Документ v0037359-18, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2018 року № 37

Про надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру виборців

Відповідно до статті 11, частин другої, третьої статті 14, частини сьомої статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", статей 14, 16 Закону України "Про захист персональних даних", статей 8, 9 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27, частиною четвертою статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру виборців, що додається.

2. Міністерству фінансів України надати Центральній виборчій комісії копії документів, які засвідчують наявність комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців:

здійснити налаштування програмного забезпечення та телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" для надання інформації з Державного реєстру виборців у Порядку, затвердженому пунктом 1 цієї постанови;

забезпечити надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру виборців після виконання Міністерством фінансів України вимоги пункту 2 цієї постанови.

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 березня 2018 року № 37

ПОРЯДОК
надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру виборців

1. Цей Порядок визначає процедуру надання Міністерству фінансів України (далі - Міністерство) інформації з Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) для здійснення ним повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Інформація з Реєстру надається Міністерству в електронному вигляді шляхом надсилання засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС ДРВ) відповідей на запити Міністерства, надіслані засобами Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, порядок адміністрування якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 137.

3. Структура, формат даних, що передаються і приймаються згідно з цим Порядком, використання засобів електронної ідентифікації та автентифікації і забезпечення цілісності та автентичності електронних повідомлень, способи захисту інформації під час передачі даних визначаються Технічним протоколом надання Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру виборців (далі - Технічний протокол), який затверджують керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців та уповноважена посадова особа Міністерства.

4. Надсилання запитів Міністерства на отримання інформації з Реєстру та відповідей на запити здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

5. Надходження запитів та надсилання відповідей на них фіксуються засобами АІТС ДРВ.

6. Запит Міністерства формується щодо однієї або декількох фізичних осіб.

7. Запит стосовно кожної фізичної особи повинен містити такі дані:

прізвище;

ім’я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження.

Запит може містити також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу.

8. Обробка запиту забезпечується засобами АІТС ДРВ.

9. Відповідь на запит формується з відомостей про виборця, які містяться у базі даних Реєстру, в строк та обсязі, що визначаються Технічним протоколом.

10. Отримані запити перевіряються засобами АІТС ДРВ на відповідність вимогам щодо формату та структури, визначеним у Технічному протоколі.

11. У разі якщо виявлено невідповідність запиту вимогам Технічного протоколу, такий запит автоматично відхиляється з одночасним надсиланням повідомлення Міністерству про таку невідповідність протягом одного робочого дня.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору