Документ v0057500-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2019, підстава - v0120500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.05.2018  № 57

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 120 від 13.11.2018}

Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків", "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, створення та ведення Кредитного реєстру, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами), такі зміни:

1) у додатку 1:

у поясненні щодо заповнення форми № 510 "Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)":

у пункті 4:

абзац перший доповнити словами "[крім операцій, здійснених на умовах "форвард", які відображаються на дату укладання угоди (договору)].";

абзац четвертий після слова "угоди" доповнити словом "(договору)";

друге речення підпунктів 8 та 9 пункту 9 після слова "клієнтів" доповнити словами "[крім операцій, здійснених на умовах "форвард", які відображаються на дату укладання угоди (договору)]";

у формі № 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою":

таблицю частини 1 "Інформація про боржника - фізичну особу" доповнити новою колонкою 19 "Ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України";

таблицю частини 4 "Інформація про боржника - юридичну особу" доповнити новою колонкою 31 "Ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України";

таблицю частини 5 "Інформація щодо власників істотної участі боржника - юридичної особи" після колонки 6 доповнити новою колонкою 7 "місце реєстрації".

У зв'язку з цим колонки 7 - 12 уважати відповідно колонками 8 - 13;

у поясненні щодо заповнення форми:

перше речення пункту 2 після цифр та літери "3578 А" доповнити цифрами та літерами "9000 А, 9001 А, 9003 А,";

пункт 13 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"17) колонка 19 - зазначається ознака використання даних для Кредитного реєстру Національного банку України (далі - Кредитний реєстр) (так/ні) - 1 знак:

0 - ні;

1 - так.";

пункт 16 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"22) колонка 31 - зазначається ознака використання даних для Кредитного реєстру (так/ні) - 1 знак:

0 - ні;

1 - так.";

у пункті 17:

доповнити підпункт 2 новим абзацом такого змісту:

"колонка 7 - зазначається місце реєстрації власника істотної участі - фізичної особи: назва району (для міст - обласних центрів район не зазначається), поштовий індекс, назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, номер квартири);";

у підпункті 3:

в абзаці першому цифри "7 - 12" замінити цифрами "8 - 13";

в абзаці другому цифру "7" замінити цифрою "8";

в абзаці третьому цифру "8" замінити цифрою "9";

в абзаці четвертому цифру "9" замінити цифрами "10";

в абзаці шостому цифри "10" замінити цифрами "11 ";

в абзаці сьомому цифри "11 " замінити цифрами "12";

в абзаці восьмому цифри "12" замінити цифрами "13";

2) підпункт 1 пункту 36 додатка 2 після слова "клієнта" доповнити словами "(крім операцій, здійснених на умовах "форвард")".

2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ.Є. Вернервгору