та інша документація, у тому числі списки виборців, передається для подальшого зберігання до відповідної місцевої державної архівної установи (частина перша статті 101 Закону України "Про місцеві вибори").

Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації з місцевих виборів у порядку, встановленому законодавством України.

Таким чином, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти інформацією про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, відносно яких у базі даних Реєстру наявні відомості про постійну нездатність самостійно пересуватися, в розрізі виборчих дільниць та об’єднаних територіальних громад, де проводилися перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року.

З огляду на вказані вище обставини Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію Г. Сорочана в частині надання такої інформації згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Разом з тим, на виконання пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини першої, частинами четвертою та п’ятою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Надати Г. Сорочану інформацію про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях у розрізі виборчих дільниць та об’єднаних територіальних громад, де проводилися перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року (додається).

2. Відмовити Г. Сорочану в задоволенні запиту на інформацію в частині надання інформації про кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, відносно яких у базі даних Державного реєстру виборців наявні відомості про постійну нездатність самостійно пересуватися, в розрізі виборчих дільниць та об’єднаних територіальних громад, де проводилися перші місцеві вибори 29 жовтня 2017 року.

3. Копію цієї постанови надіслати Г. Сорочану на електронну адресу, вказану в його запиті на інформацію.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник
Голови Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНА

{Додаток взято з сайту Центральної виборчої комісії}вгору