Документ v0036359-19, поточна редакція — Прийняття від 08.01.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 8 січня 2019 року № 36

Про Роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України

З метою забезпечення збереження виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчих комісій з виборів Президента України, забезпечення діяльності виборчих комісій, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, відповідно до частини п’ятої статті 85, частини другої статті 88 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 9 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо порядку передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити форми:

акта приймання-передачі виборчої документації (додаток 2);

акта приймання-передачі печатки, штампа "Вибув" та інших матеріальних цінностей (додаток 3);

акта приймання-передачі матеріальних цінностей (додаток 4).

3. Цю постанову надіслати Державній архівній службі України, обласним, Київській міській радам, обласним, Київській міській державним адміністраціям для передачі відповідним органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення для використання в роботі та доведення до відома дільничних виборчих комісій.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 січня 2019 року № 36

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо порядку передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування відповідних положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) щодо питань передавання виборчої та іншої документації, а також матеріальних цінностей виборчими комісіями з виборів Президента України виборчим комісіям, склад яких сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України.

1. У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування з виборів Президента України окружна виборча комісія з виборів Президента України (далі - окружна виборча комісія) передає в упорядкованому стані за описами справ та актом приймання-передачі (додаток 2) окружній виборчій комісії, склад якої сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, на зберігання для подальшої передачі до відповідної місцевої державної архівної установи згідно з вимогами Закону України "Про вибори Президента України", постановами Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 "Про Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів" (із змінами) та від 30 квітня 2014 року № 435 "Про Порядок передачі окружними виборчими комісіями з виборів Президента України виборчої та іншої документації на зберігання до місцевих державних архівних установ" такі виборчі документи:

фінансові документи окружної виборчої комісії (кошториси, штатний розпис, плани асигнувань, фінансові звіти);

постанови окружної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих комісій;

постанови, протокольні рішення окружної виборчої комісії та документи (подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на підставі яких прийнято рішення;

протоколи засідань окружної виборчої комісії з відповідними додатками;

протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі, в тому числі з поміткою "Уточнений";

протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (за наявності), в тому числі з поміткою "Уточнений";

протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, в тому числі з поміткою "Уточнений";

виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів;

списки виборців (попередні та уточнені);

акти, заяви, скарги про порушення вимог Закону під час проведення голосування і підрахунку голосів виборців;

протоколи засідань та рішення дільничних виборчих комісій;

первинні бухгалтерські документи;

інші документи відповідно до Закону, а також Типової номенклатури справ окружної виборчої комісії, якою встановлено перелік виборчої документації та строки її зберігання;

документи з кадрових питань (особового складу).

Пакети з виборчими та іншими документами окружної виборчої комісії передаються запакованими в коробки з міцного картону, архівні бокси, мішки тощо, які пломбуються або опечатуються стрічкою з проставленням на ній підписів голови (заступника голови) та секретаря окружної виборчої комісії та печатки окружної виборчої комісії. На зовнішньому боці коробки, архівного боксу, мішка тощо наноситься напис із зазначенням номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, з описом (описами) видів документів, їх кількості, що засвідчується підписами голови (заступника голови) та секретаря окружної виборчої комісії, печаткою цієї комісії.

Пакети із списками виборців запаковуються окремо від інших видів виборчої документації.

Виборчі документи повинні бути належним чином упорядковані, упаковані та оформлені для передачі не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.

2. Голова (заступник голови) окружної виборчої комісії передає голові окружної виборчої комісії, склад якої сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, такі документи цієї комісії (станом на день закінчення повноважень цього складу комісії):

інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України за формою згідно з додатком 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 26;

довідку про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку за формою згідно з додатком 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 26;

розшифровку до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" за формою згідно з додатком 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 26;

реєстри бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 2 до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 березня 2012 року № 309 (із змінами).

3. Печатки дільничних виборчих комісій, штампи "Вибув" та інші матеріальні цінності, що надавалися дільничним виборчим комісіям з виборів Президента України, передаються цими комісіями окружній виборчій комісії, яка разом зі своєю печаткою передає їх окружній виборчій комісії, склад якої сформований для проведення повторного голосування з виборів Президента України, за актом приймання-передачі матеріальних цінностей (додаток 3).

4. Виборчі скриньки, кабіни для голосування, інші матеріальні цінності, придбані окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення виборів Президента України, і передані дільничним виборчим комісіям для проведення виборів Президента України, до сформування нового складу дільничних виборчих комісій для проведення повторного голосування з виборів Президента України зберігаються у приміщеннях відповідних виборчих дільниць, відповідальність за зберігання яких несе голова дільничної виборчої комісії з виборів Президента України.

Голова (заступник голови) дільничної виборчої комісії з виборів Президента України передає виборчі скриньки, кабіни для голосування, інші матеріальні цінності голові дільничної виборчої комісії, склад якої сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України, за актом приймання-передачі матеріальних цінностей (додаток 4).

5. До підписання актів приймання-передачі виборчої документації і приймання-передачі печатки, штампа "Вибув" та інших матеріальних цінностей відповідальність за збереження виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей покладається на голову окружної виборчої комісії з виборів Президента України, а після підписання вказаних актів - на голову окружної виборчої комісії, склад якої сформовано для проведення повторного голосування з виборів Президента України.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


А.БАСАЛАЄВАДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 січня 2019 року № 36

АКТ
приймання-передачі виборчої документації


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 січня 2019 року № 36

АКТ
приймання-передачі печатки, штампа "Вибув" та інших матеріальних цінностей


Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 січня 2019 року № 36

АКТ
приймання-передачі матеріальних цінностейвгору