Документ v0033500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.02.2019  № 33

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статтею 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою вдосконалення порядку здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8, такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 5 цифру та слова ", 9", "або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника валютної операції" виключити;

2) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк має право здійснювати додатковий аналіз за договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором (з урахуванням змін у разі їх наявності), згідно з яким здійснюється валютна операція.";

3) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Уповноважена установа зобов'язана на вимогу Національного банку надати письмові пояснення і документи стосовно результатів проведеного додаткового аналізу та вжитих заходів відповідно до вимог, установлених цим Положенням. ";

4) у таблиці додатка до Положення:

в абзаці восьмому колонки 3 рядка 2 цифри, слово та літери "50000 доларів США" замінити цифрами та словом "50000 євро";

колонку 1 індикатора за номером 13 доповнити цифрою "3".

У зв'язку з цим рядки 3-22 уважати відповідно рядками 4-23;

рядок 9 виключити.

У зв'язку з цим рядки 10-23 уважати відповідно рядками 9-22.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор БЕРЕЗА) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину РОЖКОВУ.

4. Постанова набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції".

В.о. Голови

К. Рожковавгору