Про збільшення капіталу банків України
Постанова Національного банку України від 04.02.201658
Документ v0058500-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2017, підстава - v0002500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.02.2016  № 58

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 2 від 11.01.2017}

Про збільшення капіталу банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 242 від 07.04.2016}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 31, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення фінансової стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру" викласти в такій редакції:

"1. Банки, статутний капітал яких не відповідає вимогам частини першої статті 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зобов'язані привести його розмір у відповідність до вимог цього закону, а саме: до розміру, не меншого, ніж:

120 мільйонів гривень - до 17 червня 2016 року;

300 мільйонів гривень - до 11 січня 2017 року;

400 мільйонів гривень - до 11 січня 2018 року;

450 мільйонів гривень - до 11 січня 2019 року;

500 мільйонів гривень - до 11 липня 2024 року".

2. Пункт 2.2 глави 2 розділу ІІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"2.2. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1), що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 року, має становити:

120 мільйонів гривень - до 17 червня 2016 року;

300 мільйонів гривень - з 11 січня 2017 року;

400 мільйонів гривень - з 11 січня 2018 року;

450 мільйонів гривень - з 11 січня 2019 року;

500 мільйонів гривень - з 11 липня 2024 року".

3. Банкам:

1) до 11 січня 2017 року подати до Національного банку України реалістичну програму капіталізації (разом з гарантійними листами від акціонерів та іншими документами, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів щодо збільшення статутного капіталу), розроблену з урахуванням вимог цієї постанови, а саме:

банкам, які здійснюють свою діяльність згідно з раніше розробленими програмами капіталізації, - оновлену програму капіталізації;

іншим банкам - програму капіталізації, розроблену відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129 "Про деякі питання діяльності банків";

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 242 від 07.04.2016}

2) забезпечити належне виконання програми капіталізації.

4. Департаменту банківського нагляду (Гриценко Р.А.):

1) забезпечити контроль за поданням банками програм капіталізації та належним їх виконанням;

2) подати Правлінню Національного банку України/Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем пропозиції щодо застосування до банків адекватних заходів впливу в разі:

неподання банками програм капіталізації згідно з вимогами підпункту 1 пункту 3 цієї постанови;

порушення банками графіка збільшення статутного капіталу, установленого пунктом 1 цієї постанови.

5. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору