Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 71 від 26.08.96
м.Київ
vd960826 vn71

Про заходи щодо виконання Указу Президента України
N 762/96 від 25 серпня 1996 року "Про грошову
реформу в Україні"

На виконання Указу Президента України N 762/96 від 25 серпня
1996 року "Про грошову реформу в Україні" Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Голови і членам Правління Національного банку
України, директорам департаментів, начальникам управлінь,
керівникам регіональних управлінь Національного банку України,
головам правлінь Ощадного банку, Промінвестбанку, банку "Україна"
АК, Укрсоцбанку, банку "Аваль", Укрексімбанку, інших комерційних
банків та керівникам їх відділень і філій: 1.1 Прийняти до керівництва і неухильного виконання Указ
Президента України N 762/96 від 25 серпня 1996 року "Про грошову
реформу в Україні", забезпечити чітке і своєчасне здійснення усіх
заходів, що випливають з цих документів. 1.2 Забезпечити технічну готовність спецавтотранспорту та
необхідну охорону, найбільш раціональні маршрути завезення гривні
до обмінних пунктів, підприємств, організацій і установ, вивезення
до підготовлених сховищ вилучених карбованців. При необхідності
оперативно забезпечувати установи комерційних банків та пункти
обміну додатковою кількістю номіналів гривні, розмінної монети,
достатніх для проведення обміну, виплат населенню та
безперебійного функціонування підприємств торгівлі і сфери послуг. 1.3 Забезпечити схоронність гривні та розмінної монети при
транспортуванні і зберіганні. Для супроводження цінностей на шляху
перевезень і при зберіганні на місцях при необхідності залучати у
встановленому порядку працівників місцевих органів Міністерства
внутрішніх справ України. 1.4 Зберігати гривні і монети, що надходять до установ банків
і пунктів обміну, в належно обладнаних сховищах, вогнетривких
металевих шафах, сейфах і закритих стелажах. Зберігання гривні і
монет проводити окремо від карбованців. Забезпечити суворе
додержання встановленого порядку відкриття, закриття, опечатування
і охорони грошових сховищ, а також збереження цінностей, що
знаходяться в них відповідно до Інструкції Національного банку
України від 7 липня 1994 року N 1 та Інструкції про порядок обміну
українських карбованців на гривні в пунктах обміну та на
підприємствах, в установах і організаціях. 1.5 Здійснювати сортування, перерахування та пакування
карбованців, які надходять безпосередньо в каси банків і в пункти
обміну за номіналами, для послідуючої передачі у встановленому
порядку регіональним управлінням Національного банку України. 1.6 Керуватись в емісійно-касовій роботі та роботі з готівкою
інструкціями Національного банку України від 7 липня 1994 року N 1
та від 20 червня 1995 року N 4 ( v0004500-95 ) відповідними
доповненнями до них, а також вимогами цього наказу.
2. Регіональним управлінням Національного банку разом з
комерційними банками перевірити придатність приміщень для
забезпечення зберігання карбованців, які вилучатимуться з обігу. Порядок вилучення з обігу і утилізації карбованців
регулюється відповідною інструкцією Національного банку України. 3. Установам Національного банку України не приймати
претензій від комерційних банків щодо нестачі гривень, одержаних
ними в непошкодженій упаковці установ Національного банку.
Браковані гривні і монети приймати на підставі належно оформлених
документів в порядку, визначеному інструкцією Національного банку
від 7 липня 1994 року N 1. 4. Затвердити: - Правила встановлення платіжності гривні і монети (додаток
N 1); - Порядок ведення емісійно-касових операцій і їх
бухгалтерський облік в період обміну українських карбованців на
гривні (додаток N 2). 5. Установам комерційних банків до 17 годин за місцевим часом
2 вересня 1996 року прийняти заактовані залишки карбованців від
підприємств, установ, організацій, відділень зв'язку,
небанківських кредитно-фінансових установ. Вказані залишки карбованців прийняти на підставі першого
примірника належно оформленого акту наявності карбованців за
номіналами і зарахувати в межах встановленого ліміту залишку
готівки в касі на їх розрахункові (поточні) рахунки, а суми, що
перевищують встановлений ліміт залишку готівки в касі - на
спеціальні рахунки, які відкриваються кожному суб'єкту на тому ж
балансовому рахунку, що і розрахункові рахунки. Перерахування прийнятих сум із спеціальних рахунків на
розрахункові (поточні) рахунки підприємств, установ і організацій
проводити у встановленому Указом Президента України "Про грошову
реформу в Україні" ( 762/96 ) порядку. Регіональним управлінням Національного банку разом з органами
державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної
служби та органів МВС України перевірити достовірність зарахування
комерційними банками на розрахункові (поточні) рахунки
підприємств, установ і організацій заактованих ними залишків сум
готівки в касі.
6. Керівникам регіональних управлінь Національного банку
України та комерційних банків: 6.1. Забезпечити з початку грошової реформи виплату
заробітної плати робітникам і службовцям, грошового утримання
військовослужбовцям, стипендій, пенсій та інших грошових виплат
громадянам у гривнях. 6.2. Станом на 2 вересня 1996 року перерахувати усі вклади
населення за встановленим курсом обміну з відповідними записами у
особових рахунках громадян. 6.3. Забезпечити перерахування станом на 2 вересня 1996 року
сум на розрахункових, поточних, позичкових, депозитних та інших
рахунках юридичних і фізичних осіб та всіх статей активів і
пасивів балансу банків відповідно до Інструкції Національного
банку України "Про порядок перерахування статей балансів банків та
обліку операцій в установах банків в період обміну карбованців на
гривні". 6.4. З 2 вересня 1996 року купівлю і продаж іноземної валюти
проводити виключно за гривні. 6.5. Провести у встановленому порядку перерахування окладів,
стипендій, тарифних ставок і надбавок до заробітної плати для
робітників, службовців, студентів всіх установ, підприємств,
організацій, навчальних закладів та банків. 6.6. Перерахувати у гривні за встановленим курсом обміну
діючі кошторисно-фінансові розрахунки (кошториси) на капітальне
будівництво, проектно-пошукові роботи і роботи по капітальному
ремонту об'єктів банків.
7. Установам комерційних банків забезпечити щоденне одержання
від пунктів обміну та підприємств, установ і організацій, на яких
проводиться обмін карбованців на гривні, встановленої звітності,
узагальнення і подання її разом з іншими формами звітності
регіональним управлінням Національного банку. 8. Регіональним управлінням Національного банку узагальнювати
одержану від установ комерційних банків звітність про хід грошової
реформи та обмін карбованців на гривні і подавати Національному
банку України у обсягах і за встановленими ним формами. 9. Економічному департаменту (Л.В.Воронова - відповідальна),
департаментам бухгалтерського обліку і розрахунків (П.М.Сенищ),
інформатизації і банківських технологій (А.С.Савченко),
готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) узагальнювати та
аналізувати одержану звітність і в той же день готувати відповідну
доповідь з пропозиціями Правлінню Національного банку і Державній
комісії по грошовій реформі. 10. Управлінню внутрішніх ревізій (М.Р.Романик), департаменту
банківського нагляду (А.І.Степаненку) в ході грошової реформи
провести перевірки в регіональних управліннях Національного банку
України і комерційних банках стану виконання цього наказу та по їх
наслідках оперативно вносити необхідні пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків. 11. З метою оперативного інформування населення щодо
проведення грошової реформи Економічному департаменту
(Л.В.Воронова - відповідальна), департаментам готівково-грошового
обігу (Н.В.Дорофєєва), валютного регулювання (Т.А.Важеєвська),
банківського нагляду (А.І.Степаненко), бухгалтерського обліку і
розрахунків (П.М.Сенищ) із залученням інших департаментів і
управлінь Національного банку України забезпечувати систематичну
підготовку необхідних матеріалів (статей, консультацій,
роз'яснень, повідомлень, виступів тощо) засобами масової
інформації з питань проведення грошової реформи. 12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Правління по закріплених за ними ділянках
роботи.
Голова Правління В.Ющенко
Додаток N 1
Затверджено
наказом Національного банку
України від 26 серпня 1996 року
N 71
Правила встановлення платіжності гривні та монет
В Україні з 2 вересня 1996 року вводяться в обіг банкноти
Національного банку України номінальною вартістю 1 (два зразки),
2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень та монети номінальною вартістю 1,
2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Одна гривня дорівнює 100 копійкам. Національний банк України встановлює такі ознаки платіжності
банкнот гривні та монет:
1. Банкноти гривні
Банкноти гривні виготовлені на спеціальному білому папері, що
не флуоресціює в ультрафіолетових променях, номінальною вартістю
1, 2, 5, 10 та 20 гривень зразка 1992 року з світлим ВОДЯНИМ
ЗНАКОМ, розташованим по всій банкноті у вигляді ТРИЗУБА, а
номінальною вартістю 1 (1994 рік), 50 та 100 гривень з
багатотоновим фіксованим ВОДЯНИМ ЗНАКОМ - ПОРТРЕТОМ, який повторює
портрет, що надрукований на лицьовому боці банкноти. На лицьовому боці всіх банкнот розташовані: портрети видатних
діячів історії та літератури України, написи "УКРАЇНА" або
"УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", номінали банкноти літерами та
цифрами. Дизайн банкнот доповнюють орнаменти, розетки, сітки, які
виконані багатоколірним друком. На банкнотах номіналом 1 (1994
рік), 50 та 100 гривень розміщені нумерація і підпис Голови
Правління Національного банку України, а на банкноті 1 гривня - і
рік її випуску. Портрети, написи та окремі декоративні елементи
банкнот номіналом 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень виконані
рельєфним друком. На зворотному боці банкнот розташоване зображення
історико-архітектурних пам'ятників України, зверху над яким
зроблено напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ". На зворотному боці
літерами та в чотирьох кутах цифрами вказано номінал банкноти.
Дизайн зворотного боку банкнот доповнюють розетки, стрічки, сітки,
які виконані багатоколірним друком. На банкнотах зразка 1992 року
номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень проставлено рік прийняття
зразка банкноти, нумерація і підпис Голови Правління Національного
банку України.
1.1. Основні характеристики дизайну банкнот
Банкнота вартістю 1 гривня, 1992 рік: На лицьовому боці зображено портрет ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, на
зворотному - РУЇНИ ХЕРСОНЕСА. Переважаючий колір - темно-зелений.
Розмір 135х70 мм.
Банкнота вартістю 1 гривня, 1994 рік: На лицьовому боці зображено портрет ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, на
зворотному - РУЇНИ ХЕРСОНЕСА. Переважаючий колір - зелено-корич-
невий. Розмір - 133х66 мм.
Банкнота вартістю 2 гривні, 1992 рік: На лицьвому боці зображено портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО, на
зворотному - СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ Київської. Переважаючий колір -
коричневий. Розмір - 135х70 мм.
Банкнота вартістю 5 гривень, 1992 рік: На лицьовому боці зображено портрет БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, на
зворотному - ЦЕРКВА В СЕЛІ СУБОТОВІ. Переважаючий колір -
темно-синій. Розмір - 135х70 мм.
Банкнота вартістю 10 гривень, 1992 рік: На лицьовому боці зображено портрет ІВАНА МАЗЕПИ, на
зворотному - ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА. Переважаючий колір - фіолетовий.
Розмір - 135х70 мм.
Банкнота вартістю 20 гривень, 1992 рік: На лицьовому боці зображено портрет ІВАНА ФРАНКА, на
зворотному - ЛЬВІВСЬКИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР. Переважаючий колір -
сірокоричневий. Розмір - 135х70 мм.

Банкнота вартістю 50 гривень: На лицьовому боці зображено портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, на
зворотному - БУДИНОК ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. Переважаючий колір -
фіолетовий. Розмір - 133х66 мм.
Банкнота вартістю 100 гривень: На лицьовому боці зображено портрет ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, на
зворотному - СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ Київської. Переважаючий колір -
зелений. Розмір 133х66 мм.
1.2. Характеристики захисних елементів банкнот
- ВОДЯНИЙ ЗНАК на папері (загальний) - на банкнотах зразка
1992 року номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень зображення світлими
лініями ТРИЗУБА, яке повторюється по всій площині банкноти і
видиме при розгляді банкноти проти світла. - ВОДЯНИЙ ЗНАК на папері (фіксований) - на банкнотах
номіналом 1 (1994 рік), 50 та 100 гривень розміщене на білому полі
банкноти зображення портрета в різних тонах (світліших та темніших
від паперу), що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці
банкноти, і видиме при розгляді банкноти проти світла. - ЗАХИСНА СТРІЧКА - розміщена в товщі паперу банкноти
вертикальна темна смужка шириною близько 1 мм в банкнотах
номіналом 1 (1994 рік), 50 та 100 гривень, видима при розгляді
проти світла та має напис "УКРАЇНА", що повторюється, який можна
прочитати за допомогою збільшувального скла. - РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ - елементи друку в банкнотах номіналом 2,
5, 10, 20, 50 та 100 гривень, які виступають над поверхнею паперу,
шершавість яких відчувається на дотик кінчиками пальців. - СУМІЩЕНИЙ МАЛЮНОК - в банкнотах номіналом 1 (1994 рік), 50
та 100 гривень малюнок, розташований в одному місці на лицьовому
та зворотному боках банкноти, всі елементи якого співпадають або
(та) доповнюють один другого при розгляді банкноти проти світла. - КОДОВАНЕ ЗОБРАЖЕННЯ - зображення ТРИЗУБА (номінал 2, 5, 10
та 20) та номіналу цифрами (номінал 50 та 100), яке видиме при
розгляді банкноти на рівні очей проти світла при її повороті на 45
градусів. - РАЙДУЖНИЙ ДРУК - поступовий перехід одного кольору захисної
сітки, виконаної суцільними лініями без розривів, в інший. - АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розташовані під різними кутами тонкі
лінії, які при копіюванні або скануванні банкноти утворюють на
копії "муар". - МІКРОТЕКСТ - напис безперервно повторюваного слова
"УКРАЇНА" (усі номінали) та абревіатури "НБУ" (50 та 100 гривень),
які можна прочитати за допомогою збільшувального скла. - ЗНАК ДЛЯ СЛІПИХ - рельєфний елемент на банкнотах номіналом
50 (кільце) та 100 (квадрат) гривень, розміщений у лівому нижньому
куті лицьового боку банкноти, який відчувається на дотик кінчиками
пальців і визначає номінал банкноти. - ВИДИМІ ЗАХИСНІ ВОЛОКНА - хаотично розміщені в товщі та на
поверхні паперу з двох боків банкноти сині та жовтуваті волокна
довжиною близько 6 мм (номінал 1, 2, 5, 10 та 20 гривень зразка
1992 року). - ЗАХИСНІ ВОЛОКНА - хаотично розміщені в товщі та на поверхні
паперу з двох боків банкноти волокна довжиною близько 6 мм
(номінал 1, 2, 5, 10 та 20 гривень зразка 1992 року) та довжиною
близько 4 мм (номінал 1 (1994 рік), 50 та 100 гривень), які в
ультрафіолетових променях флуоресціюють зеленим (всі номінали) та
блакитним світлом (1 (1994 рік), 50 та 100 гривень). - ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ НОМЕР - надруковані методом високого друку
чорною фарбою горизонтально (номінал 1 - 20 гривень 1992 року)
номер та червоною фарбою горизонтально (номінал 1 (1994 рік) і
вертикально (номінал 50 та 100 гривень), рівно та з однаковим
інтервалом між цифрами серія і номер банкноти, які в
ультрафіолетових променях флуоресціюють зеленим (номінал 1 - 20
гривень 1992 року) та світло-червоним (номінал 1 (1994 рік), 50 та
100 гривень) світлом. - МАГНІТНИЙ НОМЕР - надруковані методом високого друку
чорною фарбою горизонтально в один рядок, рівно та з однаковим
інтервалом між цифрами серія та номер банкноти, які мають магнітні
властивості (номінал 1 (1994 рік), 50 та 100 гривень). - ПРИХОВАНИЙ НОМІНАЛ - надрукований в центрі лицьового боку
банкноти (крім номіналу 1 гривня 1994 року) невидимою фарбою
номінал, який в ультрафіолетових променях флуоресціює зеленим
світлом. - ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ДРУК - видимі елементи дизайну лицьового
боку (1 гривня 1994 року та 100 гривень) і зворотного боку банкнот
(1, 2, 5, 10, 20 гривень 1992 року, 50 та 100 гривень) та
кодований малюнок (50 та 100 гривень), які в ультрафіолетових
променях флуоресціюють жовтим, зеленим або жовто-зеленим світлом
(в залежності від номіналу).
2. Розмінні монети
Розмінні монети Національного банку України номінальною
вартістю 1, 2 та 5 копійок виготовлені з металу сріблястого
кольору, вартістю 10, 25 та 50 копійок - з металу жовтого кольору.
2.1. Основні характеристики монет
1 копійка - діаметр 16,0 мм, товщина 1,2 мм, вага 1,5 г,
нержавіюча сталь;
2 копійки - діаметр 17,3 мм, товщина 1,2 мм, вага 0,64 г,
алюмінієвий сплав;
5 копійок - діаметр 24,0 мм, товщина 1,5 мм, вага 4,3 г,
нержавіюча сталь; 10 копійок - діаметр 16,3 мм, товщина 1,25 мм, вага 4,7 г, сплав
на основі міді; 25 копійок - діаметр 20,8 мм, товщина 1,35 мм, вага 2,9 г, сплав
на основі міді; 50 копійок - діаметр 23,0 мм, товщина 1,55 мм, вага 4,2 г, сплав
на основі міді. На лицьовому боці (аверсі) монет у центрі знаходиться
зображення малого державного Герба України, обрамленого орнаментом
з обох боків з двох дубових листків і двох колосків. Від кожного
колоска вертикально вгору виходять по три остюки. Над гербом
зроблено напис "Україна", а під гербом - рік карбування монети. На зворотному боці (реверсі) в центрі монети розміщене
цифрове позначення номіналу, а під ним - відповідний напис
"копійка", "копійки", "копійок", 50 копійок. Верхній рівень літер назви номіналу - горизонтальний, а
нижній має форму випуклої донизу дуги. Номінал обрамлений
стилізованим вінком з листя та ягід. За периметром лицьовий та зворотний боки монети обрамлені
суцільним випуклим кантом. Бокова поверхня монет (гурт) номіналом 1 та 2 копійки -
гладка, а номіналу 5, 10, 25 і 50 копійок - рифлена.
Загальні правила визначення ознаки платіжності
грошових білетів та розмінних монет Національного
банку України
1. Грошові білети Національного банку України (далі за
текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних
сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями
будь-яких форм власноті без обмежень, навіть якщо на них є такі
пошкодження: 1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а
також природно зношені, забруднені, але від яких залишилось не
менше, ніж 3/4 їх початкового розміру та видимі номінал, літери
серії та номер; 1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частини
банкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглись
серія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначити
справжність банкноти та номінал. Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і
повинні прийматись банками від організацій будь-яких форм
власності та фізичних осіб і вилучатись банками з обігу.
2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні
приймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти, щодо
справжності і номіналу яких не виникає сумнівів. 2.1 Банкноти із загальним водяним знаком, яких залишилось
менше 3/4, але більше ніж половина: - пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна
стрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер; - забруднені, пописані; - склеєні із частин однієї банкноти; - змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів
тощо. 2.2 Банкноти з фіксованим водяним знаком, які мають
перелічені в п.2.1 пошкодження і на яких залишився фіксований
водяний знак незалежно від розміру пошкодженої банкноти. Ці банкноти є неплатіжними і банки повинні їх обмінювати на
платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх
справжності. Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на
платіжні за умов: - якщо не виникає сумніву у їх справжності; - якщо видимий номінал; - якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для
обміну.
3. Монети приймаються до платежу та обмінюються у разі, якщо
немає жодного сумніву щодо іх справжності і якщо на них збережені
зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її
вартість. 3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані,
такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до
банківських кас і надалі вилучаються з обігу. 3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого герба
України не проглядаються, з отворами, зламані тощо, є
неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.
4. Банківські установи повинні стежити, щоб гроші, які
знаходяться в обігу, були чистими та якісними і не випускати в
обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають
жирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природно
зношені, погнуті та пошкоджені монети, а повинні їх відбирати і
переводити до категорії зношених. 5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із
отворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не дає змоги
визначити справжність та номінал, не мають номера та серії, не
приймаються до платежів і не обміюються банками. 6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності
або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а
підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття
на експертизу. 7. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх
справжності, надсилаються на експертизу в департамент
готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві
та підроблені - до установ МВС на місцях. 8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічених
в цих правилах і відмову в обміні цих пошкоджених справжніх
банкнот і монет, винні в цьому банки та службові особи можуть бути
оштрафовані Національним банком України або його регіональними
управліннями за встановленими нормами. 9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні
проводиться банками безкоштовно.
Додаток N 2
Затверджено
наказом Національного банку
України від 26 серпня 1996 року
N 71
Порядок ведення емісійно-касових операцій і їх
бухгалтерський облік в період обміну
українських карбованців на гривні
I. Завезення гривні і монети в комерційні банки
Для забезпечення проведення грошової реформи в Україні
регіональні управління НБУ до початку її проведення завозять
банкноти і монету гривні в базові комерційні банки, як правило, в
установи банків Укрсоцбанку, Промінвестбанку, банку "Україна",
Ощадного банку, Укрексімбанку згідно з "Порядком видачі
регіональними управліннями Національного банку комерційним банкам
гривні і розмінної монети та їх зберігання", з одночасним
укладенням договору на відповідальне зберігання. Облік отриманої комерційними банками гривні і монети ведеться
на позабалансовому рахунку N 9957 "Нерозібрані посилки з
цінностями" субрахунок "Гривня і монети". Позабалансовий рахунок
відкривається в установі комерційного банку незалежно від того, де
відкрито кореспондентський рахунок. Залишки цього субрахунку у
зв'язку з проведенням грошової реформи станом на 2 вересня
1996 року не перераховуються. У регіональних управліннях Національного банку для цього
відкривається позабалансовий рахунок N 9909 "Резервні фонди
Національного банку гривні і монети в комерційних банках (для
регіональних управлінь НБУ)". Нові балансові та позабалансові рахунки, які вводяться в План
рахунків бухгалтерського обліку банків України на період
проведення реформи, викладені в "Інструкції про порядок
перерахування статей балансів банків та обліку операцій в
установах банків у зв'язку з обміном карбованців на гривні".
Бухгалтерські проводки, що здійснюються банками
при завезенні гривні і монети
Установи комерційних банків Установи Національного банку
1) При відправці резервних
фондів гривні і монети в
установи комерційних банків
видаток рахунку 9901
приход рахунку 9902 2) Приход рахунку 9957 субра-
хунок "Гривня і монети"
Надсилається підтвердження
про отримання гривні і мо-
нети регіональному управ-
лінню НБУ
3) Після отримання підтверджен-
ня від установи комерційного
банку
видаток 9902
приход 9909
(за кожним банком окремо)
У регіональному управлінні Національного банку України
залишки за рахунком N 9909 плюс залишок за рахунком N 9901
регіонального ОПЕРУ плюс залишок рахунка 9902 мають щоденно
дорівнювати залишку резервних фондів у цілому по регіону. Облік резервних фондів, їх рух, випуск грошей в обіг та
вилучення з обігу, заявки на підкріплення резервних фондів у
регіональних управліннях НБУ обов'язково проводиться по індексах і
номіналах (банкноти враховуються по індексу "1", монета - "5").
Цей порядок продовжує діяти і після завершення грошової реформи.
II. Випуск в обіг гривні і монети
Напередодні реформи комерційні банки надсилають до
регіональних управлінь НБУ заявки на суму гривні, необхідну для
обміну українських карбованців, видачі готівки на заробітну плату,
пенсії та інші потреби клієнтів. (При необхідності оформлення
авансу на готівку заявка подається за іншою формою, наведеною в
розділі IV). Обласні управління НБУ узагальнюють заявки комерційних банків
і за один день до початку реформи надсилають до Національного
банку України заявку (ЛАРОШ) за першим номером на загальну суму
гривні, необхідну для проведення обміну та поточних потреб
комерційних банків і регіонального ОПЕРУ. У день початку проведення реформи Національний банк України
надає дозвіл регіональним управлінням НБУ на перерахування гривні
із резервних фондів в оборотну (операційну) касу (ЛАСЕМ). У день початку проведення реформи обласне управління НБУ
після списання коштів з коррахунка комерційного банку надсилає до
цього банку дозвіл на перерахування гривні до операційної каси. При цьому робляться бухгалтерські проводки:
Установи комерційних банків Установи Національного банку
1) Дт 908 2) Дт 161
Кт 161 Кт 908
Комерційний банк, одержавши дозвіл від регіонального
управління НБУ на перерахування гривні і монети до операційної
каси, комісією у складі керівника банку, головного бухгалтера і
завідуючого касою розпаковує мішки, вилучає з них вказану в
дозволі суму, передає її в операційну касу. При цьому робиться
бухгалтерська проводка:
3) Дт каса (031) 4) Після отримання підтверд-
Кт 908 ження про перерахування
Видаток рахунка 9957 комерційним банком готів-
субрахунок "Гривня і ки в касу
монети" Дт 908 Надсилає регіональному управ- Кт 882 (по номіналах)
лінню НБУ підтвердження про Видаток 9909
перерахування гривні і монети з
позабалансового рахунка 9957 до
операційної каси по індексах і
номіналах
Залишки пачок з гривнями і мішечки з розмінною монетою знову
упаковуються в мішки, які зав'язуються шпагатом з прикріпленням
ярликів і опломбовуються. Відповідальність за схоронність гривні і
монети несуть матеріально відповідальні особи, як це передбачено
договором схову. На другий день після закінчення строку паралельного обігу
гривні і карбованців комерційні банки повинні повністю викупити чи
повернути в регіональне управління НБУ невикористаний залишок
гривні і монети, що обліковуються на субрахунку "Гривня і монети"
рахунка 9957.
Видаток 9957 субрахунок Приход 9901 "Гривня і монети" Видаток 9909.
При цьому субрахунок "Гривня і монети" рахунка 9957 в
комерційному банку і субрахунок цього банку рахунка 9909 в
обласному управлінні НБУ закриваються.
III. Підкріплення готівкою з базових комерційних
банків інших банків
В разі необхідності підкріплення гривною і монетою з базового
комерційного банку іншого банку останній надсилає до регіонального
управління НБУ заявку. Регіональне управління НБУ після списання
коштів з коррахунка цього банку надсилає йому дозвіл на одержання
гривні і монети від базового банку, а базовому банку - дозвіл на
видачу з рахунка 9957 субрахунок "Гривня і монети" цієї суми
банку-одержувачу. При цьому робляться бухгалтерські проводки:
Установи комерційних банків Установи Національного банку
1) Дт 908 2) Дт 161
Кт 161 Кт 908
При видачі гривні і монети з базового комерційного банку
іншому банку робляться проводки:
Базовий банк
3) Видаток рахунку 9957 4) Після отримання підтверд-
субрахунок "Гривня і ження про відправку гривні
монети" і монети
Надсилається регіональному Дт 908
управлінню НБУ підтверджен- Кт 882
ня про відправку
Видаток 9909 (субрахунок
базового банку)
Приход 9902
Банк-одержувач
5) При одержанні гривні і 6) Після отримання підтверд-
монети від базового комер- ження про отримання гривні
ційного банку і монети
Дт каса (031) Видаток 9902
Кт 908
Надсилається регіональному
управлінню НБУ підтверджен-
ня про одержання гривні

IV. Видача авансів готівки комерційним банкам для
обмінних операцій
При відсутності коштів на коррахунках комерційні банки можуть
отримувати в регіональних управліннях НБУ аванс для обміну
населенню українських карбованців на гривні з укладенням
відповідних договорів. Аванси надаються виключно для обміну українських карбованців
на гривні. Використання авансу на інші цілі, включаючи поточні
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інші платежі,
категорично забороняється. Заявка на підкріплення операційної каси
подається за такою формою: загальна сума потреби в готівці, в тому числі: - на поточні потреби; - на обмінні операції (загальна сума), в тому числі сума
авансу для обмінних операцій із розрахунку потреби на 2 дні. Регіональні управління НБУ перед наданням авансу на обмінні
операції повинні ретельно перевірити суми залишків коштів на
коррахунку комерційного банку і в подальшому контролювати цільове
використання наданих авансів. В разі встановлення нецільового
використання або неправомірного отримання авансу з комерційного
банку в безспірному порядку стягується штраф у 10-кратному розмірі
від суми авансу, використаного не за призначенням, або
неправомірно отриманого авансу. Аванси на обмінні операції надаються строком не більше ніж на
2 дні з обов'язковим їх погашенням або поверненням гривні до
регіонального управління НБУ. При наданні авансу робляться проводки:
У комерційному банку В установі Національного банку
Дт 161 Дт 832
Кт 833 Кт 161
На суму вилучених українських карбованців щоденно погашається
отриманий аванс.
Дт 833 Дт 161 Кт 161 Кт 832
Регіональні управління НБУ повинні щоденно контролювати
погашення комерційними банками наданих їм авансів для обмінних
операцій (сума виданого авансу, сума погашення авансу, залишок
непогашеного авансу) по рахунку 832. У разі неповного використання
комерційним банком наданого авансу після закінчення строку дії
договору (через 2 дні після одержання авансу) регіональне
управління НБУ списує суму залишку авансу з коррахунка
комерційного банку в безспірному порядку. Видача нового авансу
здійснюється при умові повного погашення попереднього. При необхідності регіональне управління НБУ може вирішувати
питання щодо переоформлення авансу строком на 2 дні за умови
повної впевненості використання коштів за цільовим призначенням.
V. Видача авансів готівки для обмінних операцій
комерційними банками підприємствам зв'язку
З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних операцій у
відділеннях зв'язку при відсутності коштів на їх рахунках
комерційні банки надають підприємствам зв'язку безоплатний аванс
готівки (гривні) тільки для обміну українських карбованців на
гривні строком на 2 дні з укладенням відповідних договорів, який
відображається на позичковому рахунку відповідного підприємства
зв'язку. Для цього підприємства зв'язку надають комерційному банку
заявку за такою формою : загальна сума потреби в готівці, в тому числі: - на поточні потреби; - на обмінні операції (загальна сума), в тому числі сума
авансу для обмінних операцій в межах 2-х денної потреби. Використовувати аванс на виплати пенсій та інші поточні
платежі категорично забороняється. В разі встановлення випадків
нецільового використання або неправомірного отримання авансу з
підприємства зв'язку стягується штраф у 10-кратному розмірі від
суми авансу, використаного не за призначенням, або неправомірно
одержаного авансу. Підприємства зв'язку щоденно представляють в комерційний банк
звіт про використання наданого їм авансу за формою:
----------------------------- --------------------------- (назва підприємства зв'язку) (назва комерційного банку,
якому направляється звіт)
Звіт про використання авансу гривні для обміну її на українські карбованці станом на "___" _________ 1996 року
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата |Сума наданого |Сума повернутих |Залишок авансу | |одержання|авансу в гривнях|карбованців в пере-|в гривнях на | |авансу | |рахунку на гривні |кінець дня | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Після закінчення строку дії договору підприємства зв'язку
невикористану суму авансу повинні повернути комерційному банку
або, у виключних випадках, переоформити договір. Видача нового
авансу здійснюється при повному погашенні попереднього. На суму виданого авансу підприємствам зв'язку, при
невиконанні комерційним банком норм обов'язкового резервування,
обласні управління Національного банку здійснюють коригування
розміру обов'язкових резервів.
VI. Вилучення з обігу українських карбованців
При проведенні обміну карбованців на гривні підприємства,
організації, установи, банки повинні ретельно перевіряти дійсність
пред'явлених до обміну карбованців відповідно до загальних правил
визначення ознак платіжності грошових білетів НБУ, передбачених
Порядком ведення касових операцій у народному господарстві
України, і не допускати приймання фальшивих чи підроблених
банкнот. В установах банків карбованці, що надходять від підприємств,
установ і організацій, перераховуються, сортуються і формуються в
пачки. При цьому банкноти, що викликають підозру, потрібно
обов'язково перевірити за допомогою відповідних технічних засобів,
або відправити на експертизу у встановленому порядку. Виявлені
фальшиві гроші не підлягають обміну і їх вартість відшкодовується
матеріально-відповідальною особою. Щоденно після звірки каси українські карбованці підлягають
вилученню з обігу. При цьому здійснюються бухгалтерські проводки:
В установах комерційних банків В установах Національного банку
1) Дт 908 2) Дт 881
Кт каса (036) Кт 161
Приход рахунка 9015 Дт 161 Кт 908
приход рахунка 9015
Залишок на рахунку 9015 в установах комерційних банків має
дорівнювати залишку на рахунку 9015 в установах Національного
банку.
3) У разі надсилання вилучених 4) У разі одержання вилучених ук-
українських карбованців в раїнських карбованців з уста- установи Національного банку нов комерційних банків Видаток рахунка 9015 Видаток рахунка 9015 Приход рахунка 9016 Приход рахунка 9017
Одночасно повідомляються уста-
нови комерційних банків про
одержання карбованців
5) Після одержання повідом-
лення від регіонального
управління НБУ про одер-
жання карбованців
Видаток рахунка 9016
В регіональних управліннях НБУ карбованці перераховуються з
одночасною ретельною перевіркою на ознаки платіжності, після чого
готуються до утилізації. Встановлені випадки недостач або
фальшивих банкнот актуються і списуються з коррахунка комерційного
банку у безспірному порядку.
6) Після утилізації карбованців
складається відповідний акт і
їх сума списується з рахунка
9017
В останній перед введенням гривні робочий день залишок
ювілейної монети (позабалансовий рахунок 9001 індекс "7")
необхідно перерахувати на позабалансовий рахунок 9960 "Різні
цінності і документи" субрахунок "Ювілейна монета" за номінальною
вартістю. Порядок вилучення з обігу карбованців детально викладений в
"Інструкції про порядок вилучення з обігу і утилізації українських
карбованців".
x x x
Цей порядок діє на період проведення грошової реформи. Після
завершення реформи банки здійснюють готівкові операції в
загальновстановленому порядку.