Документ v0033500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.04.2017  № 33

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 118 від 21.11.2017}

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 118 від 21.11.2017}

2. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 1 після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"погашення уповноваженим банком-позичальником кредитів/позик на користь іноземного банку-кредитора, що має офіційну рейтингову оцінку не нижче "А3"/"А-", підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's;

погашення уповноваженим банком-позичальником кредитів/позик, що були надані йому нерезидентом-кредитором за рахунок коштів, отриманих від розміщення боргових цінних паперів за межами України;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

2) у підпункті 19:

в абзаці першому слово та цифри "2014 та 2015" замінити цифрами "2014 - 2016";

абзац третій викласти в такій редакції:

"протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 19 пункту 6 цієї постанови, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати 5 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції)".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування цієї постанови довести її зміст до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Голова

В.О. Гонтарева



вгору