Документ v003u710-05, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2005

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення
положення частини другої статті 17 Закону України
"Про питну воду та питне водопостачання"

м. Київ Справа N 2-3/2005
12 січня 2005 року
N 3-у/2005

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Станік Сюзанни Романівни, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни - суддя-доповідач,
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим про офіційне тлумачення положення частини другої
статті 17 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
від 10 січня 2002 року N 2918-III ( 2918-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112).
Заслухавши суддю-доповідача Чубар Л.П. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Верховна Рада
Автономної Республіки Крим - звернувся до Конституційного Суду
України з клопотанням про офіційне тлумачення положення частини
другої статті 17 Закону України "Про питну воду та питне
водопостачання" ( 2918-14 ) (далі - Закон), що передбачає
здійснення спеціального водокористування на підставі дозволу, який
видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Автор клопотання, звертаючи увагу на відповідні положення Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ) (статті 14, 19, 21), Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ) (статті 48, 49, 55), постанови
Кабінету Міністрів України, видані на їх виконання, просить дати
відповідь, чи варто розуміти зміст зазначеної норми Закону
( 2918-14 ) так, що у разі використання підприємством підземних
вод для питного водопостачання дозвіл на спеціальне
водокористування видається тільки за наявності ліцензії на
користування надрами.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 8 грудня 2004 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до статті 93 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного подання
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є практична необхідність у з'ясуванні або
роз'ясненні, офіційній інтерпретації їх положень.
Аналіз конституційного подання свідчить про відсутність
практичної необхідності в офіційному тлумаченні положення частини
другої статті 17 Закону ( 2918-14 ). В ньому фактично ставиться
питання стосовно консультації щодо застосування норм законодавства
про спеціальне водокористування.
При цьому викладений автором конституційного подання зміст
положень низки нормативно-правових актів, що стосуються
спеціального водокористування, є неповним і тому не може вважатися
правовим обґрунтуванням необхідності в офіційному тлумаченні,
зазначення якого у конституційному поданні є обов'язковим згідно з
пунктом 4 частини другої статті 39 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ). Зокрема, не взято до
уваги положення частини п'ятої статті 17 Закону ( 2918-14 ), яке
врегульовує порушене в конституційному поданні питання,
встановлюючи, що у разі використання підземних вод для питного
водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з
законом дозвіл на користування надрами. А статтями 16, 19, 21
Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) саме й передбачається
надання підприємствам спеціальних дозволів (ліцензій) на
користування ділянкою надр з відповідною метою, в тому числі і для
видобування прісних підземних вод.
Таким чином, конституційне подання не відповідає вимогам,
передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), що є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 39, 45, 50, 93
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 17
Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
( 2918-14 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору