Документ v0039874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.01.2019  № 39

Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів перероблення та рівня тарифу у сфері перероблення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1120, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»;

3) Форму звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів перероблення»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів перероблення»;

5) Форму звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу»;

6) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 39

ЗВІТ
щодо рівня прозорості
(Форма № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 39

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості» (далі - форма звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ) та строки її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

річний звіт про виконання - звіт за підсумками року щодо виконання інвестиційної програми, який оприлюднюється щорічно на офіційному веб-сайті ліцензіата (за наявності) та/або інформаційних стендах ліцензіата або на сайті органів місцевого самоврядування, що здійснювали погодження інвестиційної програми.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, призначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. У звіті зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з двох розділів: I «Інформація про ліцензіата» та II «Наявність оприлюдненої інформації».

3.2. Розділ I «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з перероблення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження ліцензіата не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса об’єкта (приміщення, будівлі, земельної ділянки та/або території), у межах якого провадиться господарська діяльність з перероблення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підписувати документи від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наданих даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ II «Наявність оприлюдненої інформації» має містити такі відомості:

графа 2 - дата оприлюднення повідомлення щодо необхідності встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 3 - дата оприлюднення обґрунтування необхідності встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 4 - наявність оприлюдненого на офіційному веб-сайті ліцензіата строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції щодо встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 5 - дата оприлюднення повідомлення щодо проведеного відкритого обговорення питання встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 6 - дата оприлюднення протоколу відкритого обговорення питання встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 7 - дата оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми;

графа 8 - дата оприлюднення повідомлення щодо необхідності зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 9 - дата оприлюднення обґрунтування необхідності зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 10 - наявність оприлюдненого на офіційному веб-сайті ліцензіата строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції щодо зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 11 - дата оприлюднення повідомлення щодо проведеного відкритого обговорення питання зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 12 - дата оприлюднення протоколу відкритого обговорення питання зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 13 - дата оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо зміни тарифу/інвестиційної програми;

графа 14 - наявність річної форми звіту щодо виконання інвестиційної програми за минулий календарний рік, яка розміщується ліцензіатом в установленому порядку упродовж першого кварталу поточного календарного року. Звітним періодом є другий квартал поточного року;

графа 15 - місце розміщення річної форми звіту щодо виконання інвестиційної програми (адреса розміщення інформаційного стенда або веб-сайт органу місцевого самоврядування). Заповнюється у разі, якщо річна форма звіту була розміщена ліцензіатом на інформаційному стенді або на сайті органу місцевого самоврядування, що здійснював погодження інвестиційної програми.

3.4. У разі відсутності інформації, яка має бути відображена у графах 2 - 15, ліцензіат проставляє цифру «0».

3.5. Ліцензіат надає інформацію із зазначенням відповідної дати (графи 2, 3, 5 - 9, 11 - 14) або відповідного строку (графи 4, 10).

3.6. Дата оформлюється цифровим способом. Елементи дати зазначають арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день місяця, місяць, рік. При цьому число й місяць проставляють двома парами цифр, розділеними крапкою, рік - чотирма цифрами; крапку в кінці не ставлять. Якщо один з елементів дати (день місяця чи місяць) складається лише з однієї цифри, перед нею треба ставити нуль (наприклад: 18.09.2018).

Строк указується в днях із зазначенням дати початку перебігу та дати спливу строку з оформленням дати за вищенаведеним зразком.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилкові дані, ліцензіат зобов’язаний невідкладно повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. Кострикін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 39

ЗВІТ
щодо обсягів перероблення
(Форма № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 39

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів перероблення»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів перероблення» (далі - форма звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ) та строки її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

калорійність побутових відходів - теплотворна здатність побутових відходів (кількість тепла (теплової енергії), що виділяється під час згорання 1 кг побутових відходів);

побічна продукція - вторинна сировина, теплова та/або електрична енергія, отримані у процесі перероблення побутових відходів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи» та Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів, затверджених постановою НКРЕКП від 25 травня 2017 року № 683.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, призначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. У звіті зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з «Інформації про ліцензіата» та трьох розділів: I «Загальна частина», II «Побічна продукція» та III «Залишки побутових відходів».

3.2. «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з перероблення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження ліцензіата не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса об’єкта (приміщення, будівлі, земельної ділянки та/або території), у межах якого провадиться господарська діяльність з перероблення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підписувати документи від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наданих даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ I «Загальна частина» містить такі відомості:

рядок 01 - щодо обсягів побутових відходів, прийнятих на перероблення протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру - тонна;

рядок 02 - щодо калорійності побутових відходів y разі їх термічного оброблення (спалювання) або отримання паливних брикетів. Зазначаються дані попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також середнє значення за звітний період. Одиниця виміру - кілоджоуль на кілограм.

3.4. Розділ II «Побічна продукція» містить такі відомості:

рядок 03 - щодо вторинної сировини (макулатури, пластику, скла, чорних та кольорових металів тощо), що складаються з суми рядків 04 - 20. Зазначаються дані за попередній звітний період, звітний період з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру - тонна;

рядки 21-24 - щодо палива, отриманого у процесі перероблення побутових відходів (біогазу, рідкого палива, паливних брикетів тощо). Зазначаються дані за попередній звітний період, звітний період з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру в залежності від агрегатного стану палива - тисяча кубічних метрів або тонна;

рядки 25-36 - щодо електричної та теплової енергії, отриманої у процесі перероблення побутових відходів;

рядок 25 - щодо електричної енергії, отриманої протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком - сума рядків 26 та 27;

рядок 26 - щодо електричної енергії, відпущеної в мережу. Одиниця виміру - тисяча кіловат-годин;

рядок 27 - щодо електричної енергії, виробленої для власних потреб. Одиниця виміру - тисяча кіловат-годин;

рядок 28 - щодо кількості об’єктів генерації;

рядок 29 - щодо кількості робочих годин. Одиниця виміру - година;

рядок 30 - щодо виробничої потужності. Зазначаються дані попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також середнє значення по звітному періоду. Одиниця виміру - кіловат-година;

рядок 31 - щодо виробленої теплової енергії протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком - сума рядків 32 та 33;

рядок 32 - щодо теплової енергії, виробленої для продажу. Одиниця виміру - тисяча гігакалорій;

рядок 33 - щодо теплової енергії, виробленої для власних потреб. Одиниця виміру - тисяча гігакалорій;

рядок 34 - щодо кількості теплогенеруючих установок;

рядок 35 - щодо кількості робочих годин протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця віміру - година;

рядок 36 - щодо виробничої потужності. Зазначаються дані попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також середнє значення по звітному періоду. Одиниця віміру - гігакалорія.

3.5. Розділ III «Залишки побутових відходів» містить такі відомості:

рядок 37 - щодо залишків побутових відходів, які утворились у процесі перероблення побутових відходів протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру - тонна;

рядок 38 - щодо кількості залишків побутових відходів, які утворились у процесі перероблення побутових відходів та були відправлені на полігон/звалище протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру - тонна;

рядок 39 - щодо адреси полігону (фактична адреса земельної ділянки), на який були відправлені залишки побутових відходів, що утворились у процесі переробки побутових відходів;

рядок 40 - щодо суб’єкта господарювання, який експлуатує полігон/звалище, на який були відправлені залишки побутових відходів, що утворились у процесі переробки побутових відходів.

3.6. Інформація, крім рядків 39 і 40, має бути заповнена кількісними показниками за кожною позицією. При цьому вона повинна містити лише один показник. У разі відсутності відповідей ліцензіат проставляє цифру «0».

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилкові дані, ліцензіат зобов’язаний невідкладно повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. Кострикін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 39

ЗВІТ
щодо рівня тарифу
(Форма № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 39

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу» (далі - форма звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ) та строки її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

повна собівартість - собівартість перероблення побутових відходів у встановленому тарифі на послугу з перероблення побутових відходів;

фактична повна собівартість - фактичні витрати повної собівартості ліцензіата, які він поніс протягом звітного періоду при наданні послуги з перероблення побутових відходів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи» та Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 жовтня 2017 року № 1307.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП протягом 50 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, призначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. У звіті зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з «Інформації про ліцензіата» та п’яти розділів: I «Фактичний обсяг наданих послуг», II «Інформація про тариф», III «Інформація про основні витрати», IV «Загальний сумарний дохід від продажу побічної продукції» та V «Ціни і зарплата».

3.2. «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з перероблення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження ліцензіата не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса об’єкта (приміщення, будівлі, земельної ділянки та/або території), у межах якого провадиться господарська діяльність з перероблення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підписувати документи від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наданих даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ I «Фактичний обсяг наданих послуг» містить такі відомості:

рядок 01 - щодо фактичного обсягу перероблених побутових відходів попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком. Одиниця виміру - тонна.

3.4. Розділ II «Інформація про тариф» містить такі відомості:

рядок 02 - інформація щодо діючого тарифу на послугу з перероблення побутових відходів (без ПДВ). Одиниця виміру - гривень за тонну;

рядок 03 - інформація про плату з одного мешканця за перероблення побутових відходів відповідно до діючого тарифу на послугу з перероблення побутових відходів. Одиниця виміру - гривень за тонну;

рядок 04 - інформація щодо повної собівартості наданих послуг з перероблення побутових відходів, яка передбачена діючим тарифом (без ПДВ). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 05 - інформація щодо фактичної повної собівартості наданих послуг з перероблення побутових відходів (без ПДВ). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 06 - інформація щодо рівня відшкодування діючим тарифом повної собівартості, вираженого у відсотках;

рядок 07 - інформація щодо отриманих коштів за надані послуги з перероблення побутових відходів. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 08 - інформація щодо фактичного рівня оплати споживачами отриманих у попередньому звітному періоді та звітному періоді з помісячною розбивкою послуг з перероблення побутових відходів (з урахуванням отриманих пільг та субсидій), вираженого у відсотках.

3.5. У розділі III «Інформація про основні витрати» зазначаються відомості попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком:

рядок 09 - інформація про витрати на паливно-мастильні матеріали, понесені для механізованого забезпечення основного технологічного процесу перероблення побутових відходів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (у складі прямих матеріальних витрат виробничої собівартості). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 10 - інформація про витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати) працівників, задіяних у наданні послуги з перероблення побутових відходів (у складі виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 11 - інформація про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, задіяних у наданні послуги з перероблення побутових відходів (у складі виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 12 - інформація стосовно екологічного податку, що включає рядки 13 та 14;

рядок 13 - плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 14 - плата за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 15 - інформація стосовно плати за землю. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 16 - інформація стосовно платежів за поводження з залишками побутових відходів, які утворились у процесі перероблення побутових відходів, іншим суб’єктом господарювання. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 17 - інформація про адміністративні витрати. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 18 - інформація про витрати на збут, які безпосередньо пов’язані зі збутом послуги з перероблення побутових відходів;

рядок 19 - інформація про фінансові витрати (витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями для провадження ліцензованої діяльності). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 20 - інформація про плановий прибуток. Одиниця виміру - тисяч гривень. Складається з інформації про:

рядок 21 - податок на прибуток;

рядок 22 - чистий прибуток, у т. ч.:

рядок 23 - дивіденди;

рядок 24 - резервний фонд;

рядок 25 - виробничі інвестиції;

рядок 26 - інше використання прибутку.

3.6. У розділі IV «Загальний сумарний дохід від продажу побічної продукції» зазначаються відомості попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком:

рядок 27 - інформація стосовно загального сумарного доходу, який отримано від продажу побічної продукції, що є сумою рядків 28, 46 - 49. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 28 - інформація стосовно доходу від продажу вторинної сировини. Включає інформацію стосовно доходу від продажу макулатури всіх марок, усіх видів пластику, скла, чорних та кольорових металів тощо (рядки 29 - 45). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 46 - інформація стосовно доходу від продажу електричної енергії. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 47 - інформація стосовно доходу від продажу теплової енергії. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 48 - інформація стосовно доходу від продажу залишків побутових відходів. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 49 - інформація стосовно доходу від продажу іншої побічної продукції, що не ввійшла в рядки 29 - 48. Одиниця виміру - тисяч гривень.

3.7. У розділі V «Ціни і зарплата» зазначаються відомості попереднього звітного періоду, а також звітного періоду з помісячною розбивкою:

рядок 50 - інформація про ціну дизельного пального у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядок 51 - інформація про ціну бензину у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядок 52 - інформація про ціну природного газу у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою. Одиниця виміру - гривень за тисячу метрів кубічних;

рядок 53 - інформація про ціну іншого виду пального (із зазначенням виду пального) у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою. Одиниця виміру вказується відповідно до агрегатного стану зазначеного виду пального;

рядки 54 - 73 - інформація про нараховану заробітну плату у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою (мінімальна, максимальна, середня). Одиниця виміру - гривень. У тому числі у складі:

рядок 58 - прямих витрат;

рядок 62 - загальновиробничих витрат;

рядок 66 - адміністративних витрат;

рядок 70 - витрат на збут;

рядок 74 - інформація про середньоспискову чисельність персоналу у попередньому звітному періоді, а також звітному періоді з помісячною розбивкою.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилкові дані, ліцензіат зобов’язаний невідкладно повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. Кострикінвгору