Документ v0038874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.01.2019  № 38

Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів захоронення та рівня тарифу у сфері захоронення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1120, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»;

3) Форму звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів захоронення»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів захоронення»;

5) Форму звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу»;

6) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 38

ЗВІТ
щодо рівня прозорості
(Форма № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 38

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня прозорості» (далі - форма звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ) та її строки подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

квартальний звіт про виконання - щоквартальне оприлюднення ліцензіатом електронної форми звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на своєму офіційному веб-сайті;

річний звіт про виконання - електронна форма звіту за підсумками року щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану, яка оприлюднюється щорічно на офіційному веб-сайті ліцензіата.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Exсel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, визначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. Зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з двох розділів: I «Інформація про ліцензіата» та II «Наявність оприлюдненої інформації».

3.2. Розділ I «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з захоронення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження ліцензіата не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса земельної ділянки, у межах якої провадиться господарська діяльність з захоронення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підписувати документи від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наданих даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ II «Наявність оприлюдненої інформації» має містити такі відомості:

графа 2 - дату оприлюднення повідомлення щодо необхідності встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 3 - дату оприлюднення обґрунтування необхідності встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 4 - наявність оприлюдненого на офіційному веб-сайті ліцензіата строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції щодо встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 5 - дату оприлюднення повідомлення щодо проведеного відкритого обговорення питання встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 6 - дату оприлюднення протоколу відкритого обговорення питання встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 7 - дату оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо встановлення тарифу/схвалення інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 8 - дату оприлюднення повідомлення щодо необхідності зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 9 - дату оприлюднення обґрунтування необхідності зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 10 - наявність оприлюдненого на офіційному веб-сайті ліцензіата строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції щодо зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 11 - дату оприлюднення повідомлення щодо проведеного відкритого обговорення питання зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 12 - дату оприлюднення протоколу відкритого обговорення питання зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 13 - дату оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо зміни тарифу/інвестиційної програми та/або інвестиційного плану;

графа 14 - дату оприлюднення квартальної електронної форми звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на своєму офіційному веб-сайті, яка оприлюднюється ліцензіатом не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років;

графа 15 - дату оприлюднення річної електронної форми звіту щодо виконання інвестиційної програми та/або інвестиційного плану на своєму офіційному веб-сайті, яка оприлюднюється ліцензіатом не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

3.4. У разі відсутності інформації, яка має бути відображена у графах 2-15, ліцензіат проставляє цифру «0».

3.5. Ліцензіат надає інформацію із зазначенням відповідної дати (графи 2, 3, 5-9, 11-15) або відповідного строку (графи 4, 10).

3.6. Дата оформлюється цифровим способом. Елементи дати зазначають арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: день місяця, місяць, рік. При цьому число й місяць проставляють двома парами цифр, розділеними крапкою, рік - чотирма цифрами; крапку в кінці не ставлять. Якщо один з елементів дати (день місяця чи місяць) складається лише з однієї цифри, перед нею треба ставити нуль (наприклад: 18.09.2018).

Строк указується в днях із зазначенням дати початку перебігу та дати спливу строку з оформленням дати за вищенаведеним зразком.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилкові дані, ліцензіат зобов’язаний невідкладно з дня виявлення повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. Кострикін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 38

ЗВІТ
щодо обсягів захоронення
(Форма № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 38

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів захоронення»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо обсягів захоронення» (далі - форма звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ) та строки її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

будівельні відходи - відходи будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт тощо, що утворюються в процесі виробничої діяльності людини;

великогабаритні побутові відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;

відходи зеленого господарства - рослинні рештки, трава, листя, гілки дерев, які утворюються при догляді за зеленими насадженнями прибудинкових територій та зелених насаджень загального користування;

вуличний змет - змет з вулично-дорожньої мережі населеного пункту;

інші відходи - відходи або компоненти, які не позначені іншим способом і з якими здійснюються операції у сфері поводження з відходами;

промислові відходи III класу небезпеки - промислові відходи згідно з додатком Є до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», які приймаються для складування на полігоні твердих побутових відходів;

промислові відходи IV класу небезпеки - промислові відходи згідно з додатком Є до ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», які приймаються для складування на полігоні твердих побутових відходів;

ремонтні побутові відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

тверді побутові відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням (крім великогабаритних та ремонтних побутових відходів).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи».

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП протягом 25 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, визначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. Зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з «Інформації про ліцензіата» та двох розділів: I «Загальна частина», II «Щільність побутових відходів».

3.2. «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з захоронення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження ліцензіата не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса земельної ділянки, у межах якої провадиться господарська діяльність з захоронення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підписувати документи від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наведених даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ І «Загальна частина»:

рядки 001 - 028 - зазначаються відомості щодо фактичного обсягу відповідних відходів, що були прийняті на захоронення протягом попереднього звітного періоду, звітного періоду з помісячною розбивкою, а також підсумком.

Інформація щодо фактичних обсягів надання послуг за видами діяльності має бути заповнена кількісними показниками за кожною позицією. При цьому вона повинна містити лише один показник. У разі відсутності відомостей ліцензіат проставляє цифру «0».

3.4. Розділ ІІ «Щільність побутових відходів» містить такі відомості:

рядок 029 - щільність побутових відходів. У разі захоронення побутових відходів з різних населених пунктах зазначається середньозважена щільність. Одиниця виміру - кілограм на метр кубічний;

рядок 030 - коефіцієнт щільності побутових відходів, що визначається діленням тисячі на показник щільності рядка 029;

рядок 031 - дату та номер рішення уповноваженого органу, яким затверджено щільність побутових відходів та/або коефіцієнт щільності побутових відходів.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилковість звітних даних, ліцензіат зобов’язаний невідкладно з дня виявлення повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. КострикінЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
18.01.2019  № 38

ЗВІТ
щодо рівня тарифу
(Форма № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18.01.2019  № 38

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна) «Звіт щодо рівня тарифу» (далі - форма звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ) та строки її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

повна собівартість - собівартість захоронення побутових відходів у встановленому тарифі на послугу з захоронення побутових відходів;

тариф на послугу з захоронення побутових відходів - вартість одиниці (1 тонна або 1 метр кубічний) захоронення побутових відходів, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, витрат на покриття втрат ліцензіата та планованого прибутку, який встановлюється уповноваженим органом без урахування податку на додану вартість;

фактична повна собівартість - фактичні витрати повної собівартості ліцензіата, які він поніс протягом звітного періоду при наданні послуги з захоронення побутових відходів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про відходи» та Порядку формування тарифів на послугу з захоронення побутових відходів, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 601.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП протягом 50 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день його реєстрації в НКРЕКП, а у разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата, та дата відправлення електронного листа, що автоматично формується електронним поштовим сервісом.

Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є робочий день, наступний за вихідним або святковим днем.

2.4. Звіт направляється поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: wasteregulation@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.5. Звіт підписується керівником ліцензіата або уповноваженою особою, визначеною відповідальною за його підготовку, та виконавцем. Зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та адреса електронної пошти.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/.

2.7. Відповідальним за складання звіту та достовірність наданої інформації є ліцензіат.

3. Порядок заповнення

3.1. Звіт складається з «Інформації про ліцензіата» та чотирьох розділів: I «Фактичний обсяг наданих послуг», II «Інформація про тариф», III «Інформація про основні понесені витрати», IV «Ціни і зарплата».

3.2. «Інформація про ліцензіата» має містити відомості про:

1 - назву ліцензіата - повне найменування ліцензіата відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, що провадить господарську діяльність з захоронення побутових відходів;

2 - місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ліцензіата та здійснення управління і обліку: індекс, область, район, населений пункт (місто, селище міського типу, село), вулиця, будинок;

3 - адресу місця провадження господарської діяльності. У разі якщо місцезнаходження юридичної особи не збігається з місцем провадження господарської діяльності, зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності, а саме адреса земельної ділянки, у межах якої провадиться господарська діяльність з захоронення побутових відходів;

4 - код ЄДРПОУ ліцензіата відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5 - керівника ліцензіата (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

6 - уповноважену особу, яка відповідно до законодавства має право підпису документів від імені ліцензіата (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

7 - виконавця - особу, відповідальну за достовірність наданих даних (посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон (із зазначенням коду міжміського зв’язку), телефон/факс, електронна адреса);

8 - згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Розділ І «Фактичний обсяг наданих послуг»:

рядки 001 - 002 - відомості щодо фактичного обсягу захоронених побутових відходів.

3.4. Розділ ІІ «Інформація про тариф» містить такі відомості:

рядки 003 - 004 - інформація щодо діючого тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, без ПДВ;

рядок 005 - інформація про вартість захоронення побутових відходів на одну особу відповідно до діючого тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, яка розраховується за формулами

(1)

де

Вт

-

вартість захоронення побутових відходів на одну особу на місяць,


Тт

-

тариф на послугу з захоронення побутових відходів, грн/т,


Нт

-

річна норма надання послуг з вивезення побутових відходів на одну особу, т, або

(2)

де

Вт

-

вартість захоронення побутових відходів на одну особу на місяць,


Тт

-

тариф на послугу з захоронення побутових відходів, грн/т,


К

-

коефіцієнт щільності.

Формула 1 застосовується для розрахунку вартості, якщо річна норма надання послуг з вивезення побутових відходів зазначена в одиницях маси.

Формула 2 застосовується для розрахунку вартості, якщо річна норма надання послуг з вивезення побутових відходів зазначена в одиницях об’єму;

рядок 006 - інформація щодо повної собівартості наданих послуг з захоронення побутових відходів, яка передбачена діючим тарифом, без ПДВ. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 007 - інформація щодо фактичної повної собівартості наданих послуг з захоронення побутових відходів, без ПДВ. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядки 008 - інформація щодо рівня відшкодування діючим тарифом повної собівартості;

рядок 009 - інформація щодо отриманих коштів за надані послуги з захоронення побутових відходів. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 010 - інформація щодо фактичного рівня розрахунків (оплати) у звітному періоді замовниками послуг з захоронення побутових відходів (з урахуванням отриманих пільг та субсидій), вираженого у відсотках.

3.5. Розділ III «Інформація про основні понесені витрати» містить такі відомості:

рядок 011 - інформація про витрати на паливно-мастильні матеріали, необхідні для механізованого забезпечення основного технологічного процесу захоронення побутових відходів (розрівнювання, ущільнення побутових відходів, їх покриття ізолювальним шаром тощо), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (у складі прямих матеріальних витрат виробничої собівартості). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 012 - інформація про витрати на всю оплату праці (заробітна плата та інші виплати) працівників, задіяних у наданні послуги з захоронення побутових відходів (у складі виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 013 - інформація про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, нарахований на всю оплату праці (рядок 012). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 014 - інформація про адміністративні витрати. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 015 - інформація про витрати на збут, які безпосередньо пов’язані зі збутом послуги з захоронення побутових відходів;

рядок 016 - інформація про фінансові витрати (витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями для провадження ліцензованої діяльності). Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 017 - інформація стосовно екологічного податку за розміщення побутових відходів. Одиниця виміру - тисяч гривень;

рядок 018 - інформація про плату за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), на якій розташований полігон/звалище побутових відходів. Одиниця виміру - тисяч гривень.

3.6. Розділ IV «Ціни і зарплата» містить такі відомості:

рядок 019 - інформація про середню ціну дизельного пального, списаного у відповідному звітному періоді, а також за кожен місяць звітного періоду. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядок 020 - інформація про середню ціну бензину, списаного у відповідному звітному періоді, а також за кожен місяць звітного періоду. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядок 021 - інформація про середню ціну моторного мастила, списаного у відповідному звітному періоді, а також за кожен місяць звітного періоду. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядок 022 - інформація про середню ціну пластичного мастила, списаного у відповідному звітному періоді, а також за кожен місяць звітного періоду. Одиниця виміру - гривень за 1 кілограм;

рядок 023 - інформація про середню ціну трансмісійного мастила, списаного у відповідному звітному періоді, а також за кожен місяць звітного періоду. Одиниця виміру - гривень за 1 літр;

рядки 024 - 026 - інформація про нараховану заробітну плату у відповідному звітному періоді, а також у кожному місяці звітного періоду (мінімальну, максимальну, середню). Одиниця виміру - гривень.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звіті виявлено помилковість звітних даних, ліцензіат зобов’язаний невідкладно з дня виявлення повідомити про це НКРЕКП.

4.2. Виправлений звіт надсилається ліцензіатом листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень відповідно до глави 2 цієї Інструкції.

Начальник
Управління з питань
формування та реалізації
державної політики
у сфері поводження
з побутовими відходами


О. Кострикінвгору