Документ v0040500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.02.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.02.2019  № 40

Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 9 та 16 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України перелік послуг, що надаються Національним банком України у сфері реєстрації та ліцензування, за які Національним банком України справляється плата, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), такі зміни:

1) рядок 23 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

23

23

Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на здійснення валютних операцій небанківській установі

10 130

";

2) рядки 24-46 виключити.

У зв’язку з цим рядки 47-58 уважати відповідно рядками 24-35.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолійвгору